Centrul de Cercetări în Electrochimie și Materiale Neconvenționale (CCEMN)
Research Center in Electrochemistry and Non-conventional Materials
Adresa: Centrul de Cercetări în Electrochimie şi Materiale Neconvenţionale
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
Str. Arany János 11, RO-400028 Cluj-Napoca
ROMANIA
Director: Prof. Liana MUREŞAN
Tel.: +40-264.59.38.33/ext. 5710
E-mail: limur@chem.ubbcluj.ro

Director adjunct: Prof. Ionel Cătălin POPESCU
Tel.: +40-264.59.38.33/ext. 5692
E-mail: cpopescu@chem.ubbcluj.ro

Acreditat de Universitatea "Babeş-Bolyai" în 2013Statul de funcții al
Centrului de Cercetări în Electrochimie și Materiale Neconvenționale (CCEMN)
Research Center in Electrochemistry and Non-conventional Materials

Nr.
crt.
Numele și prenumele Titlul științific/echivalent Poziția/perioada
(Titular/asociat/colaborator)
Activitățile CDI
și asociate
Gradul de
ocupare
a normei
1 MUREŞAN Liana Maria Prof.dr./CP I titular Cercetare fundamentală /exploratorie 25 %
2 POPESCU Ionel Cătălin Prof.dr./CP I titular Cercetare fundamentală /exploratorie 100 %
3 ILEA Petru Prof.dr.ing./CP I titular Cercetare fundamentală /exploratorie 25 %
4 MARIAN Iuliu Ovidiu Conf.dr./CP II colaborator Cercetare fundamentală /exploratorie -
5 TURDEAN Graziella Liana Conf.dr.habil.ing./CP II titular Cercetare fundamentală /exploratorie 25 %
6 DORNEANU Sorin Conf.dr./CP II titular Cercetare fundamentală /exploratorie 25 %
7 MĂICĂNEANU Sanda Andrada Conf.dr.ing./CP II titular Cercetare fundamentală /exploratorie 15 %
8 NICOARĂ Adrian Conf.dr.ing./CP II titular Cercetare fundamentală /exploratorie 25 %
9 SZABO Gabriella Lect.dr./CP III titular Cercetare fundamentală /exploratorie 25 %
10 CHELARU Daniela Asist.dr.ing./asist.cercet. titular Cercetare fundamentală /exploratorie 15 %
11 DANCIU Virginia CP II, dr. titular Cercetare fundamentală /exploratorie 50 %
12 COȘOVEANU Veronica CP III, dr. titular Cercetare fundamentală /exploratorie 50 %
13 COTEȚ Cosmin CP III, dr. titular Cercetare fundamentală /exploratorie 50 %
14 FORT Ioana CP III, dr. titular Cercetare fundamentală /exploratorie 50 %
15 COTOLAN Nicoleta Asist.cercet. titular Cercetare fundamentală /exploratorie 30 %
16 SĂCARA Ana-Maria drd. asociat (2014-2017) Cercetare fundamentală /exploratorie 10 %
17 HORAȚIU Mărincaș drd. asociat (2014-2017) Cercetare fundamentală /exploratorie 10 %
18 PODELENCZKI Larisa drd. asociat (2014-2017) Cercetare fundamentală /exploratorie 10 %
19 SZOKE Arpad drd. asociat (2014-2017) Cercetare fundamentală /exploratorie 10 %

Structura de organizare a CCEMN
Director Director adjunct Consiliul științific
Prof.dr. Liana Maria MUREȘAN Prof.emerit dr. Ionel Cătălin POPESCU 1. Prof.dr. Liana Maria MUREȘAN
2. Prof.emerit dr. Ionel Cătălin POPESCU
3. Prof.dr.ing. Petru ILEA
4. Conf.dr.habil.ing. Graziella Liana TURDEAN
5. Conf.dr. Sorin DORNEANU
Membri
ILEA Petru
MARIAN Iuliu Ovidiu
TURDEAN Graziella Liana
DORNEANU Sorin
MĂICĂNEANU Sanda Andrada
NICOARĂ Adrian
SZABO Gabriella
CHELARU Daniela
DANCIU Virginia
COŞOVEANU Veronica
COTEŢ Cosmin
FORT Ioana
COTOLAN Nicoleta
SĂCARA Ana-Maria
MĂRINCAŞ Horaţiu
PODELENCZKI Larisa
SZOKE Arpad


Domeniul: Științe exacte, specializarea CHIMIE
Tematica de cercetare
 1. Materiale de electrod (electrozi modificați, aerogeluri organice și anorganice) cu proprietăţi electrocatalitice și foto(electro)catalitice (Prof. C.Popescu, Prof. L.Mureşan, Conf. G.Turdean, CS II V.Danciu, CS III Dr. C.Cotet, CS III dr. I.Fort)
 2. Senzori/biosenzori electrochimici (Prof. L.Mureșan, Conf. G.Turdean, CS III Dr. I.Fort, Conf. S.Dorneanu)
