Licensz és magiszteri dolgozat tematika


Vezető tanár
Tematika
Dr. Bódis Jenő
egyetemi tanár
Mérnöki BSc
1. Hordozós Rh katalizátoros ecetsavgyártás optimizálása és ipari berendezés tervezése.
2. Félüzemi berendezés tervezése propionsav szintézisére eténből, szénmonoxidból és vízből kiindulva hordozós Rh katalizátoron.
Vegyész BSc
3. Karbonsavak előállítasa olefinekből, szénmonoxidból és vízből hordozós Ir katalizátorokon.
4. Széndioxid hasznosítása szerves kémiai szintézisekben.
Mesteri vagy BSc
5. Zöldkémiás katalitikus sztereoszelektív hidrogénezési reakciók.
6. Kétfázisú katalitikus hidroaminálási reakciók.
7. Poliketonok előállítása szénmonoxidból és szerves monomerekből Ir és Rh katalizátorokon.

Dr. Darvasi Jenő
docens

1. Ehető gombák jellemzése fémtartalmuk alapján.
2. Kis-Küküllő szennyezettségének vizsgálata.
3. Mikrominta bevitel Rh izzószálas elektrotermikus atomizálással CCP mikroplazmába.
4. Zilah municípium ivóvízforrásainak analitikai jellemzése.
5. Zilah municípium szennyezettségének felmérése a felszíni vizek nehézfémtartalma alapján.
6. Környezet szennyezettségének felmérése templomi orgonákban lerakódott por analízise alapján
Dr. Katona Gabriel
docens
1. Nanocsövek funkcionalizálása
2. Dendronok szintézise
3. Dendrimerek konvergens szintézise
4. Dendrimerek divergens szintézise
Dr. Kékedy-Nagy László
docens
1. Falusi település természetes vizeinek jellemzése és osztályozása elemösszetételük alapján.
2. Természetes minták kobalttartalmának meghatározása atomabszorpciós eljárással a metán-levegő lángban.
3. Paprikaőrlemények jellemzése és osztályozása fémtartalmuk alapján.
4. Lakott terület környezeti szennyezettségének felmérése az ülepedő por nehézfémtartalma alapján
Dr. Fórizs Edit
docens
 
Dr. Majdik Kornélia
docens
1. Lakkáz enzim izolálása és aktivitásának lebontása Lemna minor vízínövényből.
2. Szerves szennyeződések fitoextrakciójának a vizsgálata.
3. Szerves szennyeződések lebontásának vizsgálata fotokatalitikus és biokatalitikus úton.
4. Vízinövények alkalmazása a szennyvíztisztításban.
Dr. Paizs Csaba
docens.

Vegyészmérnöki szak
1. Tirozináz inhibitort tartalmazó arckrém gyártási technológiája.
2. Fenilalanin ammónia liáz gyártási technológiája.
3. (R)-furanil-b-alanin gyártási technológiája.
4. L-benzotiofenil-alanin gyártási technológiája.
Kémia szak
5. Hogyan befolyásolja az ammónia koncentrációja a keletkező L-nitrofenilalaninok enantiomer többletét a fenilalanin ammónia liáz által katalizált reakciókban?
6. 5-Metil-benzofuran-2-il-b-alanin amidjának enzimatikus kinetikus rezolválása.
7. Pa-fenilalanin ammónia mutáz expresszálása, izolálása, tisztítása és katalitikus aktivitásának vizsgálata.
8. Benzufuranil-oxazolonok lipáz katalizált dinamikus kinetikus rezolválása.
9. Enzimatikus Click-reakciók.
Mesteri
10. Racém 1(bezofurán-2-il)-etanolok enzimatikus sztereoszelektív acilezése.

Dr. ing. Barabás Réka
adjunktus
1. Apatit alapú nanokompozitok előállítása és vizsgálata
2. Természetes anyagokból kivont és adszorbeált antocianintartalmú anyagok vizsgálata
3. Nanoporok előállítása és a paraméterek optimalizálása "Buchi-Mini-spray dryer" típusú készülékkel
4. Binér elegyek rektifikálása és a folyamat modellezése
5. Nanoezüst- és réztartalmú pigmensek előállítása és jellemzése
Dr. Kun Attila Zsolt
adjunktus
 
Dr. Lovász Tamás
adjunktus
 
Dr. Nagy Levente Csaba
adjunktus
1. Magas szimmetriájú szén nanocső elágazások
2. Heteroatomok befolyása a fullerének aromás jellegére
3. Lineáris szén nanoszerkezetek
4. Szén nanoszerkezetek és szerves molekulák közötti nem-kovalens kölcsönhatások tanulmányozása
Dr. Szabó Gabriella
adjunktus
 
Dr. Rácz Csaba
adjunktus
 
Dr. Várhelyi Csaba
adjunktus
1. Ni-komplexek előállítása alfa-dioximokkal, fizikai-kémiai és biológiai vizsgálata.
2. Cu-komplexek szintézise azometin-származékokkal, fizikai-kémiai és biológiai vizsgálata.
3. Pd-komplexek szemi- és tioszemikarbazonokkal, valamint fizikai-kémiai és biológiai vizsgálata.
4. Fe-klatrokelátok előállítása, spektroszkópiás módszerekkel való jellemzése és biológiai aktivitásának vizsgálata.
Dr. Gál Emese
tanársegéd
1. Szubsztituált piridinek
2. Schiff bázisok
3. Heterociklikus kalkonok
4. 3,4-diszubsztituált pirrolok
Dr. Nagy Boldizsár Árpád
tanársegéd

1. Cu ionok adszorpciója mesterséges szennyvizekből ásványi kőzetek segítségével
2. Folytonos adszorpciós módszer kidolgozása a szennyvíztisztításban, nehézfémek eltávolítása vizes oldatokból
3. A víztisztításban alkalmazható bioszorbensek előállítása, alkalmazása
4. Szerves szennyeződések lebontásának vizsgálata fotokatalitikus és biokatalitikus úton
5. Fitoremediációs módszer kidolgozása különböző növényvédőszerek eltávolítására vízinövények felhasználásával

Dr. Sógor Csilla-Zsuzsa
Tanársegéd .

1. Kémia módszertan
2. Borok vizsgálata.


Vissza