Glovebox Jacomex P(SYS) with active charcoal filtration module and freezer

Location

Faculty of Chemistry and Chemical Engineering
Department of Chemistry
Supramolecular Organic and Organometallic Chemistry Centre
Str. Arany János, nr. 11, RO-400028, Room 269
Phone: 40-264-593833
Contact person: Assist. Prof. Dr. Ing. Adrian-A. Someșan, e-mail: adrian.somesan@ubbcluj.ro

Equipment

Glovebox Jacomex P(SYS)

Equipment description

Glovebox Jacomex P(SYS) cu modul de filtrare cu cărbune activ si congelator: permite manipularea compușilor chimici sensibili la unele gaze componente ale aerului (O2, H2O, CO2, etc.). În afara chimiei organometalice, compuși sensibili la aer sunt in multe cazuri intermediari în sinteza compușilor de interes în toate ramurile chimiei si biochimiei, preparați în laboratoarele facultății și celorlalte grupuri de cercetare din cadrul Universității Babeș-Bolyai și din afara acesteia. Având în vedere acestea, Boxa (Glovebox) pentru sinteza in atmosfera inerta este un echipament care facilitează manipularea unor compuși/intermediari care in absenta acestuia nu sunt accesibili.

Access

Accesul la echipament este asigurat tuturor persoanelor interesate, cu o programare prealabilă la adresa: adrian.somesan@ubbcluj.ro. Pentru uz ocazional se va asigura o persoană pentru manipularea echipamentului, iar pentru uz repetat se va asigura instruirea persoanei care folosește în acest mod echipamentul. Programul de funcționare este cel în care se găsesc angajați/doctoranzi in laboratorul de cercetare, respectiv 9-17, L-V.

Apllications / Uses

Domenii de cercetare care implică sinteza și caracterizarea compușilor sensibili la aer. În afară de acestea echipamentul respectiv se poate utiliza și în alte domenii care presupun manipularea oricăror substanțe/obiecte sensibile la aer, și stabile în atmosferă de argon. Echipamentul prezintă utilitate atât în activitatea de cercetare, cât și în cea didactică, la nivel licență, masterat și doctorat. Utiliyarea echipamentului in activitati de cercetare asigura obținerea unor rezultate competitive pe plan international si care permit publicarea in reviste de circulatie internationala, cu factor de impact >2. Din punct de vedere didactic, disciplinele care implică date furnizate prin utilizarea echipamentului sunt: nivel master: Chimie anorganică avansată, Chimie organometalică avansată (master CA), Chimie supramoleculară (master IMPM); nivel licență: Chimie supramoleculară, Chimie coordinativă și organometalică; Analiză structurală (ISAPM si Chimie); nivel licență și masterat: practica desfășurată în vederea elaborării lucrărilor de licență sau a dizertațiilor de masterat; nivel licență, masterat și doctorat: activități de cercetare care implică obținerea unor compuși sensibili la condițiile atmosferice.