Admitere 2019

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 2019-2020 - NIVEL MASTERFacultatea de Chimie şi Inginerie Chimică oferă la admitere următoarele domenii şi programe pentru anul universitar 2019-2020, sesiunea septembrie:

Domeniul / Programul

Limba de
predare

Locuri
bugetate

Locuri
cu taxă

 

Domeniul Chimie
durata studiilor 2 ani, cu frecvenţă

Chimie Avansată

română

-

30

Chimie Clinică

română

-

27

Chimie Criminalistică

română

-

15

Modelare Moleculară în Chimie şi Biochimie

engleză

-

15

Tehnici Moderne de Sinteză în Chimie

maghiară

-

40

 

Domeniul Inginerie Chimică
durata studiilor 2 ani, cu frecvenţă

Ingineria Materialelor şi Protecţia Mediului

română

-

25

Ingineria Proceselor Organice şi Biochimice

română

-

25

Inginerie Chimică Avansată de Proces

engleză

-

24

Procesarea şi Controlul Alimentelor (interdisciplinar cu Domeniul Chimie)

română

-

24

Chimia şi Ingineria Nano- şi Biomaterialelor

maghiară

-

16

 

TOTAL GENERAL MASTER

-

241

    Notă: Vor fi organizate acele programe de studiu pentru care, după finalizarea tuturor etapelor de admitere, există un număr de candidaţi admişi suficient de mare pentru a asigura sustenabilitatea programului de studiu.

    Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Oficiul Permanent al Admiterii, la adresa chem@chem.ubbcluj.ro