Programe Academice

Nivel Master          Programarea examenelor de disertaţie - sesiunea septembrie 2020: detalii

          Inscrierea la Examenul de disertaţie - septembrie 2020: detalii

          Componenţa comisiilor de disertaţie - sesiunile iulie şi septembrie 2020 pdf file


Declaraţie candidat examen disertaţie septembrie 2020 pdf file

Formulare de înscriere pentru examenul de finalizare studii septembrie 2020, pe programe de studiu:
CA  CCL  TMSC  ICAP  IMPM  IPOB  CINB

Model de completare a fişei de înscriere pentru examenul de finalizare studii septembrie 2020 pdf fileRegulamentul Universităţii Babeş-Bolyai
de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizarea studiilor nivel licenţă şi master - 2020
detalii

Regulamentul Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
pentru examenele de finalizarea studiilor nivel licenţă şi master - 2020
pdf file

Metodologia proprie a Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
pentru examenele de finalizarea studiilor nivel licenţă şi master - 2020
pdf file


H-Senat UBB - taxe de finalizare studii în anul universitar 2019-2020 pdf file

OM 5643 / 12 dec. 2017 - finalizare studii 2018 pdf file


Organizarea examenelor de disertaţie

          Structura lucrării de disertaţie - domeniul Inginerie chimică: detalii

          Structura lucrării de disertaţie - programul Chimie avansată: detalii

          Structura lucrării de disertaţie - programul Modelare moleculară în chimie și biochimie: detalii

          Structura lucrării de disertaţie - programul Procesarea și controlul alimentelor: detalii

          Structura lucrării de disertaţie - programul Tehnici moderne de sinteză în chimie: detalii

          Structura lucrării de disertaţie - programul Chimie clinică, Chimie criminalistică: detalii

          Structura lucrării de disertaţie - programul Controlul calităţii mediului și tehnici de depoluare, zi: detalii


MASTERAT ID:

          Controlul chimic al calității mediului și tehnici de depoluare: detalii

          Structura lucrării de disertaţie - programul Controlul calităţii mediului și tehnici de depoluare, ID: detalii