RADIOCARBON DENDROCHRONOLOGY, ISOTOPE DENDROCLIMATOLOGY AND CONSERVATION OF MONUMENTAL ANGIOSPERM TREES OF THE WORLD

CERCETĂRI DENDROCRONOLOGICE CU RADIOCARBON, STUDII DENDROCLIMATOLOGICE CU IZOTOPI STABILI ȘI CONSERVAREA UNOR ARBORI ANGIOSPERMI MONUMENTALI DIN LUME

Cod proiect (Project code): PN-III-P4-ID-PCE-2020-2567

Acronim (Acronym):  RADISODEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

Proiectul de cercetare continuă și extinde cercetările noastre dendrocronologice și dendroclimatologice precedente asupra unor arbori monumentali în regiuni care nu au fost încă cercetate din zone tropicale și temperate. A fost adăugată o nouă temă de cercetare, referitoare la protecția și conservarea arborilor monumentali. Cercetarea dendrocronologică se bazează pe metodologia noastră originală, care constă în datarea cu radiocarbon prin AMS a mostrelor de lemn recoltate din arbori angiospermi. Intenționăm să lămurim definitiv problema arhiteturii, creșterii și vârstei baobabilor monumentali. Investigațiile noastre se vor focaliza îndeosebi asupra specimenelor aparținând genului Adansonia, și anume A. grandidieri din Madagascar și A. gregorii din Australia, dar și asupra A. digitata din Africa continentală. Vor fi investigați și arbori angiospermi respectabili din România, Moldova și Europa. Cercetarea dendroclimatologică va folosi ca indicator proxy inelele de creștere ale baoabilor, datate în prealabil cu radiocarbon. Reconstrucția climatică pe ultimii 1000-2000 ani, bazată pe analiza de izotopi stabili ai carbonului și oxigenului, se va focaliza asupra dinamicii Zonei de convergență intertropicală și a variabilității musonilor. Zonele țintă sunt Senegal, Angola, Namibia, Oman, Congo și Madagascar. Se va acorda o atenție deosebită protecției și conservării baobabilor monumentali din Senegal, Namibia și Madagascar, unde aceștia se află sub amenițare antropică severă.

Abstract

The research project continues and enhances our previous studies on dendrochronology and dendroclimatology of superlative angiosperm trees in new areas from tropical and temperate zones, which have not been studied. A new research topic, concerning the protection and conservation of monumental trees, was included. The dendorchronological research is based on our original approach, consisting of AMS radiocarbon dating of wood samples collected from large live trees. We intend to clarify definitively the aspects of the architecture, growth, age of monumental baobabs. Our investigation will focus especially on specimens belonging to the Adansonia genus, namely A. grandidieri from Madagascar and A. gregorii from Australia in particular but also A. digitata from mainland Africa. Large angiosperm trees from Romania, Moldova and Europe will also be investigated. The dendroclimatological research will use baobab growth rings, previously dated by radiocarbon, as proxy. The climate reconstructions over the last 1000-2000 years, which are based on stable carbon and oxygen isotope chemistry, will focus on Intertropical Convergence Zone dynamics and monsoon variability. Target areas include Senegal, Angola, Namibia, Oman, Congo and Madagascar. A particular attention will be given to the protection and conservation of baobab forests and monumental specimens from Senegal, Namibia and Madagascar, which are facing severe anthropic threats.

Obiectivul proiectului

Titlul proiectului “Cercetări dendrocronologice cu radiocarbon, studii dendroclimatologice cu izotopi stabili şi conservarea unor arbori monumentali din lume” reflectă obiectivele proiectului şi cele 3 direcţii principale de cercetare, şi anume:
-cercetare dendrocronologică, prin datarea cu radiocarbon prin AMS a mostrelor de lemn recoltate din arbori angiospermi monumentali (îndeosebi baobabi), pentru determinarea vîrstei, creşterii şi arhitecturii acestora;
-studiu dendroclimatologic, prin analiză de izotopi stabili pe inele de creştere din baobabi monumentali, datate în prealabil cu radiocarbon, pentru determinarea modificărilor climatice din zonă în ultimii 1000-2000 ani;
-protecția și conservarea pădurilor de baobab şi specimenelor monumentale.

Project’s goals

The title of the project itself “Radiocarbon dendrochronology, isotope dendroclimatology and conservation of monumental angiosperm trees of the world” expresses the objectives and the three main research directions of the project, namely:
-dendrochronological research, based on AMS radiocarbon dating of wood samples collected from large live angiosperm trees (especially baobabs), for determining their age, growth and architecture;
-dendroclimatological study, based on stable isotope chemistry of growth rings, previously dated by radiocarbon, as proxy; this will offer paleoclimate information of the studied area over the last 1000-2000 years;
-protection and conservation of baobab forests and monumental specimens.

Rezultatele estimate

Rezultatele obţinute vor fi prezentate în rapoartele de cercetare/activitate întocmite la sfîrşitul fiecărei etape. Principalele rezultate vor fi diseminate într-un număr de 10-12 articole, care vor fi înaintate spre publicare în reviste ştiinţifice indexate ISI, ca de exemplu Radiocarbon, Dendrochronology, Plos One, Forests, Tree Physiology, Annals of Forest Science, Nuclear Instruments and Methods in Physics B, Frontiers in Climate, Plant şi reviste ce aparţin grupului Nature. De asemenea, acestea vor face obiectul a 5-7 prezentări la conferinţele internaţionale de radiocarbon, de exemplu  AMS-15 (Sydney, Australia 2021), Radiocarbon and Environment-3 (Gliwice, Polonia 2021), Radiocarbon-24 (Jerusalem, Israel 2022) şi la conferinţe despre climă şi modificări climatice.

Estimat

ed results

The obtained results will be disclosed in research/activity reports, which will be delivered at the end of every research period. The main results will also be disseminated in a number of 10-12 articles, which will be published in ISI peer-reviewed international scientific journals, such as Radiocarbon, Dendrochronology, Plos One, Forests, Tree Physiology, Annals of Forest Science, Nuclear Instruments and Methods in Physics B,  Frontiers in Climate, Plants and journals which belong to the Nature group. We also envisage presenting our findings in at least 5-7 presentations at the main international radiocarbon conferences, i.e., AMS-15 (Sydney, Australia 2021), Radiocarbon and Environment-3 (Gliwice, Poland 2021), Radiocarbon-24 (Jerusalem, Israel 2022) and one or two climate conferences, which are to be disclosed.

