Felvételi 2016 alapképzés - Kémia és Vegyészmérnöki Kar


Fontos tudnivalók

 • a Babeş–Bolyai Tudományegyetem a 2016–2017-es tanévre vonatkozó az alapképzési felvételi megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzata megtekinthető itt: LINK
 • a Kémia és Vegyészmérnöki Kar felvételi szabályzatának melléklete megtekinthető itt: LINK
 • felvételi átlag = 0,2*(felvételi vizsgateszt) + 0,8*(érettségi jegyek átlaga)
 • a Kémia és Vegyészmérnöki Kar felvételi kedvezményeket biztosít mindazon jelentkezők számára, akik a líceumi éveik alatt kiváló eredményeket értek el a tantárgyversenyek országos vagy nemzetközi szakaszán (lásd felvételi szabályzat melléklete)
 • a Candin Liteanu kémiaversenyen szerzett jegy (a jelentkező kérésére) helyettesítheti a 2016-os felvételi vizsgán kapott átlagot, azzal a feltétellel, hogy a jelentkező érettségi oklevéllel rendelkezzen
 • a feleletválasztós felvételi teszt 1 óra időtartamú, 6 kérdést tartalmaz többféle válaszadási lehetőséggel, amelyek közül csak egy helyes - a felvételire jelentkezők egyéni választása szerint Szervetlen kémiából vagy Szerves kémiából vagy Matematika-Algebrából
 • a Babeş–Bolyai Tudományegyetem előiratkozási lehetőséget biztosít, ahol a jelentkezők kitölthetik személyes adataikat és bejelölhetik a választott szakot is. A kitöltendő űrlap elérhető it: LINK - továbbra is kötelező érvényű marad a jelentkezési űrlap kitöltésével megvalósuló személyes beiratkozás a kémia kar székhelyén.

2016. júliusi felvételi naptára - alapképzés

 • helyszín: Kémia és Vegyészmérnöki Kar székhelyén, az Arany János utca 10 szám alatt zajlik a 133A teremben (második emelet)
 • a jelentkezők beiratkozása: 2016. július 18–21., 9:00 és 15:00 óra között - további kérdéseikkel forduljanak az ügyeletes magyar kollégákhoz
 • írásbeli felvételi vizsga (feleletválasztós teszt): 2016. július 23., 10:00 óra (a jelentkezők 9:00 órakor belépnek a terembe)
 • az eredmények kifüggesztése: 2016. július 23.
 • az írásbeli vizsgával kapcsolatos fellebbezések benyújtása és elbírálása: 2016. július 23-24.
 • a felvételi vizsga eredményeinek kifüggesztése a fellebbezések elbírálása után: a bejutott/ várólistán szereplő/ kiesett jelentkezők névsorának kifüggesztése 2016. július 24.
 • a megszerzett hely elfogadásának visszaigazolása: (I. szakasz) az érettségi oklevél eredeti példányának leadásával vagy a tandíj első részletének befizetésével (a tandíjas helyre bejutott jelentkezők esetében), a várólistán szereplő jelentkezők kérvényt nyújthatnak be, hogy továbbra is versenyben maradhassanak, a leadott dosszié visszavétele (visszalépés esetén), 2016. július 25–26., 9:00 és 15:00 óra között
 • az eredmények kifüggesztése: a helyek elfogadásának visszaigazolása után (I. szakasz) 2016. július 26.
 • az újraelosztás után elfoglalt helyek visszaigazolása: (II. szakasz) 2016. július 27-28.
 • az eredmények kifüggesztése: a helyek elfogadásának visszaigazolása után (II. szakasz): 2016. július 29.
 • a felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése: 2016. július 30.

Alapképzésen meghirdetett helyek száma - magyar nyelvű alapképzés

 • Kémia
  • Tandíjmentes államilag támogatott helyek: 13
  • Tandíjas helyek: 32
 • Szerves vegyészmérnöki, kőolaj- és kőszénkémia
  • Tandíjmentes államilag támogatott helyek: 24
  • Tandíjas helyek: 1

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 • az érettségi oklevél egyszerű másolata vagy az ezt helyettesítő igazolás, és a középiskola tanulmányi eredményeit igazoló anyakönyvi kivonat (foaia matricola) egyszerű másolata
 • személyazonossági igazolvány egyszerű másolata
 • az iratkezelési (50 lej) és beiratkozási (50 lej) díjat (chitanţă taxă de procesare, chitanţă taxă de înscriere) jelentkezéskor, helyben is lehet fizetni a Felvételi Bizottságnál
 • aláírt beiratkozási formanyomtatvány - igényelhető a helyszínen vagy letölthető itt: LINK. Kitöltött formanyomtatvány példa letölthető itt: LINK
 • a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok teljes listája megtekinthető itt: LINK

A visszaigazoláshoz szükséges dokumentumok

 • az eredeti érettségi oklevél vagy a tandíjas helyre bejutott jelentkezők esetében ennek hitelesített másolata
 • születési anyakönyvi kivonat egyszerű másolata, illetve a Kar által történő hitelesítés érdekében ennek eredeti példánya
 • orvosi igazolás (eredeti példány), amelyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a megpályázott szakterületre
 • két ¾-es méretű fénykép (hátoldalon a jelentkező nevével)
 • a visszaigazoláshoz szükséges dokumentumok teljes listája megtekinthető itt: LINK

A felvételi tematikája és mintatételek

 • Felvételi témakörök:
  • általános és szervetlen kémia: LINK
  • szerves kémia: LINK
  • matematika: LINK
 • Tételminták:
  • általános és szervetlen kémia: LINK
  • szerves kémia: LINK
  • matematika: LINK