Admitere 2021

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 2021-2022 - NIVEL LICENŢĂFacultatea de Chimie şi Inginerie Chimică oferă la admitere următoarele domenii şi specializări pentru anul universitar 2021-2022:

Domeniul / Specializarea

Limba
de studiu

Locuri
bugetate

Locuri
cu taxă

Domeniul Chimie
durata studiilor 3 ani, cu frecvenţă

Specializarea Chimie

română

38

14

Specializarea Chimie

maghiară

13

15

Domeniul Inginerie Chimică
durata studiilor 4 ani, cu frecvenţă

Specializarea Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

română

10

15

Specializarea Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

română

10

15

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

română

22

19

Specializarea Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

maghiară

25

5

Specializarea Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

română

22

20

Specializarea Inginerie biochimică

română

30

11

Specializarea Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

română

22

20

TOTAL GENERAL LICENŢĂ

192

134

    Notă: Locurile la buget includ 5 locuri pentru absolvenţii de licee din mediul rural şi 8 locuri pentru etnici care pot fi redistribuite între specializări în funcţie de solicitări.

    Notă: Vor fi organizate acele specializări pentru care, după finalizarea tuturor etapelor de admitere, există un număr de candidaţi admişi suficient de mare pentru a asigura sustenabilitatea specializării.

    Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Oficiul Permanent al Admiterii, la adresa admitere.chem@ubbcluj.ro sau secretariat.chem@ubbcluj.ro


    Modul pedagogic pentru cariera didactică - detalii