Articole publicate

(Published papers)

 

 

1. A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, D. Rakosy, I.A. Raţiu, K.F. von Reden, Radiocarbon investigation of the Big Baobab of Outapi, Namibia, Studia UBB Chemia, LXVI, 1,, 2021, 153-163, doi: 10.24193/subbchem.2021.1.12

 

2. A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, J-M. Leong Pock-Tsy, P. Danthu, S. Woodbborne, L. Rakosy, I.A. Raţiu, Investigation of the Architecture and Age of Superlative Adansonia grandidieri from the Andombiry Forest, Madagascar, Forests, 2021, 12, 1258, doi.org/10.3390/f12091258

 

3. A. Pătruţ, L. Rakosy, R.T. Pătruţ, V. Bocoş-Binţinţan, I.A. Raţiu, J. Bodis, S. Woodborne, AMS Radiocarbon dating of the large pedunculate oak of Mercheaşa, Romania, Studia UBB Chemia, LXVI, 3, 2021, 255-263, doi: 10.24193/subbchem.2021.3.16

 

4. A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, I.A. Raţiu, D.A. Lowy, K.F. von Reden, Age, growth and architecture of the Big Tree at Victoria Falls, Dendrochronologia, 70, 2021, 125898, doi.org/10.1016/j.dendro.2021.125898

 

5. A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, V. Bocoş-Binţinţan, I.A. Raţiu, L. Rakosy, G. Zdrob, E. Vancă, K.F. von Reden, Radiocarbon investigation of two old elms from Romania, Studia UBB Chemia, 2022, LXVII, 1, 245-256, doi: 10.24193/subbchem.2022.1.16

6. A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, I.A. Raţiu, N. M. Nassor, K.F. von Reden, Radiocarbon investigation of two large African baobabs from Kizimkazi, Zanzibar, Tanzania, Studia UBB Chemia, 2022, LXVII, 3, 143-153, doi: 10.24193/subbchem.2022.3.09

 7. A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, W. Oliver, I.A. Raţiu, D.A. Lowy, G. Shiimbi, S. Woodborne, K.F. von Reden, Radiocarbon Investigation of the Historic African Baobabs of Omusati, Namibia, Forests, 2022, 13, 1899, doi.org/10.3390/f13111899

8. A. Pătruţ, V. Bocoş-Binţinţan, R.T. Pătruţ, D. Parţilă, I.A. Raţiu, L. Rakosy, K.F. von Reden, Radiocarbon dating of the historic Emperor’s Beech from Muncel, Baia de Arieş, Romania. Studia UBB Chemia, 2022, LXVII, 4. doi: 10.24193/subbchem.2022.4.11

 9. R.T. Pătruţ, A. Garg, A. Pătruţ, S. Woodborne, L. Rakosy, I.A. Raţiu, Radiocarbon analysis of the Indian banyan (Ficus benghalensis L.) at Narora, Current Science, 124,10,25 May 2023,  doi.org/10.18520/cs/v124/i10/1175-1180

10. A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, I.A. Raţiu, P. Danthu, J-M. Leong Pock Tsy, K.F. von Reden, Radiocarbon Dating of the Historic Grand Baobab of Mahajanga, Madagascar, Studia UBB Chemia, 2023, LXVIII, 1, 119-129, doi.org/10.24193/subbchem.2023.1.09

11. R.T. Pătruţ, A. Pătruţ, G. Hall, C.W. Winterbach, I. Robertson, I.A. Raţiu, V. Bocos-Bintintan, L. Rakosy, S. Woodborne, A 900-Year Isotopic Proxy Rainfall Record from Northeastern Botswana, Forests, 2023, 14, 1917, doi.org/10.3390/f14091917.

12. A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, J-M. Leong Pock Tsy, L. Rakosy, P. Danthu, I.A. Raţiu, J. Bodis, S. Woodborne, Radiocarbon Dating of the Very Large Egg Baobab from the Andombiry Forest, Madagascar, Studia UBB Chemia, 2023, LXVIII, 3, 141-151, doi.org/10.24193/subbchem.2023.3.09

 

Participare la conferințe științifice

 

Conferința internațională AMS-15 de la Sydney, Asutralia.

Participare cu o prezentare de tip poster:

 

Scientific conference participation

AMS-15 International Conference, Sydney, Australia.

Participation with a poster presentation:

 

A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, D. Rakosy, I.A. Raţiu, W. Oliver, K.F. von Reden, Radiocarbon investigation of the large African baobabs of Outapi, Namibia.

 

Conferinţa internaţională Radiocarbon 24 de la Zürich, Elveţia (11-16 septembrie 2022).

Participare cu 2 prezentări:

24 Radiocarbon International Conference, Zürich, Switzerland (11-16 September 2022).

Participation with two presentations:

 

A. Pătruţ, M. Molnar, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, D. Rakosy, J.J. Brown,T. Varga, AMS Radiocarbon investigation of the African baobabs from the semiarid cloud forest of Wadi Hinna, Dhofar, Oman.

 

R.T. Pătruţ, S. Woodbourne, A. Pătruţ, G. Hall, I. Robertson, C.W. Winterbach, L. Rakosy, I.A. Raţiu, A 900-Year Isotopic Proy Rainfall Record  from Central Botswana.

 

Conferinţa latino-americană de radiocarbon CLARa2, Mexico City, Mexic (4-8 septembrie 2023).

Participare cu 2 prezentări:

Latin American Radiocarbon Conference CLARa2, Mexico City, Mexico (4-8 September 2023).

Participation with two presentations:

 

A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, I.A. Raţiu, K.F. von Reden, S. Woodbourne, Ages of large Boabs from Kimerley, Australia determined by AMS Radiocarbon Investigation.

 

A. Pătruţ, M. Molnar, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, I.A. Raţiu, AMS Radiocarbon Dating of Very Old African Baobabs from Xangongo, Angola. 

 

 

Echipă și colaboratori

(Team and collaborators)

Project leader - Prof. Dr. Adrian Pătruț, Brainmap ID: U-1700-027W-4035, email: apatrut@gmail.com

Senior researcher - Prof. Dr. Laszlo Rakosy, Brainmap ID: U-1700-039C-4401

Research assistant - Dr. Ileana Rațiu, Brainmap ID: U-1900-061R-9515

Research assistant - Dr. Roxana Pătruț, Brainmap ID: U-1700-037S-8765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL SCIENTIFIC REPORT

on the implementation of the research project:

 

RADIOCARBON DENDROCHRONOLOGY, ISOTOPE DENDROCLIMATOLOGY AND CONSERVATION OF MONUMENTAL ANGIOSPERM TREES OF THE WORLD 

(Acronym RADISODEN)

 

Code PN-III-P4-ID-PCE-2020-2567

Contract No. PCE 145/2021

________________________________

in the time frame January 2021 - December 2023

 

 

 

 

PROJECT SUMMARY

 

The research project continues and enhances our previous studies on dendrochronology and dendroclimatology of superlative angiosperm trees in new areas from tropical and temperate zones, which have not been studied. A new research topic, concerning the protection and conservation of monumental trees, was included. The dendorchronological research is based on our original approach, consisting of AMS radiocarbon dating of wood samples collected from large live trees. We intend to clarify definitively the aspects of the architecture, growth, age of monumental baobabs. Our investigation will focus especially on specimens belonging to the Adansonia genus, namely A. grandidieri from Madagascar and A. gregorii from Australia in particular but also A. digitata from mainland Africa. Large angiosperm trees from Romania, Moldova and Europe will also be investigated. The dendroclimatological research will use baobab growth rings, previously dated by radiocarbon, as proxy. The climate reconstructions over the last 1000-2000 years, which are based on stable carbon and oxygen isotope chemistry, will focus on Intertropical Convergence Zone dynamics and monsoon variability. Target areas include Senegal, Angola, Namibia, Oman, Congo and Madagascar. A particular attention will be given to the protection and conservation of baobab forests and monumental specimens from Senegal, Namibia and Madagascar, which are facing severe anthropic threats.

