Admitere 2020

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 2020-2021 - NIVEL MASTERFacultatea de Chimie şi Inginerie Chimică oferă la admitere următoarele domenii şi programe pentru anul universitar 2020-2021, sesiunea septembrie:

Domeniul / Programul

Limba de
predare

Locuri
bugetate

Locuri
cu taxă

 

Domeniul Chimie
durata studiilor 2 ani, cu frecvenţă

Chimie Avansată

română

-

26

Chimie Clinică

română

-

11

Chimie Criminalistică

română

-

18

Modelare Moleculară în Chimie şi Biochimie

engleză

-

30

Tehnici Moderne de Sinteză în Chimie

maghiară

-

20

 

Domeniul Inginerie Chimică
durata studiilor 2 ani, cu frecvenţă

Ingineria Materialelor şi Protecţia Mediului

română

-

23

Ingineria Proceselor Organice şi Biochimice

română

-

19

Inginerie Chimică Avansată de Proces

engleză

-

9

Procesarea şi Controlul Alimentelor (interdisciplinar cu Domeniul Chimie)

română

-

23

Chimia şi Ingineria Nano- şi Biomaterialelor

maghiară

-

16

 

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei
durata studiilor 2 ani, cu frecvenţă

Masterat Didactic - Chimie

română

8

7

Masterat Didactic - Chimie

maghiară

5

10

 

TOTAL GENERAL MASTER

13

212

    Pentru candidaţii etnici români la nivelul universităţii mai sunt 11 locuri libere nivel master.

    Notă: Vor fi organizate acele programe de studiu pentru care, după finalizarea tuturor etapelor de admitere, există un număr de candidaţi admişi suficient de mare pentru a asigura sustenabilitatea programului de studiu.

    Notă: Pentru candidaţii admişi la programul Chimie avansată, forma de finanţare taxă, în sesiunea de admitere septembrie 2020 se oferă 2 burse de cercetare. O bursă în grupul de cercetare coordonat de domnul Acad. Cristian Sorin Silvestru şi o bursă în grupul de cercetare coordonat de doamna Conf. Gabriela Nicoleta Nemeş, Decanul facultăţii.
Fiecare bursă constă în acoperirea taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021. În cazul în care la finele Admiterii 2020 beneficiarii burselor vor glisa pe un loc bugetat, bursa poate fi folosită de candidat pentru alte nevoi.

    Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Oficiul Permanent al Admiterii, la adresa chem@chem.ubbcluj.ro