Centrul de Cercetări în Electrochimie și Materiale Neconvenționale (CCEMN)
Adresa: Centrul de Cercetări în Electrochimie şi Materiale Neconvenţionale
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
Str. Arany János 11, RO-400028 Cluj-Napoca
ROMANIA
Director: Prof. Liana MUREŞAN
Tel.: +40-264.59.38.33/ext. 5710
E-mail: limur@chem.ubbcluj.ro

Director adjunct: Prof. Ionel Cătălin POPESCU
Tel.: +40-264.59.38.33/ext. 5692
E-mail: cpopescu@chem.ubbcluj.ro

Acreditat de Universitatea "Babeş-Bolyai" în 2016Statul de funcții al
Centrului de Cercetări în Electrochimie și Materiale Neconvenționale (CCEMN)
Research Center in Electrochemistry and Non-conventional Materials

Nr.
crt.
Numele și prenumele Titlul științific/echivalent Poziția/perioada
(Titular/asociat/colaborator)
Adresa e-mail
1 MUREŞAN Liana Maria Prof.dr./CP I titular limur@chem.ubbcluj.ro
2 POPESCU Ionel Cătălin Prof.dr./CP I titular cpopescu@chem.ubbcluj.ro
3 ILEA Petru Prof.dr.ing./CP I titular pilea@chem.ubbcluj.ro
4 MARIAN Iuliu Ovidiu Conf.dr./CP II colaborator iomar@chem.ubbcluj.ro
5 TURDEAN Graziella Liana Prof.dr.habil.ing./CP I titular gturdean@chem.ubbcluj.ro
6 DORNEANU Sorin Conf.dr./CP II titular dorneanu@chem.ubbcluj.ro
7 NICOARĂ Adrian Conf.dr.ing./CP II titular anicoara@chem.ubbcluj.ro
8 SZABO Gabriella Lect.dr./CP III titular gszabo@chem.ubbcluj.ro
9 MUREȘAN Laura Elena CS II, dr. colaborator
Institutul de Chimie "Raluca Ripan"
laura_muresan2003@yahoo.com
10 CHELARU Daniela Lect.dr.ing./asist.cercet. titular julieta_dana@yahoo.com
11 COTOLAN Nicoleta Asist.dr. titular ncotolan@chem.ubbcluj.ro
12 DANCIU Virginia CP II, dr. titular vdanciu@chem.ubbcluj.ro
13 COȘOVEANU Veronica CP III, dr. titular vcosov@chem.ubbcluj.ro
14 COTEȚ Cosmin CP III, dr. titular cotetcosmin@yahoo.com
15 FORT Ioana CP III, dr. titular iladiu@chem.ubbcluj.ro
16 HORAȚIU Mărincaș Asist.cerc. asociat (2015-2018) hmarincas@chem.ubbcluj.ro
17 SZŐKE Árpád drd. asociat (2016-2019) Szokearpad0302@gmail.com
18 PERHAITA Ioana drd./CS III ing. asociat (2016-2019)
colaborator
Institutul de Chimie "Raluca Ripan"
imperhaita@gmail.com
19 MUNTEAN Vera drd. asociat (2016-2019) vera_andronic@yahoo.com
20 OVARI Tamara Rita drd. asociat (2018-2021) tami_rita2006@yahoo.com
21 FORAN Mirabela drd. asociat (2018-2021) foran_nicoletta@yahoo.com
22 TRUȚĂ Roxana drd. asociat (2017-2020) truta.roxanamaria@yahoo.ro
23 FRÎNCU Marian drd. asociat (2018-2021) mfrincu@chem.ubbcluj.ro

Structura de organizare a CCEMN
Director Director adjunct Consiliul științific
Prof.dr. Liana Maria MUREȘAN Prof.emerit dr. Ionel Cătălin POPESCU Prof.dr. Liana Maria MUREȘAN
Prof.emerit dr. Ionel Cătălin POPESCU
Prof.dr.ing. Petru ILEA
Prof.dr.habil.ing. Graziella Liana TURDEAN
Conf.dr. Sorin DORNEANU
Membri
MARIAN Iuliu Ovidiu
NICOARĂ Adrian
SZABO Gabriella
MUREȘAN Laura Elena
CHELARU Daniela
COTOLAN Nicoleta
DANCIU Virginia
COŞOVEANU Veronica
COTEŢ Cosmin
FORT Ioana
MĂRINCAŞ Horaţiu
SZOKE Arpad
PERHAITA Ioana
MUNTEAN Vera
OVARI Tamara Rita
FORAN Mirabela
TRUȚĂ Roxana
FRÎNCU Marian