 

GENERAL ASPECTS

The research project comprises 3 recurring stages with identical names, each containing 4 identical activities and similar actions (categories of activity). They are differentiated by the indices 1, 2, or 3, namely I, II, or III, corresponding to the three years of execution and, obviously, by the researched regions and investigated angiosperm trees.

Thus, the 3 stages of the project are as follows:

Phase 1: Conservation and protection of monumental trees, investigating them through radiocarbon dating and stable isotope analysis (I) (January - December 2021).

Phase 2: Conservation and protection of monumental trees, investigating them through radiocarbon dating and stable isotope analysis (II) (January - December 2022).

Phase 3: Conservation and protection of monumental trees, investigating them through radiocarbon dating and stable isotope analysis (III) (January - December 2023).

Following this, the main results obtained in the 3 stages are presented, as well as the method of accomplishment of the objectives outlined in the Project Implementation Plan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENTIFIC REPORT FOR PHASE 1

(January - December 2021)

The scientific activities carried out within the research project during the period January-December 2021 aimed to achieve the objectives outlined in the single stage of the Project Implementation Plan for the year 2021.

Phase 1 (single stage 2021): Conservation and protection of monumental trees, investigating them through radiocarbon dating and stable isotope analysis (I).

Objective 1.1. Baobab dating (I), with possible field trips to Madagascar, Australia, Brazil, Senegal, Angola, Namibia, Congo, Zimbabwe, Sudan, South Africa, Oman, United Arab Emirates, Singapore etc. (for 1-3 persons). 

Activity 1.1.1. Sample collection from 35 baobabs.

Objective 1.2. Climate study (I) with possible field trips to Madagascar, Senegal, Angola, Namibia, Congo, Zimbabwe, Sudan, Oman etc. (for 1-3 persons).

Activity 1.2.1. Sample collection from 3 baobabs.

A total of 45 representative African baobabs (Adansonia digitata) from Senegal and Tanzania were measured and investigated, samples being collected from 36 baobabs for dating (compared to the 35 envisaged), and from 3 baobabs for stable isotope analysis (compared to the 3 envisaged).

An important expedition took place between September - October 2021 (2 persons) in Senegal, covering the Dakar-M'bour-Fissel-Samba Dia area. With an estimated count of 5-10 million specimens, Senegal hosts the largest number of African baobabs in the northern hemisphere. Additionally, Senegal harbors the largest and oldest exceptional baobabs in the northern hemisphere. In this context, we mention the baobab near the village of Sinthiou-Keita, located near the town of Nianing, in the Thiès region, which has the largest wood volume V = 300 m3. It has a clustered structure consisting of 3 common stems 2 false stems (Fig. 1). Its dimensions are as follows: height h = 22.5 m, circumference (at 1.30 m) cbh = 27.10 m. Its estimated age is 750 years.

The research team investigated the sacred baobab of Nianing, in the Thiès region, which is a candidate for the title of the oldest tree in Senegal. It has a closed ring-shaped structure, consisting of 11 main stems around a false cavity, along with 3 young stems and an additionl false stem (Fig. 2). Its dimensions are: h = 18.7 m, cbh = 24.70 m, and V = 180 m3.

 

Fig. 1. The baobab of Sinthiou-Keita has the largest wood volume of the northern hemisphere.

Fig. 2. The baobab of Nianing has no less than 15 fused stemse.

The largest baobab in Senegal and the entire northern hemisphere, in terms of circumference, remains the one in Warang, Thiès region, which consists of no less than 18 stems. Its circumference has increased further, reaching a value of cbh = 28.90 m. In 2019, we noted that it had been enclosed within a courtyard with a newly built house over its roots, surrounded by tall fences, after growing 10 years on vacant land (Fig. 3). Presently, following discussions in 2020 with the owner of the property, she understood the importance of protecting the monumental baobab now in her yard and is providing it with special care.

In August 2021, a research team (3 members) conducted an expedition in Tanzania, focusing their investigations on baobabs on the Unguja Island (Zanzibar). Unguja Island covers an area of 1666 km2 with a maximum length of 83 km and contains an estimated number of 50,000 - 100,000 African baobabs, which are mainly concentrated in the extreme south and north of the island and partially in the central area.

 

 

 

 

 

Fig. 3. The great baobab of Warang is now enclosed within the walls of a house and has become a sort of "domesticated baobab."

 

The largest baobab in Tanzania, located at Kizimkazi Dimbani in Zanzibar, with a volume of 300 m3, tore during a storm in April 2018 and perished. Samples were collected from several large pieces remaining from its trunk and branches.

Near Kizimkazi, at Makunduchi, there is a grove of sizable baobabs. The largest among them, named Makunduchi-1, has a cluster structure, composed of 8 common stems and 7 false stems (Fig. 4). Its dimensions are: h = 19.5 m, cbh = 20.05 m, V = 180 m3. This baobab stands out for its very large spherical fruits. In the central-western region, south of the old Town City center, lies the Fumba Beach Lodge resort, on the shores of the Indian Ocean. The resort contains several African baobabs. The largest among them, named Fumba-1, grows amidst some less common auxiliary constructions that reach up to its crown. It consists of 4 common stems and one false stem, fused together into a cluster structure (Fig. 5). Its dimensions are: h = 14.3 m, cbh = 21.45 m, V = 140 m3.

Fig. 4. The Makunduchi-1 baobab consists of 15 fused stems.

 

Fig. 5. The lower part of the Fumba-1 boabab, which grows right on the beach, are sometimes submerged in the ocean.

 

Activities 1.1.2. Pretreatment of samples (80 sample segments), 1.1.3. AMS radiocarbon dating (80 sample segments) and 1.1.4. Calibration (80 sample segments).

A number of 85 wood sample segments (compared to 80 envisaged) were pretreated by the acid-base-acid or α-cellulose method, subsequently AMS radiocarbon dated and then calibrated.

The radiocarbon dating by AMS (accelerator mass spectrometer) was performed at iThemba Laboratory for Accelerator Based Sciences (iThemba LABS) in Johannesburg (South Africa) and the Hertelendi Laboratory of Environmental Studies (Isotoptech Zrt and MTA ATOMKI), Debrecen (Hungary).

Activity 1.2.2. Stable isotope analysis. The stable isotope analysis was performed to determine the δ13C and δ18O values at iThemba LABS, Gauteng (South Africa).

 

Objective 1.3. Measuring and dating trees of Romania, Moldova and Europe (I), with possible field trips to

Hungary, Germany, Spain, Portugal, Greece, Moldova, Poland, Austria, Italy, England, Turkey, and other domestic and European travels (for 1-3 persons).

Fig. 6. The oak tree at Mercheaşa is "only" 560 years old.

Fig. 7. The wych elm of Sadova.

In July 2021, 2 members of our research team traveled to the village of Mercheașa, Homorod municipality, Brașov county, where a superlative  oak (Quercus robur) is located in recent years, which is also referred to as the ‘elder of the Carpathians’ (Fig. 6). Some scientists have attributed it a much too overestimated age, surpassing 900 years. Its dimensions are: h = 17.6 m, cbh= 10.16 m, V = 50 m³. Dozens of people all over the country come to visit on a daily basis what is considered to be ‘the oldest tree in Romania’. In order to dispel the myth, we took wood samples, which were radiocarbon dated. The radiocarbon dates indicate that the Mercheașa oak is in fact around 560 years old.

