Admitere 2019

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 2019-2020 - NIVEL MASTERFacultatea de Chimie şi Inginerie Chimică oferă la admitere următoarele domenii şi programe pentru anul universitar 2019-2020:

Domeniul / Programul

Limba de
predare

Locuri bugetate

Locuri
cu taxă

Non UE

TOTAL

BUG

DP

 

Domeniul Chimie
durata studiilor 2 ani, cu frecvenţă

35

30

5

137

35

Chimie Avansată

română

8

7

1

30

10

Chimie Clinică

română

13

10

3

32

5

Chimie Criminalistică

română

5

5

-

20

5

Modelare Moleculară în Chimie şi Biochimie

engleză

-

-

-

15

15

Tehnici Moderne de Sinteză în Chimie

maghiară

9

8

1

40

-

 

Domeniul Inginerie Chimică
durata studiilor 2 ani, cu frecvenţă

48

42

6

125

25

Ingineria Materialelor şi Protecţia Mediului

română

9

8

1

25

5

Ingineria Proceselor Organice şi Biochimice

română

10

9

1

25

5

Inginerie Chimică Avansată de Proces

engleză

15

13

2

25

10

Procesarea şi Controlul Alimentelor
(interdisciplinar cu Domeniul Chimie)

română

5

5

-

30

5

Chimia şi Ingineria Nano- şi Biomaterialelor

maghiară

9

7

2

20

-

 

TOTAL GENERAL MASTER

83

72

11

262

60

    Notă: Vor fi organizate acele programe de studiu pentru care, după finalizarea tuturor etapelor de admitere, există un număr de candidaţi admişi suficient de mare pentru a asigura sustenabilitatea programului de studiu.

    Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Oficiul Permanent al Admiterii, la adresa chem@chem.ubbcluj.ro