Domenii de cercetare
 1. Materiale de electrod (electrozi modificați, aerogeluri organice și anorganice) cu proprietăţi electrocatalitice și foto(electro)catalitice (Prof. I.C.Popescu, Prof. L.Mureşan, Prof. G.Turdean, CS II V.Danciu, CS II dr. L.E.Muresan, CS III dr. C.Cotet, CS III dr. I.Fort)
 2. Senzori/biosenzori electrochimici (Prof. L.Muresan, Prof. G.Turdean, CS III dr. I.Fort, Conf. S.Dorneanu)
 3. Electrodepunerea metalelor şi compozitelor (aspecte teoretice și practice) (Prof. L.Mureşan, Prof. P.Ilea, Conf. A.Nicoară)
 4. Electrosinteze anorganice (aplicații în depoluarea mediului) (Prof. P.Ilea)
 5. Coroziune şi protecţie anticorozivă (Prof. L.Mureşan, Lect. D.Chelaru, Lect. G.Szabo)
 6. (Bio)compozite nanostructurate cu aplicaţii in medicină (Prof. L.Muresan, Prof. G.Turdean)
 7. Recuperarea și reciclarea metalelor din deşeuri de echipamente electrice și electronice (Prof. P.Ilea, Conf. S.Dorneanu)
 8. Procese de depoluare și fotodepoluare a mediului (Prof. P.Ilea, Conf. S.Dorneanu, CS II V.Danciu, CS III dr. C.Coteţ, CS III dr. I.Fort)
 9. Metode electrochimice pentru investigarea proceselor de electrod (Conf. A.Nicoară, Conf. S.Dorneanu)
 10. Designul și elaborarea de echipamente electronice pilotate de calculator pentru controlul proceselor electrochimice (Conf. S.Dorneanu)
 11. Achizitia și tratarea datelor experimentale (Conf. S.Dorneanu)
Colaborări științifice
 • LEOPR, University "Joseph Fourier" Grenoble, France
 • LISE, University Pierre et Marie Curie, Paris, France
 • Dept. of Analytical Chemistry, University of Lund, Sweden
 • Dept. of Chemistry, Clarkson University, New York, USA
 • Dept. of Analytical Chemistry, University Alcala de Henares, Spain
 • University Tor Vergata, Rome, Italy
 • Université Franche-Comté de Besançon, France
 • University of Zagreb, Croatia
 • Josef Stefan Institute Ljubljana, Slovenia
 • University of Pannonia, Veszprem, Hungary
 • Technische Universität Ilmenau, Gemany
 • University of L’Aquila, Italy
 • University of Technology and Economics, Faculty of Chemical Technology and Biotechnology, Budapest, Hungary
 • Universita degli Studi di Udine, Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente, Italy
 • Universita degli Studi di Cagliari, Dept.of Chemical&Geological Sciences, Italy
Servicii oferite către comunitate
 • Investigarea/caracterizarea unor noi materiale prin metode electrochimice (voltametrie, spectroscopie de impedanță, electrod disc rotitor, microbalanță de cuarț)
 • Monitorizarea proceselor de coroziune și de protecție anticorozivă prin metode electrochimice
 • Analize fizico-chimice: compoziţie oxidică pentru materiale calcaroase şi alumino-silicoase, analize electrochimice de mediu (pH, conductivitate, oxigen dizolvat), determinarea conţinutului de metale din probe lichide şi biologice prin FAAS şi GFAAS
 • Analize de suprafețe specifice, volume specifice şi distribuții de pori
 • Analize elementale de C, O, N, S
Proiecte de cercetare în derulare
 • "Tehnologii inovative pentru recuperarea avansată a materialelor din deseuri de echipamente informatice si de telecomunicatii (TRADE-IT), PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0652", 2018-2020, coordonator: Conf.dr.ing. M.Purcar (UTCN), responsabil Partener UBB: Prof.dr.ing. P.Ilea.
Brevete obțínute în 2017-prezent
 • de la OSIM: No. 1034154/29.09.2017
  Titlul: Procedeu de obținere prin exfoliere chimică a unor materiale pe bază de grafen (oxid de grafen și oxid de grafen redus) de suprafețe foarte mari
  autori: L.C.Cotet, L.G.Baia, V.Danciu
  deținător: Universitatea Babeș-Bolyai (România).

