Admitere 2018

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 2018-2019 - NIVEL LICENŢĂFacultatea de Chimie şi Inginerie Chimică oferă la admitere următoarele domenii şi specializări pentru anul universitar 2018-2019:

Domeniul / Specializarea

Limba
de studiu

Locuri
bugetate

Locuri
cu taxă

Studenţi
NON UE

 

Domeniul Chimie
durata studiilor 3 ani, cu frecvenţă

Specializarea Chimie

română

2

11

10

Specializarea Chimie

maghiară

10

29

-

 

Domeniul Inginerie Chimică
durata studiilor 4 ani, cu frecvenţă

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

română

-

12

4

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

maghiară

8

-

-

Specializarea Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

română

-

19

4

Specializarea Inginerie biochimică

română

-

-

4

Specializarea Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

română

-

17

4

Specializarea Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

română

-

31

4

Specializarea Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

română

-

31

4

Specializarea Chimie alimentară şi tehnologii biochimice, etnici

română

1

-

-

Specializarea Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice, etnici

română

1

-

-

 

Locuri pentru absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural
corespunzător domeniilor de mai sus

2

-

-

 

TOTAL GENERAL LICENŢĂ

24

150

34

    Notă: Locurile care se vor vacanta până la debutul celei de-a doua sesiuni de admitere vor fi scoase la concurs, la specializarea la care se vacantează, împreună cu cele din prezentul afiş

    Notă: Vor fi organizate acele specializări pentru care, după finalizarea tuturor etapelor de admitere, există un număr de candidaţi admişi suficient de mare pentru a asigura sustenabilitatea specializării.

    Modul pedagogic pentru cariera didactică - detalii

    Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Oficiul Permanent al Admiterii, la adresa chem@chem.ubbcluj.ro