Programe Academice

Nivel Licenţă

 

Organizarea examenelor de finalizare a studiilorProgramarea examenelor de licenţă / diplomă - sesiunea septembrie 2020: pdf file

Înscrierea la Examenul de licenţă / diplomă septembrie 2020: pdf file

Anunţ studenţi în prelungire - competenţa lingvistică: detalii


Componenţa comisiilor de licenţă/diplomă - sesiunile iulie şi septembrie 2020 pdf file


Declaraţie candidat examen licenţă / diplomă septembrie 2020 pdf file

Formulare de înscriere pentru examenul de finalizare studii septembrie 2020, pe specializări:
CHIMIE  CISOPC  CATB  IB  IIPCB  ISAPM  SIMON

Model de completare a fişei de înscriere pentru examenul de finalizare studii septembrie 2020 pdf file


Programarea susţinerii lucrărilor de licenţă / diplomă, sesiunea septembrie 2020
CHIMIE:  pdf file
CISOPC:  pdf file
CATB:  pdf file
IIPCB:  pdf file
ISAPM:  pdf file
SIMON:  pdf file


Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai
de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizarea studiilor nivel licenţă şi master - 2020
detalii

Regulamentul Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
pentru examenele de finalizarea studiilor nivel licenţă şi master - 2020
pdf file

Metodologia proprie a Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
pentru examenele de finalizarea studiilor nivel licenţă şi master - 2020
pdf file


H-Senat UBB - taxe de finalizare studii în anul universitar 2019-2020 pdf file

OM 5643 / 12 dec. 2017 - finalizare studii 2018 pdf file
 

Structura lucrării de licenţă chimie word file
Plan cadru proiect diplomă inginerie chimică word file
Plan cadru proiect licenţă IEICM word file
Plan cadru proiect licenţă Ingineria mediului Bologna word file
Barem proiect licenţă ingineria mediului Bologna word file
Barem diplomă inginerie chimică pdf file
Barem licenţă chimie Bolognapdf file

Anunţ testare competenţă lingvistică - studenţi aflaţi în prelungire de studii: word file