ADMITERE 2017

 

 

CALENDARUL ADMITERII 2017 -- Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

 

Faza I: Sesiunea iulie 2017 - NIVEL LICENŢĂ

12-15
17-19
iulie

-   Înscrierea candidaţilor pentru nivel licenţă la sediul facultăţii

21
iulie

-   Test admitere* - nivel licenţă - ora 11:00
-   Afişarea rezultatelor

22-23
iulie

-   Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

24
iulie

-   Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor

24-27
iulie

-   Prima etapă de confirmare a ocupării locului

27
iulie

-   Afişarea rezultatelor după prima etapă de confirmare

28
iulie

-   A doua etapă de confirmare a ocupării locului de către candidaţii admişi la nivel licenţă în urma redistribuirii pe locurile rămase vacante după prima etapă de confirmări

28
iulie

-   Afişarea rezultatelor după a doua etapă de confirmare

31
iulie

-   Afişarea rezultatelor finale la nivel licenţă în urma primei sesiuni de admitere

* Candidaţii se vor prezenta la testul de admitere cu legitimaţia de concurs şi cartea de identitate.


Faza I: Sesiunea iulie 2017 - NIVEL MASTER

12-15
17-19
iulie

-   Înscrierea candidaţilor pentru nivel master la sediul facultăţii

20
iulie

-   Interviu admitere* - nivel master

21
iulie

-   Afişarea rezultatelor

22-23
iulie

-   Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

24
iulie

-   Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor

24-26
iulie

-   Prima etapă de confirmare a ocupării locului

26
iulie

-   Afişarea rezultatelor prima etapă de confirmare

27
iulie

-   A doua etapă de confirmare a ocupării locului de către candidaţii admişi la nivel master în urma redistribuirii pe locurile rămase vacante după prima etapă de confirmări

28
iulie

-   Afişarea rezultatelor după a doua etapă de confirmare

31
iulie

-   Afişarea rezultatelor finale la nivel master în urma primei sesiuni de admitere

* Candidaţii se vor prezenta la interviul de admitere cu legitimaţia de concurs şi cartea de identitate.


Faza a II-a: Sesiunea septembrie 2017
Calendarul sesiunii de admitere din toamnă se va afişa după finalizarea sesiunii din vară.