In October 2021, 2 members of our research team traveled to the village of Sadova, a suburb of Cîmpulung Moldovenasc, Suceava county, where a secular wych elm (Ulmus glabra) is located. The elm is in an advanced state of degradation, with a large cavity in the trunk that is almost devoid of wood and has only 3 remaining branches of its original crown (Fig. 7). Its current dimensions are: h = 13.8 m, cbh = 6.77 m.

Early June 2021, our research team (2 members) traveled to Spain to the island of Tenerife. Here, the most representative specimens of the dragon tree (Dracaena Draco) were investigated and measured, focusing in particular on the famous Icod tree called ‘El Drago milenario’.

Activities 1.3.1. Measuring 40 trees, 1.3.2. Sample collection from 4 trees, 1.3.3. Pretreatment of samples (20 sample segments) and 1.3.4. AMS radiocarbon dating (20 sample segments).

A number of 56 trees were measured (compared to 40 envisaged), samples were collected from 8 trees (compared to 4 envisaged), 30 sample segments were pretreated (compared to 20 envisaged) and 30 sample segments were AMS radiocarbon dated (compared to 20 envisaged).

Objective 1.4. Dissemination of results.

Activity 1.4.1. Publishing or submitting for publication a number of 2-3 articles.

In 2021, we published 4 scientific articles, all in ISI journals, out of which 2 are within the so-called 'red zone' according to the CNCS classification. All these articles mention that 'The research was funded by the Romanian Ministry of Education CNCS-UEFISCDI under grant PN-III-P4-ID-PCE-2020-2567, No. 145/2021.' The 4 published articles are as follows:

1. A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, D. Rakosy, I.A. Raţiu, K.F. von Reden, Radiocarbon investigation of the Big Baobab of Outapi, Namibia, Studia UBB Chemia, LXVI, 1,, 2021, 153-163. (doi.org/10.24193/subbchem.2021.1.12).

2. A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, J-M. Leong Pock-Tsy, P. Danthu, S. Woodbborne, L. Rakosy, I.A. Raţiu, Investigation of the Architecture and Age of Superlative Adansonia grandidieri from the Andombiry Forest, Madagascar, Forests, 2021, 12, 1258. (doi.org/10.3390/f12091258).

3. A. Pătruţ, L. Rakosy, R.T. Pătruţ, V. Bocoş-Binţinţan, I.A. Raţiu, J. Bodis, S. Woodborne, AMS Radiocarbon dating of the large pedunculate oak of Mercheaşa, Romania, Studia UBB Chemia, LXVI, 3, 2021, 255-263. (doi.org/10.24193/subbchem.2021.3.16).

4. A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, I.A. Raţiu, D.A. Lowy, K.F. von Reden, Age, growth and architecture of the Big Tree at Victoria Falls, Dendrochronologia, 70, 2021, 125898. (doi.org/10.1016/j.dendro.2021.125898).

Activity 1.4.2. A number of 3-5 presentations at international conferences such as AMS-15 (Sydney), Radiocarbon and the Environment (Gliwice) etc.

Due to the COVID-19 pandemic, all conferences where the research team members were supposed to participate in 2021 were postponed to the following year, except for the AMS-15 Conference in Sydney, which took place online via the ZOOM platform (September 7-11, 2021). At this conference, we delivered a presentation, namely:

A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, D. Rakosy, I.A. Raţiu, W. Oliver, K.F. von Reden, Radiocarbon investigation of the large African baobabs of Outapi, Namibia.

Activity 1.4.3. Preparing the annual activity report.

The 2021 activity report was written.

 

Conclusions

The presented information confirms that the objectives outlined for Phase 1 of the Project Implementation Plan for the year 2021 have been achieved. Additionally, the anticipated results have been obtained.

 

 


SCIENTIFIC REPORT FOR PHASE 2

(January - December 2022)

 

The scientific activities carried out within the research project during the period January-December 2022 aimed to achieve the objectives outlined in the single phase of the Project Implementation Plan for the year 2022.

Phase 2 (single stage 2022): Conservation and protection of monumental trees, investigating them through radiocarbon dating and stable isotope analysis (II).

Objective 2.1. Baobab dating (II), with possible field trips to Madagascar Australia, Angola, Namibia, Zimbabwe, Congo, Sudan, South Africa, Oman, Mozambique, Botswana, Brazil, Singapore, United Arab Emirates etc. (for 1-3 persons).

Activity 2.1.1. Sample collection from 25 baobabs.

Objective 2.2. Climate study (II), with possible field trips to Madagascar, Senegal, Angola, Namibia, Congo, Zimbabwe, Sudan, Oman, Botswana etc. (for 1-3 persons).

Activity 2.2.1. Sample collection from 2 baobabs.

A number of 30 representative African baobabs from Oman and Senegal were measured and investigated, and samples were collected from 28 baobabs for dating (compared to the 25 envisaged), and from 2 baobabs for stable isotope analysis (compared to the 2 envisaged). Two significant field trips were carried out in Oman during April 2022 (3 persons) and July-August 2022 (2 persons), the latter even during the southeast monsoon (Khareef). Oman hosts an unexpected and highly interesting population of African baobabs, unique in the Arabian Peninsula. With one exception, all baobabs in Oman are located in the southeastern coastal part, in the Dhofar province. Many researchers believe this population could represent a remnant of centuries-old or even millennia-old trade links between the Dhofar region and mainland Africa. The main area of investigation iwas Wadi Hinna (in Arabic, "the valley over there"), a semi-arid valley (3 km2) at the edge of the Dhofar Mountains, situated 20 km from the shore (GPS coordinates 17º03' N, 54º36' E, altitude 300-360 m). Wadi Hinna shelters African baobabs in a cloud forest (Fig. 8). Precipitation, averaging only 130 mm annually, occurs almost exclusively during the rainy season (June-September), when moist air from the Indian Ocean, known as the southeast monsoon, clashes with the mountains, generating clouds and dense fog.

 

Fig. 8. Scenic entry in the Wadi Hinna baobab forest.

 

The 106 baobabs grow on a slope amid huge pieces of sedimentary limestone rocks that are displaced by water during the rainy season. In recent years, Wadi Hinna has been divided into two sections based on altitude and stratigraphic composition, namely Wadi Hinna and Wadi Hasheer.

The forest hosts a monumental specimen, namely the Big Baobab Tree in Wadi Hasheer, which has an open ring-shaped structure, composed of 12 fused stems (Fig. 9, 10). It stands at a height of h = 19.2 m, with a circumference cbh = 21.35 m and a massive crown, leading to a total volume V = 260 m3. Being over three times larger than any other tree in Wadi Hinna and Wadi Hasheer, the Big Baobab could potentially be the parent tree of all the trees in the Baobab Forest.

Fig. 9. The Big Baobab of Wadi Hasheer during the dry season.                

 

Fig. 10. The Big Baobab during the Khareef in the rainy season.

Its dimensions are: h = 12.3 m, cbh = 16.05 m, V = 80 m3. Another representative baobab of the forest is the one we have named WHI-1605, after its location (Wadi Hinna) and circumference (16.05 m). It has an open ring-shaped structure, composed of 6 partially fused stems (Fig. 11). Its dimensions are: h = 12.3 m, cbh = 16.05 m, V = 80 m3.

