Darvasi

Experienţă profesională

Studii

 • 2001 - doctoratul în domeniul chimie (Contribuţii la dezvoltarea instrumentaţiei şi a unor aplicaţii analitice în domeniul spectrometriei de reflectanţă)
  Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, România
 • 1978 - licenţiat în fizică, specializarea electroradiofizică (Efectul depolimerizator al ultrasunetelor) 
  Universitatea "Babeş-Bolyai" Facultatea de Fizică din Cluj-Napoca, România
 • 1973 - diplomă de bacalaureat
  Liceul nr. 11 din Cluj-Napoca, România

Locuri de muncă

– Universitatea "Babeş-Bolyai" Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică  

 • 2009–prezent - conferenţiar universitar
 • 1998–2008 - lector universitar

– Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică, Cluj-Napoca str. Donáth 67, 400293, Romănia

 • 1996–2009 - cercetător ştiinţific principal III.
 • 1990–1995 - cercetător
 • 1984–1989 - fizician

– Liceul din Crasna, Románia

 • 1978–1983 - profesor de fizică

Limbi cunoscute

 • maghiară
 • română
 • franceză
 • engleză

Membru al asociaţiilor profesionale

 • Societatea de Chimie din România
 • Pro Analitica 2000 (membru fondator),
 • EME (Asociatia Muzeului din Transilvania)
 • EMT (Asociatia Tehnica din Transilvania)
Pagina Web: E.Darvasi 2012