 3. Electrodepunerea metalelor şi compozitelor (aspecte teoretice și practice) (Prof. L.Mureşan, Prof. P.Ilea, Conf. A.Nicoară)
 4. Electrosinteze anorganice (aplicații în depoluarea mediului) (Prof. P.Ilea)
 5. Coroziune şi protecţie anticorozivă (Prof. L.Mureşan, Asist. D.Chelaru, Lect. G.Szabo)
 6. (Bio)compozite nanostructurate cu aplicaţii in medicină (Prof. L.Muresan, Conf. G.Turdean)
 7. Recuperarea și reciclarea metalelor din deşeuri de echipamente electrice și electronice (Prof. P.Ilea, Conf. S.Dorneanu)
 8. Procese de depoluare și fotodepoluare a mediului (prof. P.Ilea, Conf. S.Dorneanu, Conf. A.Măicăneanu, CS II V.Danciu, dr. C.Coteţ, dr. I.Fort)
 9. Metode electrochimice pentru investigarea proceselor de electrod (Conf. A.Nicoară, Conf. S.Dorneanu)
 10. Designul și elaborarea de echipamente electronice pilotate de calculator pentru controlul proceselor electrochimice (Conf. S.Dorneanu)
 11. Achizitia și tratarea datelor experimentale (Conf. S.Dorneanu)
Colaborări științifice
 • LEOPR, University "Joseph Fourier" Grenoble, France
 • LISE, University Pierre et Marie Curie, Paris, France
 • Dept. of Analytical Chemistry, University of Lund, Sweden
 • Dept. of Chemistry, Clarkson University, New York, USA
 • Dept. of Analytical Chemistry, University Alcala de Henares, Spain
 • University Tor Vergata, Rome, Italy
 • Université Franche-Comté de Besançon, France
 • University of Zagreb, Croatia
 • Josef Stefan Institute Ljubljana, Slovenia
 • University of Pannonia, Veszprem, Hungary
 • Technische Universität Ilmenau, Gemany
 • University of L’Aquila, Italy
 • University of Technology and Economics, Faculty of Chemical Technology and Biotechnology, Budapest, Hungary
 • Universita degli Studi di Udine, Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente, Italy
 • Universita degli Studi di Cagliari, Dept.of Chemical&Geological Sciences, Italy
Servicii oferite către comunitate
 • Investigarea/caracterizarea unor noi materiale prin metode electrochimice (voltametrie, spectroscopie de impedanță, electrod disc rotitor, microbalanță de cuarț)
 • Monitorizarea proceselor de coroziune și de protecție anticorozivă prin metode electrochimice
 • Analize fizico-chimice: compoziţie oxidică pentru materiale calcaroase şi alumino-silicoase, analize electrochimice de mediu (pH, conductivitate, oxigen dizolvat), determinarea conţinutului de metale din probe lichide şi biologice prin FAAS şi GFAAS
 • Analize de suprafețe specifice, volume specifice şi distribuții de pori
 • Analize elementale de C, O, N, S
Proiecte de cercetare în derulare
 • Tinere Echipe PN-II-RU-TE-2014-4-1194, Nr. 280 din 01.10.2015 fiind deschis până la 30.09.2017 și are ca titlu: "Materiale electrodice pe bază de structuri carbonice poroase, Bi-Fe şi/sau TiO2, cu aplicaţii analitice" (director Dr. Cosmin Coteț)
 • Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă PN-II-PT-PCCA-2013-4-1226 (Director Morari Cristian, INCDTIM Cluj): "Îmbunătățirea tehnologiei de fabricație a acumulatorilor plumb-acid în vederea utilizării lor în industria automobilelor start-and-stop" (responsabil partener UBB: Conf.dr.ing. Adrian Nicoară)
Propuneri de proiecte depuse la UEFISCDI – competiția 2016 în care sunt implicați membri ai CCEMN
 • PNCDI III - Programul 4, Proiecte de Cercetare Exploratorie – 2016, PN-III-P4-ID-PCE-2016-0153, "Acoperiri inteligente compozite și hibride pentru protecția anticorozivă a metalelor prin autovindecare" (Director: Prof.dr. Liana Mureșan)
  Acronim: SELFHEALCOAT
  Membri CCEMN: Conf.dr.ing. Graziella Liana Turdean; Lect.dr. G.Szabo; Asist.dr.ing. J.D.Chelaru; Asist.cerc. N.Cotolan; drd. A.Szoke.