 

Fig. 11. The WHI-1605 baobab is located right where Wadi Hinna begins.

The best known baobab in Oman grows completely isolated near Dalkut, close to the border with Yemen. It has a clustered structure, formed by 3 perfectly fused stems (Fig. 12). Its dimensions are: h = 13.5 m, cbh = 13.30 m, V = 50 m3. Its height reduced to only 7.5 m after the tallest branch broke during the period of 2019-2020. Locals refer to the Dalkut baobab as "Hiroum Dheeri" (in Arabic, "The Tree from Very Far Away"), likely planted by an African traveler passing through the area many centuries ago. The nearest baobab to the one in Dalkut is in Wadi Hinna, over 200 km away.

Fig. 12. The baobab of Dalkut in 2017, with the crown still intact.

 

In October 2022, one team member paid another visit to Senegal, the country with the highest number of superlative baobabs of the northern hemisphere. 

Thus, behind the Presidential Palace, near a road leading to Cap Manuel and the touristic port of Dakar, lies the so-called President's baobab (Baobab du Président), traditionally known as the Baobab of East Corniche (Baobab de la Corniche Est). The baobab was once growing a small settlement on the outskirts of Dakar, demolished in the 1990s. Presently, the baobab stands right in the middle of an asphalt road, which largely covers its roots, over which hundreds of cars pass daily (Fig. 13). The baobab of East Corniche is one of the largest and oldest single-stemmed baobabs in the world. Its dimensions are as follows: h = 14.7 m, cbh = 11.10 m, V = 65 m3. Its age is around 500 years. Its rich crown has 7 primary branches, one of which is broken. Unfortunately, its lifespan will be significantly shortened by the traffic around it, and conservation measures are practically impossible due to its current position in an "official" area.

Fig. 13. The baobab of East Corniche, Dakar is now located in the middle of an intensely circulated asphalt road.

At a distance of 3.5 km from the Blaise Pascal International Airport near Dakar-Thiès, amidst a field of palm trees, we identified a remarkable baobab with an impressive volume. Due to its location, we named it the Airport Baobab (Fig. 14). It has a cluster structure, formed by 10 well-fused common stems, 2 of which are broken. Its dimensions are: h = 22.5 m, cbh = 20.25 m, V = 250 m3. One of the stems contains a common cavity. The Airport Baobab, with stems of different sizes belonging to distinct generations, is over 500 years old.

Due to the COVID-19 pandemic restrictions, which were much stricter compared to Europe, either barring the entry of foreign citizens or mandating a mandatory quarantine of 10-14 days, certain travels to countries like Namibia, Angola, Madagascar, Australia, Brazil could not be undertaken in 2022.

Fig. 14. The Airport Baobab, located in the proximity of Blaise Pascal international airport.

 

Activities 2.1.2. Pretreatment of samples (60 sample segments), 2.1.3. AMS radiocarbon dating (60 sample segments) and 2.1.4. Calibration (60 sample segments).

A number of 70 wood sample segments (compared to 70 envisaged) were pretreated by the acid-base-acid or α-cellulose method, subsequently AMS radiocarbon dated and then calibrated.

The radiocarbon dating by AMS (accelerator mass spectrometer) was performed at iThemba Laboratory for Accelerator Based Sciences (iThemba LABS) in Johannesburg (South Africa) and the Hertelendi Laboratory of Environmental Studies (Isotoptech Zrt and MTA ATOMKI), Debrecen (Hungary).

Activity 2.2.2. Stable isotope analysis.

The stable isotope analysis was performed to determine the δ13C and δ18O values at iThemba LABS, Gauteng (South Africa).

Objective 2.3. Measuring and dating trees of Romania, Moldova and Europe (II), with possible field trips to Hungary, Germany, Spain, Portugal, Greece, France, Moldova, Poland, Italy, Macedonia, Turkey, and other domestic and European travels (for 1-3 persons).

 

Fig. 15. The Emperor's Beech grows at the edge of a forest road, above the right bank of the Arieş River and the village of Muncel.

In February 2022, our research team traveled to the village of Muncel, that is a part of the mining town Baia de Arieş in the Apuseni Mountains, in Alba county. Along a forest road, on a hill at an elevation of 40 meters above the right bank of the Arieş River, stands a historic beech tree (Fagus sylvatica) known as the "Emperor's Beech" (Fig. 15). The tree got its name from Emperor Franz Joseph I of Austria, who visited Transylvania in 1852 and according to legend is said to have noticed this particular beech. The Emperor's Beech has marcescent leaves that, although they dry and turn brown in the fall, remain on the tree throughout the winter. The dried leaves only fall off in the spring when new green leaves flush. The dimensions of the beech are: h = 23.2 m, cbh = 5.00 m (5.33 m in 2009), V = 20 m3. Radiocarbon dating indicates an age of around 420 years. The Emperor's Beech was declared a Natural Monument in 1995.

From end of June to early July 2022, a member of the research team traveled to mainland and insular Greece. During this time, several representative specimens of oriental plane (Platanus orientalis) and olive (Olea europaea) species were investigated and measured.

Activities 2.3.1. Measuring 30 trees, 2.3.2. Sample collection from 3 trees, 2.3.3. Pretreatment of samples (20 sample segments) and 2.3.4. AMS radiocarbon dating (20 sample segments).

A number of 35 trees were measured (compared to the 30 envisaged), samples were collected from 5 trees (compared to the 3 envisaged), 25 sample segments were pretreated (compared to the 20 envisaged), and 25 sample segments were radiocarbon-dated via AMS (compared to the 20envisaged).

Objective 2.4. Dissemination of results.

Activity 2.4.1. Publishing or submitting for publication a number of 3-5 articles in ISI journals.

In 2022, we submitted for publishing 6 scientific papers, all in ISI journals, out of which 2 are within the so-called 'red zone' according to the CNCS classification. All these articles mention that 'The research was funded by the Romanian Ministry of Education CNCS-UEFISCDI under grant PN-III-P4-ID-PCE-2020-2567, No. 145/2021.' The 6 articles are as follows:

1. A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, V. Bocoş-Binţinţan, I.A. Raţiu, L. Rakosy, G. Zdrob, E. Vancă, K.F. von Reden, Radiocarbon investigation of two old elms from Romania, Studia UBB Chemia, 2022, LXVII, 1, 245-256. (doi.org/10.24193/subbchem.2022.1.16).

2. A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, I.A. Raţiu, N. M. Nassor, K.F. von Reden, Radiocarbon investigation of two large African baobabs from Kizimkazi, Zanzibar, Tanzania, Studia UBB Chemia, 2022, LXVII, 3, 143-153. (doi.org/10.24193/subbchem.2022.3.09).

3. A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, W. Oliver, I.A. Raţiu, D.A. Lowy, G. Shiimbi, S. Woodborne, K.F. von Reden, Radiocarbon Investigation of the Historic African Baobabs of Omusati, Namibia, Forests, 2022, 13, 1899. (doi.org/10.3390/f13111899).

4. A. Pătruţ, V. Bocoş-Binţinţan, R.T. Pătruţ, D. Parţilă, I.A. Raţiu, L. Rakosy, K.F. von Reden, Radiocarbon dating of the historic Emperor’s Beech from Muncel, Baia de Arieş, Romania. Studia UBB Chemia, 2022, LXVII, 4. (doi.org/10.24193/subbchem.2022.4.11).

