Darvasi
 
 
 

 

Scurtă prezentare

Experienţa mea profesională se bazează pe munca de cercetare în domeniul spectrometriei atomice şi moleculare, desfăşurată pe o perioadă, care depăşeşte 25 ani. In calitate de director de programe sau membru in echipe de cercetare am contribuit la cercetarea, proiectarea şi dezvoltarea numeroaselor aparate analitice şi metode de măsurare. In calitate de profesor, încerc să ofer studenţilor cunoştiinţe practice care să fie utile în activitatea lor profesională.

Domenii de cercetare

Activitatea de cercetare acoperă domeniul spectrometriei atomice şi moleculare cu accent pe dezvoltarea de aparatură spectrală, spectrometria de reflectanţă, studiul montajelor optice utilizate în spectrometrie:

  • Aparatură şi aplicaţii analitice in domeniul spectrometriei UV-VIS.
  • Proiectarea şi realizarea unor sisteme analitice bazate pe măsurări de reflectanţă.
  • Sisteme optice pentru monitorizarea poluanţilor solizi din aer.
  • Aplicaţii analitice ale plasmelor ICP şi microplasme CCP.
  • Dezvoltarea unor dispozitive şi metode de introducere a microprobelor in domeniul spectrometriei UV-VIS.

Activitatea didactică

Cursurile pe care le predau cuprind nivelul de licenţă la profilul chimie şi inginerie chimică şi masterat. Sunt titularul unor cursuri fundamentale: analiză instrumentală, electrotehnică şi electronică, şi chimie analitică precum controlul analitic al calităţii produselor. La nivelul master predau cursul de Spectrometrie atomică şi moleculară.

Domenii de interes

Prelucrări de date, grafică şi design computerizat, foto-film.

         
     
 

Contact

Telefon: 40-264-593833
Email:
darvasi.jeno@gmail.com edarvasi@chem.ubbcluj.ro

DepartamentAOSlinked in
 
     
     
     
 

Informaţii utile

Corespondenţă:
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Chimie şi
Inginerie Chimică,
str. Arany János, nr. 11. 
400028 Cluj-Napoca, ROMANIA 

 
     
     
     
 

Actualizare

Ultima actualizare:

27 iunie 2013 

 
     
     
Pagina Web: E. Darvasi 2012