 • Pre Proposal Registration Code:Code PED-2016-0929
  Project Registration Cod:tration Code PN-III-P2-2.1-PED-2016-1203
  Project Title (Romanian): "Fotocatalizator cu morfologie controlată de Pt/TiO2 aerogel autodopat cu Ti3+ cu dublu avantaj: producerea eficientă de hidrogen și fotodegradarea unui poluant organic sub acțiunea luminii vizibile"
  Project Acronym: MAT4H2DEPOL
  Project Leader: Conf.dr. Baia Lucian
  Membri CCEMN: CP II dr. Virginia Danciu, CP III dr. Veronica Cosoveanu
 • Preliminary Registration Code: PCE-2016-0682
  Final Registration Code: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0806
  Project Title (Romanian): "Compozite de ZnO/CuxO(CuxS)/Cu-Pt(Pd) având componente cu formă modulată pentru producerea eficientă de hidrogen prin fotocataliză"
  Project Acronym: ZINCUOPLAT4H2
  Project Leader: Conf.dr. Baia Lucian
  Membri CCEMN: CP II dr. Virginia Danciu, CP III. dr. Veronica Cosoveanu
 • Project Registration Code PN-III-P2-2.1-PED-2016-1859
  "Proiectarea şi dezvoltarea unui sistem inovativ de detecţie a glicoalcaloizilori din matrici vegetale selecţionate pentru a evalua siguranţa acestora"/"Design and development of innovative detection system for glycoalkaloids in selected vegetable matrices to assess their safety"
  Project Acronym: FASTALKALOIDTEST
  Coordonator (lect.dr. Ana Maria POP, USAMV-Cluj Napoca)
  Partener 1 (conf.dr.ing. Graziella Liana Turdean – UBB)
 • Preliminary Registration Code: PED-2016-2533
  Final Registration Code: PN-III-P2-2.1-PED-2016-0933
  Project Title (Romanian): "Instalaţie pilot inteligentă pentru electrosinteza apei oxigenate echipată cu electrozi de grafit electroactivaţi periodic"
  Project Acronym SMART-HPE
  Project Leader: Prof.dr.ing. Petru Ilea
  Membri CCEMN:; Prof.dr.ing. Petru Ilea, Conf.dr. Sorin-Aurel Dorneanu.
Contribuții științifice reprezentative pentru CCEMN (2013-2016)
 • Aglaia Raluca Deac, Cristina Morar, Graziella Liana Turdean, Mircea Darabantu, Emese Gál, Atilla Bende, Liana Maria Muresan, Glassy carbon electrode modified with hemin and new melamine compounds for H2O2 amperometric detection, J. Solid State Electrochem., 2016, DOI 10.1007/s10008-016-3298-0
 • Liana Maria Muresan, Self-healing coatings for corrosion protection of steel in Majid Hosseini, ASH Makhlouf (Eds), "Industrial Application of Intelligent Polymers and Coatings", Volume 1, Chapter 22, Springer Verlag GmbH, Germany, 2016, ISBN 978-3-319-26891-0, DOI: 10.1007/978-3-319-26893-4
 • Turdean G. L., Casoni D., Sarbu C., Structure–electrochemical properties correlations of some phenol derivatives investigated by electrochemical techniques, Journal of Iranian Chemical Society, 2016, 13, 945–956, doi: 10.1007/s13738-016-0810-5.