5. R.T. Pătruţ, A. Garg, A. Pătruţ, S. Woodborne, L. Rakosy, I.A. Raţiu, The first radiocarbon investigation of the Indian banyan (Ficus benghalensis L.). Current Science.

6. R.T. Pătruţ, S. Woodborne, A. Pătruţ, G. Hall, I. Robertson, C.W. Winterbach, L. Rakosy, I.A. Raţiu, A 900-Year Isotopic Proxy Rainfall Record from Central Botswana. Forests.

The first 4 papers were already published in 2022, while articles 5 and 6 are under review.

The abstracts of the 4 published articles are as follows:

1. Radiocarbon investigation of two old elms from Romania.

ABSTRACT. The paper reports the AMS (accelerator mass spectrometry) radiocarbon investigation results of two superlative elms from Romana, the very large field elm of Calafat, with a wood volume of 85 m3, and the wych elm of Sadova. Two wood samples were extracted from each elm and were analysed by AMS radiocarbon. The oldest dated sample from the elm of Calafat had a radiocarbon date of 350 ± 19 BP, which corresponds to a calibrated age of 415 ± 25 years, while the oldest sample from the elm of Sadova had a radiocarbon date of 188 ± 24 BP, corresponding to a calibrated age of 260 ± 25 years. These values indicate high ages for the two elms, namely 430 ± 25 years or the elm of Calafat and 400 ± 25 years for the elm of Sadova.

2. Radiocarbon investigation of two large African baobabs from Kizimkazi, Zanzibar, Tanzania.

ABSTRACT. The article reports the AMS (accelerator mass spectrometry) radiocarbon dating results of Kizimkazi Big tree and Kizimkazi II baobab, two large African baobabs from Zanzibar, Tanzania. Unfortunately, both baobabs toppled and died in 2020 and 2018 during violent storms. The investigation of the two baobabs evinced that the first of them, which was also the biggest tree of Tanzania, consisted of 5 stems, out of which 2 were false ones, and had a closed ring-shaped structure. The second baobab was composed of 4 fused stems and had a cluster structure. Several wood samples were collected from the two baobabs. Seven segments were extracted from the samples and dated by radiocarbon. The oldest segment from Kizimkazi Big tree had a radiocarbon date of 312 ± 18 BP, corresponding to a calibrated age of 380 ± 10 calendar years. According to dating results, the Kizimkazi Big tree died at the age of 400 ± 25 years. The oldest segment from Kizimkazi II baobab had a radiocarbon date of 137 ± 17 BP, corresponding to a calibrated age of 190 ± 10 calendar years. This value indicates that the Kizimkazi II baobab was 250 ± 25 years old when it died.

3. Radiocarbon Investigation of the Historic African Baobabs of Omusati, Namibia.

ABSTRACT. The Omusati region belongs to the historic Ovamboland, an area of northern Namibia populated by tribes of the Ovambo group. Four very large African baobabs of Omusati played an important role in historic events of the area, such as the tribal wars and the Namibian War of Independence. The four historic baobabs are Ombalantu baobab (8 stems; circumference 24.50 m), Okahao baobab (4+ stems; around 25 m), Amadhila baobab (12 stems; 25.35 m) and Sir Howard baobab (9 stems; 31.60 m). Two historic baobabs collapsed totally or partially. The stems of Amadhila baobab toppled and died in 2021, while 3 stems of Okahao baobab collapsed long time ago, but are still alive. Our research aimed to determine the architecture and age of these baobabs. Three baobabs (Ombalantu, Amadhila, Sir Howard) exhibit a closed ring-shaped structure, with a false cavity inside. One baobab (Okahao) had an open ring-shaped structure, before its collapse. Several wood cores were extracted from the baobabs and investigated by radiocarbon dating. The dating results indicate ages of 770 ± 50 years years for Ombalantu baobab, 650 ± 50 years for Okahao baobab, 1100 ± 50 years for Amadhila baobab and 750 ± 50 years for Sir Howard baobab.

4. Radiocarbon dating of the historic Emperor’s Beech from Muncel, Baia de Arieş, Romania.

ABSTRACT. The article reports the AMS (accelerator mass spectrometry) radiocarbon dating results of the historic Emperor’s Beech from Muncel, Baia de Arieş, Romania. Two wood samples were collected from the large tree, out of which four segments were extracted and analysed by AMS radiocarbon. The oldest dated sample segment had a radiocarbon date of 233 ± 18 BP, which corresponds to a calibrated age of 365 ± 5 years. This value suggests an age of 420 ± 20 years for the Emperor’s Beech. Thus, the historic beech started growing around the year 1600.

Activity 2.4.2. 1-2 presentations at International Conferences.

The most important international conference in the field, called Radiocarbon, takes place once every 3 years. The Radiocarbon 24 conference, scheduled for 2021 and postponed due to the COVID-19 pandemic, took place between September 11-16, 2022, at ETH Zürich (Switzerland). Two members of the research team actually participated. On this occasion, we gave 2 presentations, which enjoyed real interest from the participants. These are:

1. A. Pătruţ, M. Molnar, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, I.A. Raţiu, D. Rakosy, J.J. Brown, T. Varga, AMS Radiocarbon investigation of the African baobabs from the semiarid cloud forest of Wadi Hinna, Dhofar, Oman.

2. R.T. Pătruţ, S. Woodborne, A. Pătruţ, G. Hall, I. Robertson, C.W. Winterbach, L. Rakosy, I.A. Raţiu, A 900-Year Isotopic Proxy Rainfall Record from Central Botswana.

Activity 2.4.3. Preparing the annual activity report.

The 2022 activity report was written.

Conclusions

 

The presented information confirms that the objectives outlined for Phase 2 of the Project Implementation Plan for the year 2022 have been achieved. Additionally, the anticipated results have been obtained.

 

 

 

 

 

 

SCIENTIFIC REPORT FOR PHASE 3

(January - December 2023)

The scientific activities carried out within the research project during the period January-December 2023 aimed to achieve the objectives outlined in the single stage of the Project Implementation Plan for the year 2023.

Phase 3 (single stage 2023): Conservation and protection of monumental trees, investigating them through radiocarbon dating and stable isotope analysis (III).

Objective 3.1. Baobab dating (III), with possible field trips to Madagascar, Senegal, Namibia, South Africa, Brazil etc. (for 1-3 persons). 

Activity 3.1.1. Sample collection from 15 baobabs.

Objective 3.2. Climate study (III), with possible field trips to Madagascar, Senegal, Namibia, South Africa, Brazil etc. (for 1-3 persons).

Activity 3.2.1. Sample collection from one baobab.

A total of 30 representative African baobabs from Angola, Oman, and Senegal were measured and investigated and samples were collected from 25 baobabs for dating (compared to the 15 envisaged), and from 5 baobabs for stable isotope analysis (compared to the 1 envisaged).

The first important field trip took place in Angola in February 2023. This country was inaccessible in previous years due to the COVID-19 pandemic, as authorities imposed unattainable conditions for foreign travellers.

Angola hosts several million African baobabs, scattered across savannah regions and open forests in 11 out of its 18 provinces. The highest baobab density, with dozens of outstanding specimens, is in the Cunene province, particularly between Uia and Xangongo along the Cunene river. In the Cunene inhabited area, there are 4 remarkable baobabs with circumferences exceeding 21 m.

