Darvasi

Cursuri

Chimie, nivel licenţă

Chimia mediului, nivel licenţă

Inginerie chimică, nivel licenţă,

Nivel masterat

Conducerea lucrărilor de licenţă şi disertaţie

Tematica:

  • Analiza unor microprobe prin metoda spectrometriei atomice.
  • Aplicaţii analitice ale metodelor multispectrale.
  • Controlul alimentelor prin metodele spectrometriei de reflectanţă şi analiza de culoare
  • Dezvoltarea unor metode de introducere a probelor in microplasma CCP.
  • Reducerea efectelor spectrale prin metode digitale.
Pagina Web: E. Darvasi 2012