 • Fort C.I., Ortiz R., Cotet L.C., Danciu V., Popescu I.C., Gorton L., Carbon Aerogel as Electrode Material for Improved Direct Electron Transfer in Biosensors Incorporating Cellobiose Dehydrogenase, Electroanalysis, 2016, DOI: 10.1002/elan.201600219, Article in Press
 • Fort C.I., Cotet L.C., Vasiliu F., Marginean P., Danciu V., Popescu I.C., Methanol oxidation at carbon paste electrodes modified with (Pt-Ru)/carbon aerogels nanocomposites, Materials Chemistry and Physics, 2016, DOI: 10.1016/j.matchemphys.2016.01.061
 • E A. Samide, B. Tutunaru, A. Dobriţescu, P. Ilea, A-C. Vladu, C. Tigae, Electrochemical and Theoretical Study of Metronidazole Drug as Inhibitor for Copper Corrosion in Hydrochloric Acid Solution, Int. J. Electrochem. Sci., 2016, 11, 5520 – 5534
 • Liana Maria Muresan, Electrodeposited Zn-nanoparticles composite coatings for corrosion protection of steel, in “Handbook of Nanoelectrochemistry”, Springer-Verlag GmbH, Chapter 9, 2016, ISBN 978-3-319-15265-3, DOI 10.1007/978-3-319-15207-3_34-1, pp. 333-353.
 • Á. Pérez del Pino, E. Gyorgy, L.C. Cotet, L. Baia, C. Logofatu, Laser-induced Chemical Transformation of Free-standing Graphene Oxide Membranes in Liquid and Gas Ammonia Environments, RSC Advances, 6, 2016, 50036.
 • Njimou J.R., Maicaneanu A., Indolean C., Nanseu-Njiki C.P., Ngameni E., Removal of Cd (II) from synthetic wastewater by alginate - Ayous wood sawdust (Triplochiton scleroxylon) composite material, Environmental Technology, 2016, 37, 1369-1381.
 • R. Pleşa Chicinaş, Adriana Tănase, Horea Bedelean, Andrada Măicăneanu, Characterization of Romanian Bentonitic Clays for the Removal of Dyes from Wastewater, Analytical Letters, 2016, accepted, DOI 10.1080/00032719.2015.1116004.
 • Ana-Maria Salantiu, Catalina Fekete, Liana Muresan, Petru Pascuta, Florin Popa, Catalin Popa, Anodic oxidation of PM porous titanium for increasing the corrosion resistance of endosseous implants, Mat Chem Phys., 2015, 149-150, 453-459.
 • E. Albert, N. Cotolan, N. Nagy, G. Sáfrán, G. Szabó, L.M. Mureşan, Z. Hórvölgyi, Mesoporous silica coatings with improved corrosion protection properties, Microporous&Mesoporous materials, 2015, 206, 102-113.
 • Turdean G. L., Fort C. I., Simon V., In vitro short-time stability of a bioactive glass-chitosan composite coating evaluated by using electrochemical methods, Electrochimica Acta, 2015, 182, 707-714, doi: 10.1016/j.electacta.2015.09.132.
 • Cotet L. C., Lazar A., Turdean G. L., Danciu V., Baia L., Popescu I. C., Fort C. I., Bismuth doped carbon xerogel nanocomposite incorporated in chitosan matrix for voltammetric trace detection of Pb(II) and Cd(II), Sensors and Actuators B-Chem., 2015, 220, 712-719.
 • Januzaj V., Mula V., Turdean G. L., Muresan L. M., Composite electrodes with carbon supported Ru- nanoparticles for H2O2 detection, Acta Chimica Slovenica, 2015, 62, 28-34, doi: 10.17344/acsi.2014.672.
 • Turdean G. L., Electrochemical behavior of an iron substituted polyoxometalate incorporated in an electropolymerized film, Materiale plastice, 2015, 52(2), 225-229.
 • Turdean G. L., Szabo G., Nitrite detection in meat products samples by square-wave voltammetry at a new single walled carbon nanotubes - myoglobin modified electrode, Food Chemistry, 2015, 179, 235-330, http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.01.106.