The largest baobab, that we called Xangongo-1 (X-1), is inaccurately referred to by locals as "the largest baobab in Africa" (in Portuguese, Il piu grande imbondeiro di Africa). It has the following dimensions: height h = 21.0 m, circumference cbh = 26.34 m, total volume V = 300 m3 (Fig. 16). X-1 is a very old reconstructed baobab with an open ring-shaped structure. It comprises 11 fused stems, 5 of which are common and 6 are false. It is obvious that the stems belong to several generations, probably ranging in age from hundreds to 2000 years.

The second largest baobab, named Xangongo-2 (X-2), is situated just 600 meters away from X-1. Its dimensions are: height h = 23.8 m, circumference cbh = 22.70 m, volume V = 220 m3. X-2 has a closed ring-shaped structure, composed of 5 fused trunks, one of which is fractured. The baobab features an open false cavity, enclosed by 4 stems (Fig. 17). The oldest part of baobab X-2 could be over 1000 years old.

Fig. 16. The Xangongo-1 baobab, with its regrown and broken stems.

Fig. 17. The Xangongo-2 baobab has an open false cavity.

In April 2023, our research team traveled to Oman, concluding the investigation of African baobabs in the country with the help of representatives from the Oman Botanic Garden.

Unfortunately, baobabs from the Wadi Hinna (WHI) and Wadi Hasheer (WHA) seemed to be damaged by an insect attack, as suggested by research conducted by the Oman Botanic Garden. These pests pose a threat to baobab specimens in the area. Consequently, two of the stems of the baobab WHI-1605, presented in Fig. 11, have collapsed (Fig. 18).

Fig. 18. The baobab WHI-1056 under attack by a boring insect. 

In the case of other baobabs of Wadi Hinna and Wadi Hasheer, some stems with extensive boring marks completely collapsed, such as the baobab WHA-1846 (Fig. 19).

The lower parts of the baobab stems in Wadi Hinna and Wadi Hasheer were covered with lime as a protective measure against pests.

Wood samples were collected from the stems of representative baobabs in the area, as well as from the largest baobab on an islet in the "valley" of Wadi al Ghazir, situated just below Wadi Hinna, and from the baobab in Dalkut.

Fig. 19. One of the stems of baobab WHA-1846 collapsed due to pest activity.

 

 

 

 

During October-November, one team member conducted a trip to Senegal, to investigate baobabs with a circumference exceeding 20 meters. All specimens exhibited were found to be in a good vegetative state.

Baobab Warang-1, which continues to be well cared for in a private yard, lost a primary branch with a diameter of 0.70 meters from the area of the false cavity due to a storm in September 2023 (Fig. 20). Due to abundant precipitation in 2023, its circumference increased to a record value of 29.35 meters, the highest of any recorded tree in the northern hemisphere.

Additionally, the circumference of the Ngokole baobab in Lalam increased to 28.45 meters. However, the circumference of the old baobab in Nianing remained unchanged from 2022, namely 24.76 meters.

Unfortunately, the intetion to revisit and re-measure the famous dwarf baobabs on Madeleine Island was thwarted because the island remains closed by Presidential Decree following a major incident during the COVID-19 pandemic. Even though the reasons for restricting access to the island have long disappeared, the Decree has not been revoked. Once again, in an attempt to reach the island, a motorboat was used, and thus the most representative dwarf baobabs, namely Parasol and the Lébou cult baobab were observed. The trees were in leaf and continue to thrive.

          Fig. 20. The Warang-1 baobab and its fallen branch in September 2023.

Activities 3.1.2. Pretreatment of samples (61-76 sample segments), 3.1.3. AMS radiocarbon dating (61-76 sample segments) and 3.1.4. Calibration (61-76 sample segments).

A number of 80 wood sample segments (compared to 61-76 envisaged) were pretreated by the acid-base-acid or α-cellulose method, subsequently AMS radiocarbon dated and then calibrated.

The radiocarbon dating by AMS (accelerator mass spectrometer) was performed at iThemba Laboratory for Accelerator Based Sciences (iThemba LABS) in Johannesburg (South Africa) and the Hertelendi Laboratory of Environmental Studies (Isotoptech Zrt and MTA ATOMKI), Debrecen (Hungary).

Activity 3.2.2. Stable isotope analysis.

The stable isotope analysis was performed to determine the δ13C and δ18O values at iThemba LABS, Gauteng (South Africa).

Objective 3.3. Measuring and dating trees of Romania, Moldova and Europe (III), with possible field trips to Hungary, Germany, Spain, Portugal, Greece, France, Moldova, Italy, Poland, England and other domestic and European travels (for 1-3 persons).

Activity 3.3.1. Measuring 20 trees.

A number of 30 trees have been measured in Romania, Moldova, and Hungary.

In August 2023, 3 members of our researcher team traveled to the Republic of Moldova. During this trip, several state-protected ancient trees were investigated. Among these, the oak tree known as "Ștefan cel Mare's Oak" from Cobîlea village, Șoldăneşti district, stands out, albeit in an advanced state of degradation. The oak belongs to the Quercus robur species. Its dimensions are: height (h) = 16.6 meters, circumference at breast height (cbh) = 7.60 m, total volume (V total) = 35 m3.

As the trunk is partially cemented, wood samples were collected from primary branches for the purpose of radiocarbon dating.

Objective 3.4. Dissemination of results.

 Activity 3.4.1. Publishing or submitting for publication a number of 3-4 articles.

In 2023, we published 4 scientific articles, all in ISI journals, out of which one within the so-called 'red zone' according to the CNCS classification. Two of the were submitted for publishing in 2022. All these articles mention that 'The research was funded by the Romanian Ministry of Education CNCS-UEFISCDI under grant PN-III-P4-ID-PCE-2020-2567, No. 145/2021.' The published articles are as follows:

1. R.T. Pătruţ, A. Garg, A. Pătruţ, S. Woodborne, L. Rakosy, I.A. Raţiu, Radiocarbon analysis of the Indian banyan (Ficus benghalensis L.) at Narora, Current Science, 124,10,25 May 2023. (doi.org/10.18520/cs/v124/i10/1175-1180).

2. A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, I.A. Raţiu, P. Danthu, J-M. Leong Pock Tsy, K.F. von Reden, Radiocarbon Dating of the Historic Grand Baobab of Mahajanga, Madagascar, Studia UBB Chemia, 2023, LXVIII, 1, 119-129. (doi.org/10.24193/subbchem.2023.1.09).

3. R.T. Pătruţ, A. Pătruţ, G. Hall, C.W. Winterbach, I. Robertson, I.A. Raţiu, V. Bocos-Bintintan, L. Rakosy, S. Woodborne, A 900-Year Isotopic Proxy Rainfall Record from Northeastern Botswana, Forests, 2023, 14, 1917. (doi.org/10.3390/f14091917).

4. A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, J-M. Leong Pock Tsy, L. Rakosy, P. Danthu, I.A. Raţiu, J. Bodis, S. Woodborne, Radiocarbon Dating of the Very Large Egg Baobab from the Andombiry Forest, Madagascar, Studia UBB Chemia, 2023, LXVIII, 3, 141-151.  (doi.org/10.24193/subbchem.2023.3.09).

