Admitere 2020

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 2020-2021 - NIVEL LICENŢĂFacultatea de Chimie şi Inginerie Chimică oferă la admitere următoarele domenii şi specializări pentru anul universitar 2020-2021:

Domeniul / Specializarea

Limba
de studiu

Locuri
bugetate

Locuri
cu taxă

Studenţi
NON-UE

Domeniul Chimie
durata studiilor 3 ani, cu frecvenţă

Specializarea Chimie

română

34

14

10

Specializarea Chimie

maghiară

13

32

-

Domeniul Inginerie Chimică
durata studiilor 4 ani, cu frecvenţă

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

română

19

20

4

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

maghiară

25

5

-

Specializarea Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

română

15

23

4

Specializarea Inginerie biochimică

română

30

11

4

Specializarea Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

română

19

20

4

Specializarea Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

română

9

31

4

Specializarea Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

română

9

31

4

Locuri pentru absolvenţi ai lliceelor situate în mediul rural
domeniile Chimie şi Inginerie Chimică

Specializarea Chimie

română

1

-

-

Specializarea Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

română

1

-

-

Specializarea Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

română

1

-

-

Locuri pentru candidaţi etnici români
domeniile Chimie şi Inginerie Chimică

Specializarea Chimie

română

1

-

-

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

română

2

-

-

Specializarea Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

română

3

-

-

Specializarea Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

română

2

-

-

TOTAL GENERAL LICENŢĂ

184

187

34

    Modul pedagogic pentru cariera didactică - detalii

    Notă: Vor fi organizate acele specializări pentru care, după finalizarea tuturor etapelor de admitere, există un număr de candidaţi admişi suficient de mare pentru a asigura sustenabilitatea specializării.

    Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Oficiul Permanent al Admiterii, la adresa admitere@chem.ubbcluj.ro sau chem@chem.ubbcluj.ro