Admitere 2019

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 2019-2020 - NIVEL LICENŢĂFacultatea de Chimie şi Inginerie Chimică oferă la admitere următoarele domenii şi specializări pentru anul universitar 2019-2020:

Domeniul / Specializarea (Limba de studiu)

Locuri bugetate, din care:

Locuri
cu taxă

Non UE

TOTAL

BUG

DP

FCD

 

Domeniul Chimie
durata studiilor 3 ani, cu frecvenţă

49

40

3

6

43

10

Specializarea Chimie (în limba română)

32

26

2

4

11

10

Specializarea Chimie (în limba română) - etnici

2

2

-

-

-

-

Specializarea Chimie (în limba română) - locuri
pentru absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

2

2

-

-

-

-

Specializarea Chimie (în limba maghiară)

13

10

1

2

32

-

 

Domeniul Inginerie Chimică
durata studiilor 4 ani, cu frecvenţă

129

113

16

0

144

24

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba română)

19

18

1

-

16

4

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba română) - etnici

1

1

-

-

-

-

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba română) - locuri
pentru absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

2

2

-

-

-

-

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba maghiară)

23

22

1

-

7

-

Specializarea Chimie alimentară şi tehnologii biochimice (în limba română)

15

14

1

-

24

4

Specializarea Chimie alimentară şi tehnologii biochimice (în limba română) - etnici

2

2

-

-

-

-

Specializarea Inginerie biochimică (în limba română)

30

24

6

-

11

4

Specializarea Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice (în limba română)

16

14

2

-

24

4

Specializarea Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice (în limba română) - etnici

1

1

-

-

-

-

Specializarea Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului (în limba română)

10

8

2

-

31

4

Specializarea Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale (în limba română)

10

7

3

-

31

4

 

TOTAL GENERAL LICENŢĂ

178

153

19

6

187

34

Locuri bugetate:
BUG - Locuri bugetate repartizate facultăţii, împărţite pe specializări
   DP - Locuri bugetate repartizate pe domenii prioritare, împărţite pe specializări
FCD - Locuri bugetate pentru programul de formare a cadrelor didactice, la specializarea Chimie

    Modul pedagogic pentru cariera didactică - detalii

    Notă: Vor fi organizate acele specializări pentru care, după finalizarea tuturor etapelor de admitere, există un număr de candidaţi admişi suficient de mare pentru a asigura sustenabilitatea specializării.

    Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Oficiul Permanent al Admiterii, la adresa chem@chem.ubbcluj.ro