5. A. Pătruţ, M. Molnar, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, I.A. Raţiu, D. Rakosy, J.J. Brown, T. Varga, AMS Radiocarbon investigation of the African baobabs from the semiarid cloud forest of Dhofar, Oman, Dendrochronologia.

The abstracts of the 4 published articles are as follows

1. Radiocarbon analysis of the Indian banyan (Ficus benghalensis L.) at Narora.

ABSTRACT. The paper discloses the first radiocarbon investigation of Ficus benghalensis, which was performed on the large Indian banyan of Narora. The banyan was discovered during floristic surveys in the Upper Ganga Ramsar Site, Uttar Pradesh, India and ranks as the tenth largest banyan  in the world by its 4069 m2 crown spread. The tree has a unique architecture, with just four prop roots supporting the main stem. The oldest sample was found to be 346 ± 40 BP, which corresponds to a calibrated age of 425 ± 35 calendar years. The radiocarbon dating results indicate an age of 450 ± 50 years for the Indian banyan of Narora. The age value represents the oldest accurate dating result for the species. Several protection measures are included to ensure the long-term survival of this archaic tree.

2. Radiocarbon Dating of the Historic Grand Baobab of Mahajanga, Madagascar.

ABSTRACT. The article reports the AMS (accelerator mass spectrometry) radiocarbon investigation of the historic Grand Baobab of Mahajanga. The largest African baobab from Madagascar exhibits a cluster structure, which consists of 6 fused ordinary stems and of 3 small binding stems. Two samples were collected from the largest stem and from a primary branch, out of which several tiny segments were extracted and dated by radiocarbon. The oldest dated sample segment had a radiocarbon date of 214 ± 17 BP, which corresponds to a  calibrated age of 265 ± 25 calendar years. The dating results indicate that the Grand Baobab of Mahajanga is 275 ± 25 years old.

3. A 900-Year Isotopic Proxy Rainfall Record from Northeastern Botswana.

ABSTRACT. The year 2016 witnessed the fall of a symbol of the botanical world: the historic Chapman baobab of Botswana. The article presents the results of our investigation of the standing and fallen tree. The Chapman baobab had an open-ring shaped structure composed of six partially fused stems. Several wood samples collected from the stems prior and after their collapse were analysed by using radiocarbon dating. The radiocarbon date of the oldest sample was 1381 ± 22 BP, which corresponds to a calibrated age of 1345 (+10, -15) calendar years. The dating results show that the six stems of Chapman baobab belonged to three different generations, which were 1350-1400, 800-1000 and 500-600 years old. The growth rate variation of the largest and oldest stem is presented and correlated with the climate evolution in the area over the past 1000 years. The factors that determined the sudden fall and death of the Chapman baobab are also presented and discussed.

4. Radiocarbon Dating of the Very Large Egg Baobab from the Andombiry Forest, Madagascar.

ABSTRACT. The article discloses the AMS (accelerator mass spectrometry) radiocarbon dating results of the Egg baobab, a superlative Grandidier baobab (Adansonia grandidieri) from the Andomiry Forest, Atsimo-Andrefana region, Madagascar. The investigation of the baobab shows that it is composed of 5 perfectly fused stems and exhibits an open ring-shaped structure with a very large false cavity inside. The calculated overall wood volume of the Egg baobab is 450 m3. Two wood samples were collected from the outer part of the stems, out of which nine tiny segments were extracted and dated by radiocarbon. The oldest sample segment had a radiocarbon date of 921 ± 24 BP, which corresponds to a calibrated age of 840 ± 25 years. This value indicates that the Egg baobab is 875 ± 75 years old.

Other three articles concering baobabs from Senegal, Angola, and the oak tree of Ștefan cel Mare from Cobâlea (Republic of Moldova) will be finalised and submitted for publication in 2024.

Moreover, we participated in the Latin American Radiocarbon Conference, CLARa2, held in Ciudad de Mexico (September 4-8, 2023). During this event, 2 presentations were delivered that garnered significant interest from the attendees. These presentations were:

1. A. Pătruţ, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, I.A. Raţiu, K.F. von Reden, S. Woodbourne, Ages of Large Boabs from Kimberley, Australia determined by AMS Radioarbon Investigation.

2. A. Pătruţ, M. Molnar, R.T. Pătruţ, L. Rakosy, I.A. Raţiu, AMS Radiocarbon Dating of Very Old African Baobabs from Xangongo, Angola.

Another significant outcome is worth mentioning: In November 2021, the well-known publisher Abbeville Press released the illustrated book 'Baobabs,' authored by photographer Beth Moon, where I am credited as a contributor for the scientific essay included in the volume. The reference is:

Beth Moon (author), Adrian Pătruţ (contributor), Baobabs, Abbeville Press, New York, London, 2021.

The book has also been translated to French and published by Museo Éditions. The reference is:

Beth Moon (auteur), Adrian Pătruţ (collaborateur), Baobabs, Museo Éditions, Plaissan, France, 2021.

Activity 3.4.2. Preparing the annual activity report.

The 2023 activity report was written.

 
 

Conclusions

The presented information confirms that the objectives outlined for Phase 3 of the Project Implementation Plan for the year 2023 have been achieved. Additionally, the anticipated results have been obtained.

 

 

 

GENERAL CONCLUSIONS

 

The data presented in the Final Scientific Report demonstrates that all objectives and activities envisaged in the Project Implementation Plan in its three phases have been accomplished and fulfilled. Additionally, the expected results have been obtained.

In 2005, the project director initiated a new multi- and interdisciplinary approach, namely the use of radiometric dating in dendrochronology, followed in some cases by a dendroclimatological study. This research was initiated to address various conflicting aspects associated with the architecture, age, and growth of the African baobab. The project manager and the research team developed an original methodology that allows for dating even living erect specimens. The new methodology involves the use of AMS (Accelerator Mass Spectrometry) radiocarbon dating on very small wood samples extracted from interior cavities, fractured stems, large incisions in stems, or from the exterior of baobabs. The obtained results were surprising and spectacular. The main discoveries include: i) multiple trunks; ii) open and closed ring-shaped structures; iii) false cavities; iv) false stems; v) growth stop; vi) fire history; vii) upper age limit; viii) death of the largest and oldest baobabs. Since 2013, our research has expanded to baobab species from Madagascar and the Australian baobab. These species also exhibit some of the characteristics discovered in the African baobab, namely i, ii, iii, and v.

Similar investigations were conducted on angiosperm trees in temperate zones, including Romania. Our research identified very old specimens of oak, poplar, ash, elm, and beech.

With these excellent results published in numerous international scientific journals, the project manager's research team is an undeniable world leader in radiocarbon dating of monumental angiosperm trees. The results obtained have been disseminated in over 45 scientific articles published in international journals, 12 of which within the scope of this research project.

Regarding the most significant result obtained in this project, a choice should be made among three different researches. I refer to: a) a 900-year climatic study for the northeastern region of Botswana based on the analysis of samples collected from the Chapman baobab, published in the journal Forests; b) the pioneering investigation of baobabs in the semiarid and cloud tropical forest in the Dhofar region, Oman; c) the pioneering investigation of superlative baobabs in the Xangongo region, Angola. The choice is very challenging and remains within the scientific community's purview.