 • Gilca E., Maicaneanu A., Ilea P., Ghirisan A., Kinetic modelling and error analysis for zinc removal on a weak base anion exchange resin, Desalination and Water Treatment, 2015, in press. DOI: 10.1080/19443994.2015.1101018.
 • Fort C.I., Cotet L.C., Vulpoi A., Turdean G., Danciu V., Baia L., Popescu I.C. Bismuth doped carbon xerogel nanocomposite incorporated in chitosan matrix for ultrasensitive voltammetric detection of Pb(II) and Cd(II), Sensors and Actuators, B: Chemical, 2015, 220, 712-719,
 • Bamba D., Coulibaly M., Fort C.I., Coteţ C.L., Pap Z., Vajda K., Zoro E.G., Yao N.A., Danciu V., Robert D. Synthesis and characterization of TiO2/C nanomaterials: Applications in water treatment, Physica Status Solidi (B) Basic Research, 2015, 252, 2503-2511.
 • Gîlcă, A. Măicăneanu, P. Ilea, Kinetics analysis of zinc sorption in fixed bed column using a strongly basic anionic exchange resin, Water Science and Technology, 2015, 71(11) 1646-1653.
 • Mares G. M., Nicoara A., Turdean G. L., Popescu I. C., Electrochemical characterization of Au/l-cysteine/hemin modified electrode, Revue Roumaine de Chimie, 2014, 59(6-7), 613-621.
 • A. Killyeni, A. Nicoara, V. Canpean, A. Kun, S. Astilean, I.C. Popescu, S-acetyl-calix[8]arene adsorption on polycrystalline Au surface: A kinetic study, Electrochim. Acta, 2013, 102, 225-232.
 • E. Gîlcă, A. Măicăneanu, P. Ilea, Removal of zinc ions as zinc chloride complexes from strongly acidic aqueous solutions by ionic exchange, Cent. Eur. J. Chem., 2014, 12(8), 821-828
 • S. Dorneanu, L.M. Muresan, O. Horovitz, I.C. Popescu, Electrochemical and spectroelectrochemical behavior of n-methyl-phenothiazinyl meso-substituted porphyrins and their complexes with Ni(II), Cu(II) and Pd(II), J. Electroanal. Chem., 2013, 698, 17–24
 • B. Robotin, A. Ispas, V. Coman, A. Bund, P. Ilea, Nickel recovery from electronic waste II Electrodeposition of Ni and Ni–Fe alloys from diluted sulfate solutions, Waste Management, 2013, 33, 2381–2389
 • R. Rácz, P. Ilea, Electrolytic recovery of Mn3O4 and Zn fromsulphuric acid leach liquors of spent zinc–carbon–MnO2 battery powder, Hydrometallurgy, 2013, 139, 116–123
 • F.A. Hanc-Scherer, C.M. Sánchez-Sánchez, P. Ilea, E. Herrero, Surface-Sensitive Electrooxidation of Carbon Monoxide in Room Temperature Ionic Liquids, ACS Catalysis, 2013, 3, 2935−2938
Infrastructura de cercetare
 • Potențiostate controlate de calculator (PGStat 10, PGStat 12 - Echochemie, The Netherlands; PARStat 2273, Princeton Applied Research-USA; VSP, BioLogic, France, VoltaLab 10, Radiometer Analytical, France) • Sistem de analiză prin injecție în flux pilotat de computer (FIALab 2500, USA) • Electrod disc și electrod disc-inel rotitor (Radiometer Analytical, Denmark, 10000 rpm) • Microbalanță de cuarț (Radiometer Analytical, France)
 • Module de spectroscopie de impedanță electrochimică (PGStat 12 - Echochemie, The Netherlands; PARStat 2273, Princeton Applied Research-USA)
 • Reactor electrochimic cu electrozi plan-paraleli
 • Instalație de uscare supercritică
 • Instalație de fotodegradare cu radiații UV
 • Aparatură de laborator uzuală (balanțe, etuvă, agitatoare, termostate etc.)
 • Aparat pentru determinarea suprafețelor specifice BET THERMO-SORPTOMATIC
 • Analizor elemental
 • Cuptor tubular de piroliză în atmosferă inertă
 • Spectrofotometru de absorbţie atomică în flacără si cuprot de grafit AVANTA PM + GF 3000 (GBC, Australia)
14 octombrie 2016