 • de la OSIM: No. 1037524/23.10.2017
  Titlul: "Obtaining process of resorcinol-formaldehide xerogel/ceramic and carbon xerogel/ceramic composites"
  autori: L.C.Cotet, C.I.Fort, V.Danciu
  drepturi: Univeristatea Babeș-Bolyai (România).
Cereri de brevete în 2017-prezent
 • la OSIM: UBB No. 16502/04.09.2017
  Titlul: "Material composite obtaining process of nanoporous carbon/graphene/bismuth and iron nanoparticles/titanium dioxide with analytical and photodegradation properties"
  autori: L.C.Cotet, L.G.Baia, C.I.Fort, L.C.Pop, M.Rusu
  drepturi: Universitatea Babes-Bolyai (Romania)

 • la Spanish Office of Patents and Marks: CSIC No. 201830553/07.06.2018.
  Titlul: "Obtaining process of a flexible electrod" (Procedimiento de obtención de un electrodo flexible)
  Autori: A. Perez Del Pino, A.Y. Chuquitarqui Valladares, L.C. Cotet.
  drepturi: Consejo superior de investigaciones científicas (CSIC, Spania) (67 %) si Universitatea Babes-Bolyai (33 %, Romania).
Premii (2018-prezent)
 • MEDALIE DE AUR la PROINVENT 2018, Cluj-Napoca, Romania pentru brevetul Nr. 1037524/23.10.2017, Titlul: "Obtaining process of resorcinol formaldehide xerogel/ceramic and carbon xerogel/ceramic composites". Autori: L.C.Cotet, C.I.Fort, V.Danciu. Owner: Babes-Bolyai University (Romania).
 • PREMIUL SPECIAL pentru Environmental Protection of National Institute of Research and Development in Environmental Protection at PROINVENT 2018, Cluj-Napoca, Romania.
 • MEDALIE DE ARGINT la EUROINVENT 2018, Iasi, Romania pentru brevetul Nr. 1037524/23.10.2017, Titlul: "Obtaining process of resorcinol formaldehide xerogel/ceramic and carbon xerogel/ceramic composites". Autori: L.C.Cotet, C.I.Fort, V.Danciu. Owner: Babes-Bolyai University (Romania).
 • MEDALIE DE BRONZ la EUROINVENT 2018, Iasi, Romania pentru brevetul Nr. 1034154/29.09.2017, Title: "Chemical exfoliation obtaining process of large area graphene based materials (graphene oxide and reduced graphene oxide)" Autori: L.C.Cotet, L.G.Baia, V.Danciu Owner: Babes-Bolyai University (Romania).
 • DIPLOMA DE EXCELENTA and PREMIUL SPECIAL of Banat’s University Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Michael I of Romania" from Timisoara at EUROINVENT 2018, Iasi, Romania.
Contribuții științifice reprezentative pentru CCEMN (2017-prezent)
 • Sacara A.-M., Pitzalis F., Salis A., Turdean G.L., Muresan L.M., Glassy carbon electrodes modified with ordered mesoporous silica for cadmium ions electrochemical detection, ACS Omega, 2019, 4(1), 1410-1415.
 • Săcară A-M., Indolean C.L., Cristea V.M., Mureşan L.M., Application of adaptive neuro-fuzzy interference system on biosorption of malachite green using fir (Abies nordmanniana) cones biomass, Chem. Eng. Commun., 2019, DOI: 10.1080/00986445.2018.1555531.
 • Rusu M.M., Fort C.I., Cotet L.C., Vulpoi A., Todea M., Turdean G.L., Danciu V., Popescu I.C., Baia L., Insights into the morphological and structural particularities of highly sensitive porous bismuthcarbon nanocomposites based electrochemical sensors, Sensors & Actuators: B. Chemical, 2018, 628, 398-410.
 • Cotolan N., Cotet L.C., Marconi D., Muresan L.M., Influence of graphene oxides produced by different processing techniques on the corrosion resistance of electrodeposited Zn-graphene composite coatings, Rev. Roum. Chim., 2018, 64(1), 55-63.
 • Dorneanu S.A., Avram A.A., Marincaş A.H., Cotolan N., Frenţiu T., Ilea P., Influence of the composition evolution of waste computer motherboards on their recycling strategy, Studia Universitatis "Babeş-Bolyai", Seria Chimia, LXIII, 2018, 4, 147-158.
 • Fodor Sz., Kovács G., Hernádi K., Danciu V., Pap Zs., Shape tailored Pd nanoparticles' effect on the photocatalytic activity of commercial TiO2, Catalysis Today, 2017, 284, 137-145.
 • Samide A., Ilea P., Vladu A-C., Metronidazole Performance as Corrosion Inhibitor for Carbon Steel, 304L Stainless Steel and Aluminum in Hydrochloric Acid Solution, International Journal of Electrochemical Sciences, 2017, 12(7), 5964-5983.
 • Gîlcă E., Măicăneanu A., Imre-Lucaci Á., Ilea P., ZnCl4 Sorption on Amberlite IRA410 Resin Using Taguchi's Methodology for Design of Experiments, Chemical Engineering Communications, 2017, 204, 382-387.
 • Popescu I.A., Varga T., Egedy A., Fogarasi S., Ilea P., Experimental study and mathematical modeling of metals dissolution from LCD boards in Na2S2O8 environment, Chemical Engineering Communications, 2017, 204, 122-133.
 • Sacara A. M., Nairi V., Salis A., Turdean G.L., Muresan L.M., Silica-Modified Electrodes for electrochemical detection of Malachite Green, Electroanalysis, 2017, 29, 2602-2609.
 • Morar C., Turdean G.L., Bende A., Lameiras P., Antheaume C., Muresan L.M., Darabantu M., New p-aminophenol-based dendritic melamines. Iterative synthesis, structure, and electrochemical characterisation, Comptes Rendus Chimie, 2017, 20(4), 402-414.
 • Deac A.R., Muresan L.M., Cotet L.C., Baia L., Turdean G.L., Hybrid composite material based on graphene and polyhemin for electrochemical detection of hydrogen peroxide, J. Electroanalytical Chem., 2017, 802, 40-47.
 • Cadar C., Cotet L.C., Baia L., Barbu-Tudoran L., Ardelean I., Probing into the mesoporous structure of carbon xerogels via the lowfield, NMR relaxometry of water and cyclohexane molecules, Microp. Mesop. Mater. 2017, 251, 19-25.
 • Cotet L.C., Magyari K., Todea M., Dudescu M.C., Danciu V., Baia L., Versatile self-assembled graphene oxide membranes obtained in ambient conditions by using a water-ethanol suspension, J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 2132-2142.
 • Scarisoreanu M., Fleaca C., Morjan I., Niculescu A.-M., Luculescu C., Dutu E., Ilie A., Morjan I., Florescu L.G., Vasile E., Fort C.I., High photoactive TiO2/SnO2 nanocomposites prepared by laser pyrolysis, Applied Surface Science, 2017, 418, 491-498.
 • Rusu M.M., Wahyuono R.A, Fort C.I., Dellith A, Dellith J., Ignaszak A., Vulpoi A., Danciu V., Dietzek B, Baia L., Impact of drying procedure on the morphology and structure of TiO2 xerogels and the performance of dye sensitized solar cells, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2017, 81(3), 693-703.
 • Pleşa Chicinaş R., Coteţ L.C., Măicăneanu A., Vasilescu M., Vulpoi A., Preparation, characterization, and testing of metal-doped carbon xerogels as catalyst for phenol CWAO, Environ Sci. Pollut. Res., 2017, 24, 2980.
 • Bostan R., Varvara S., Găină L., Petrisor jr. T., Mureşan L.M., Investigation of the protective effect of inhibitor-containing nitrocellulose lacquer on artificial bronze patinas, Prog. Org. Coat, 2017, 111, 416–427.
 • Sacara A.M., Cristea C., Muresan L.M., Electrochemical detection of Malachite Green using glassy carbon electrodes modified with CeO2 nanoparticles and Nafion, J. Electroanal. Chem., 2017, 792, 23–30.
 • Malchik F., Kurbatov A., Galeyeva A., Kamysbaev D., Marincas A.H., Methods for determination of the degree of iron oxidation in LiFePO4, Applied Sciences, 2017, 7(10), 981-991, DOI:10.3390/app7100981.
Infrastructura de cercetare

