Admitere

Candidaţi etnici români


Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică beneficiază în sesiunea de admitere iulie 2019 de locuri pentru etnici români la nivel licenţă şi nivel master.


Nivel licenţă
Candidaţii pot alege specializările cu locuri repartizate pentru etnici din oferta facultăţii nivel licenţă
Detalii despre înscriere click aici


Nivel master:
Candidaţii pot alege programele cu limba de predare română din oferta facultăţii nivel master
Detalii despre înscriere click aici