Admitere 2019

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 2019-2020 - NIVEL LICENŢĂFacultatea de Chimie şi Inginerie Chimică oferă la admitere următoarele domenii şi specializări pentru anul universitar 2019-2020, sesiunea septembrie:

Domeniul / Specializarea

Limba
de studiu

Locuri
bugetate

Locuri
cu taxă

Studenţi
NON UE

 

Domeniul Chimie
durata studiilor 3 ani, cu frecvenţă

Specializarea Chimie

română

-

8

10

Specializarea Chimie - locuri pentru absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

română

2

-

-

Specializarea Chimie

maghiară

3

31

-

 

Domeniul Inginerie Chimică
durata studiilor 4 ani, cu frecvenţă

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

română

-

14

4

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie - locuri pentru absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

română

1

-

-

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

maghiară

-

2

-

Specializarea Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

română

1

23

4

Specializarea Inginerie biochimică

română

-

8

4

Specializarea Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

română

-

23

4

Specializarea Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

română

6

31

4

Specializarea Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

română

5

31

4

 

TOTAL GENERAL LICENŢĂ

18

171

34

    Notă: Vor fi organizate acele specializări pentru care, după finalizarea tuturor etapelor de admitere, există un număr de candidaţi admişi suficient de mare pentru a asigura sustenabilitatea specializării.

    Modul pedagogic pentru cariera didactică - detalii

    Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Oficiul Permanent al Admiterii, la adresa chem@chem.ubbcluj.ro