Reglementări ale UBB privind cazarea īn căminele studenţeşti
detalii

STUDENŢI

Cazare şi Masă

 

Studenţii Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică care nu au domiciliul stabil în limita a 20 km de municipiul Cluj-Napoca pot beneficia, la cerere, pe bază de competiţie, de un loc în căminele studenţeşti ale UBB. Numărul locurilor din cămine se repartizează facultăţii de către Comisia de Cazare din Universitatea Babeş-Bolyai în funcţie de numărul de studenţi cursanţi de la cursurile de zi. Cazarea se face la tarifele aprobate de către Senatul Universităţii Babeş-Bolyai care depind de gradul de confort al căminului. Gradul de confort variază în limite largi, de la camere cu cinci locatari până la camere tip garsonieră.

În complexul de cămine studenţeşti există o cantină studenţească iar în incinta facultăţii există un restaurant ce oferă un meniu la preţurile din cantina studenţească.


CAZARE anul universitar 2022-2023

Liste preliminare cazare 2022-2023


Anunt depuneri cereri cazare

Cerere cazare

Acte necesare pentru cazarea pe caz social
LISTA FINALĂ de repartizare a locurilor de cazare pentru doctoranzi, 2021-2022

LISTA FINALĂ de repartizare a locurilor de cazare pentru nivelele licenţă şi master, 2021-2022

LISTA PRELIMINARĂ de repartizare a locurilor de cazare pentru licenţă şi master, 2021-2022

LISTA de repartizare a locurilor de cazare pentru doctoranzi, 2021-2022


Dispoziţii operaţionale privind cazarea în căminele studenţeşti 2021-2022


Anunţ privind cazarea studenţilor - septembrie 2021


Locuri de cazare pentru nivel licenţă şi master, repartizate FCIC în 2021-2022

Locuri de cazare pentru doctoranzi, repartizate FCIC în 2020-2021


Criterii de cazare specifice Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică: click aici

Criterii de cazare specifice Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică pentru doctoranzi: click aici

Acte necesare pentru cazare socială 2021-2022: click aici

Formularul tip pentru cererile de cazare studenţi 2021-2022: click aici
Formularul tip pentru cererile de cazare doctoranzi 2021-2022: click aici
Formular declarare venituri pentru cazare socială 2021-2022: click aici


Aici puteţi consulta REGULAMENTUL pentru cazare.


Subvenţie de cazare 2021
OUG 73/2004 privind instituirea subventiilor individuale de sprijin pentru cazare
pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele UBB

Condiţiile obţinerii subvenţiei pentru cazare: click aici
Cerere subvenţie individuală pentru cazare: click aici