Departamentul de Chimie este unul dintre cele trei departamente ale Facultății de Chimie şi Inginerie Chimică din Universitatea Babeş-Bolyai. Înființat în 2012 prin contopirea departamentelor centrate pe diverse ramuri ale chimiei (analitică, anorganică, biochimie, organică), Departamentul reuneşte circa 30 de cadre didactice, alături de doi membri ai Academiei Române, un număr de profesori emeriți, de tineri cercetători şi personal tehnic specializat. Misiunea Departamentului de Chimie implică formarea, educarea şi instruirea studenților la nivel de licență, masterat, doctorat şi postdoctorat, dar şi implicarea în sprijinirea educației pre-universitare. Departamentul numără în rândurile sale lideri la nivel național în mai multe ramuri ale chimiei, începând cu Preşedintele Academiei Române, Prof. Dr. Ionel Haiduc, şi îşi asumă un rol de susținător fără rezerve al celor mai calde aspirații academice în domeniul chimiei şi nu numai.

Director de departament: Acad. Cristian Silvestru

Membri în conducerea departamentului:
Prof. Dr. Habil. Tiberiu Frențiu
Prof. Dr. Ion Grosu, membru corespondent al Academiei Române
Prof. Dr. Habil. Ing. Monica Toşa
Conf. Dr. Ciprian I. Raț

Şcoala Doctorală de Chimie

1 2 3 4 5