Infrastructura de cercetare existentă în cadrul CCEMN cuprinde aparate, instrumente și toate materialele necesare desfășurării activităților de cercetare propuse. Infrastructura a fost intens dezvoltată în ultimii ani prin achiziții logistice folosind resursele financiare ale membrilor echipei de cercetare, toate obținute prin competiții de proiecte. Aparatura poate să fie utilizată de toți membrii CCEMN, precum și de toți cercetătorii interesați în investigarea prin metode electrochimice a diferitelor sisteme. Până în prezent aparatura a fost utilizată în direcții de cercetare strategice atât pe plan național (granturi UBB, granturi CNCSIS), cât și internațional (granturi bilaterale).

REGULAMENTUL DE UTILIZARE A APARATURII DISPONIBILE ÎN CCEMN

Combina electrochimică PGSTAT302, Metrohm Autolab, Olanda


Descriere tehnică: 01_Autolab-PGStat302_User-Manual.pdf

Combină electrochimică PGStat 10, Metrohm Autolab, Olanda


Descriere tehnică: 01_Autolab-PGStat302_User-Manual.pdf

Combină electrochimică PAR 2273, Princeton Applied Research, SUA


Descriere tehnică: 02_PARStat-2273_User-Manual.pdf

Combină electrochimică SP-150, BioLogic, Franța


Descriere tehnică: 03_BioLogic-SP150_User-Manual.pdf

Combină electrochimică VoltaLab PGP201, Radiometer Analytical, Franța


Descriere tehnică: 04_VoltaLab-PGP201_User-Manual.pdf

18 aprilie 2019