Darvasi

Programe de cercetare

Activitatea ştiinţifică am desfăşurat în cadrul a 22 de proiecte de cercetare. Am coordonat în calitate de director sau responsabil un număr de 8 proiecte.
Activitatea de cercetare acoperă domeniul spectrometriei atomice şi moleculare, cu accent pe dezvoltarea de aparatură spectrală, spectrometria de reflectanţă, studiul montajelor optice utilizate în spectrometrie. Tematica principalelor programe de cercetare:

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada

Cercetări în vederea proiectării şi realizării unui: Spectrofotometru UV-VIZ monofascicul

membru colectiv

1985-1989

Cercetări în domeniul plasmei de radiofrecvenţă de putere medie şi mică în vederea elaborării de
metode de mare sensibilitate şi aparatură aferentă pentru determinarea factorilor poluanţi din apă,
aer şi sol.

membru colectiv

1991-1997

Cercetări în vederea proiectării şi realizării unui: Spectrofotometru UV-VIZ dublu fascicol

membru colectiv

1992-1995

Cercetări pentru realizarea de reacţii şi reactivi specifici, metode de analiză şi aparatura aferentă
pentru controlul apelor reziduale şi pentru analiza lichidelor carbogazoase

membru colectiv

1992-1997

Studii şi cercetări în domeniul spectroscopiei de reflectanţă în vederea analizei fotometrice a substanţelor insolubile, degradabile şi absorbite şi a peliculelor şi straturilor difuz colorate,  pentru elaborarea de metode şi aparatură aferentă Spectrocolorimetru
Aparat pentru determinarea gradului de alb

responsabil proiect

1994-1995

Cercetări privind elaborarea de soluţii pentru implementarea ariilor de diode şi a sistemelor de
măsurare simultană spectrofotometrice, elaborarea de metode analitice şi aparatură aferentă.

responsabil proiect

1993-1998

Cercetări în vederea proiectării şi realizării unui: Analizor spectrofotometric multifuncţional pentru laboratoare clinice

membru colectiv

1995-1998

Cercetări în vederea proiectării şi realizării unui: Analizor spectroradiometric pentru domeniul NIR

responsabil proiect

1997-1999

Cercetări în vederea proiectării şi realizării unui: Densitometru optic multicanal cu scanare spectrală continuă şi discontinuă

responsabil proiect

1997-1999

Application of wire loop flame atomization method for the determination of metals of environmental samples in microliter volumes
Tema: 37-11/31 mai 2004
Departamentul de Stiinta Si Tehnologie din Provincia Hunan, Universitatea Jushou, Facultatea de Chimie Si Inginerie Chimica (R.P.Chineza),

membru colectiv

2004-2006

Fluorescenţa atomică cu atomizare în sursa de plasmă cuplată capacitiv, Contract nr. 16/1998,
Tema nr. 39, Cod CNCSIS 200, Finantare CNCSIS

membru colectiv

1998-2000

Instalatie optoelectronica, comandata de calculator, pentru separarea automata a materialelor
granulare, bazata pe utilizarea gradului diferit de reflectare a luminii de catre diferite materiale,
finanţare MENER, Nr. 480/2004

responsabil proiect

2004-2006

Metode si tehnici de investigare si tatament a suporturilor papetare in scopul conservarii preventive
si restaurarii cartilor si lucrarilor de arta din muzee si biblioteci, finanţare CERES

membru colectiv

2002-2004

An attempt to measure the extent of the pollution of Cluj-Napoca by solid aerosol and surface
water analysis, KPI SAPIENTIA CLUJ, Nr. 1367/2003

membru colectiv

2003-2005

Proiecte recente

 • Miniaturized Equipment with Capacitively Coupled Plasma Microtorch and Analytical Technologies for Simultaneous Elemental Determination used in Environment and Foods control (MICROCCP) Contract no. PCCA 176/02.07.2012
 • PNCDI. Optoelectronic equipment and high accuracy, sensitive, inovative method based on non-conventional atomic fluorescence
  spectrometry intended for testing and control of some envinronment factors
   FLUOROSPEC 71019/18.09.2007
 • EXCELENCY RESEARCH PROGRAM  152/2006. Clinical and experimental study of some factors involved in the incidence,
  ethiopathgeny and non invasive treatment of dental color modifications
   „DENTCOLOR”
 • CERES: Measuring system for monitoring of dust and aerosol levels (project-leader). Beneficiary: Research Institute for
  Analytical Instrumentation, Cluj-Napoca.
 • CALIST Nr. 5223/2004 Solar UV Radiation MONITOR (project-leader).
 • MATNANTECH Nr. 179/2003 Microsistem For Detection And Monitorization of Blood Cells 2003-2005, (project-leader).
 • ORIZONT 2000: Multichannel detection system with echelle grating (project-leader). Beneficiary: Research Institute for
  Analytical Instrumentation, Cluj-Napoca.
Pagina Web: E. Darvasi 2012