MAGYAR KÉMIA ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI INTÉZET

Tanárok listája

 

Szabó Gabriella
Adjunktus dr.
INTÉZETIGAZGATÓ

Email: gszabo@chem.ubbcluj.ro
Web:

Szakmai önéletrajz doc file publikáció doc file

Kutatási területek:
  Bodis Bódis Jenő
Egyetemi tanár dr.

Email: jbodis@chem.ubbcluj.ro
Web:

Szakmai önéletrajz doc file publikáció doc file

Kutatási területek: Szerves Kémia, Szerves Katalízis, Katalizátorok előállítása, jellemzése és tesztelése, Ideális szintézisek zöld oldoszerekben (karbonilezés, hidrokarboxilezés, hidrogénezés, hidroformilezés, reduktiv aminálás, hidroaminálás, CO2 aktiválás), Szerkezetfelderítés spektroszkopiás modszerekkel.
  Paizs

Paizs Csaba
Egyetemi tanár dr.
EGYETEMI SZENÁTUSI ÉS
KARI TANÁCS TAG

Email: paizs@chem.ubbcluj.ro
Web:

Szakmai önéletrajz doc file publikáció doc file

Kutatási területek: szintetikus szerveskémia: biokatalizátorok a sztereoszelektív szintézisben; biokémia/biotechnológia: enzimek izolálása, működésének mechanizmusa; analitikai/preparatív elválasztási tehnikák: alkalmazás; számitógép használata a fentebb említett körökben.
  Barabas Barabás Réka
Docens dr. ing.
DÉKÁNHELYETTES

Email: breka@chem.ubbcluj.ro
Web: Personal
webpage
Szakmai önéletrajz doc file publikáció doc file

Kutatási területek: Transzportfolyamatok. Kristalyositas. Biokeramiak, muszaki keramiak, nanoporok eloallitasa es jellemzese. Bioszurok.
  Darvasi Darvasi Jenő
Docens dr.

Email: edarvasi@chem.ubbcluj.ro
Web: Personal webpage

Szakmai önéletrajz doc file , publikáció doc file

Kutatási területek: műszeres analitikai eljárások, atom és molekula spektrometriás mérésmódszerek, reflektancia- és színmérés, spektrometriás műszerfejlesztés.
No Fórizs Edit
Docens dr.

Email: eforizs@chem.ubbcluj.ro
Web:

Szakmai önéletrajz doc file publikáció doc file

Kutatási területek: Benzodiazepin-származékok és purinvázas vegyületek koordinációs kémiája. Átmenetifémionok kölcsönhatása biológiailag aktív ligandumokkal.
  Katona Katona Gabriel
Docens dr.
Email: gabik@chem.ubbcluj.ro
Web: http://chem.ubbcluj.ro/~diudea

Szakmai önéletrajz doc file publikáció doc file
Kutatási területek: Szén nanoszerkezetek (dendrimerek, fulerének és nano csövek) előállitása és funkcionalizálása Gráfelmélet alkalmazása a szerves-kémiában. Kvantitatív szerkezet-hatás (tulajdonság) összefüggések (QSPR, QSAR) tanulmányozása TEM mikroszkópia felhasználása szerkezet felderitésben
  Majdik Majdik Kornélia
Docens dr.

Email: majdik@chem.ubbcluj.ro
Web: Personal webpage

Szakmai önéletrajz doc file publikáció doc file

Kutatási területek:
  Kun Kun Attila Zsolt
Adjunktus dr.

Email: zak@chem.ubbcluj.ro
Web: http://chem.ubbcluj.ro/pagini/anorganica/isi/


Szakmai önéletrajz doc file publikáció doc file

Kutatási területek:
  Lovasz

Lovász Tamás
Adjunktus dr.
KARI TANÁCS TAG

Email: tlovasz@chem.ubbcluj.ro
http://chem.ubbcluj.ro/~hetorgmet


Szakmai önéletrajz doc file publikáció doc file

Kutatási területek: szerveskémia, fémorganikus kémia, heterociklusos vegyületek szintézise és alkalmazásaik: pirazolok, pirazolinok, fenotiazin származékok.
  Muntean Norbert
Adjunktus dr.

Email: mtnorbi@chem.ubbcluj.ro


Szakmai önéletrajz doc file publikáció doc file

Kutatási területek: analitika módszerek, antioxidáns kapacitás mérése, ionszelektív elektródok, UV-VIS spektrofotometria.
  Nagy Levente Csaba
Adjunktus dr.

Email: nc35@chem.ubbcluj.ro
Web: http://chem.ubbcluj.ro/~nc35

Szakmai önéletrajz doc file publikáció doc file

Kutatási területek: szén nanoszerkezetek és funkcionalizált származékok (hetero és exohedrális) elméleti tanulmányozása Kémiai gráfelmélet alkalmazása nanoszerkezetek jellemezésére Aromás jelleg vizsgálata mágneses és geometriai indexekkel
Racz Rácz Csaba
Adjunktus dr.

Email: cracz@chem.ubbcluj.ro
Web:

Szakmai önéletrajz pdf file publikáció doc file

Kutatási területek: elektrokémia, felületek kémiája.
  Varhelyi Várhelyi Csaba
Adjunktus dr.

Email: vcaba@chem.ubbcluj.ro
Web:

Szakmai önéletrajz doc file publikáció doc file

Kutatási területek: Azometin-származékok (oximok, szemi- és tioszemikarbazonok, Schiff-bázisok) szintézise, átmeneti fémekkel képzett komplexeik előállítása, valamint ezek fizikai-kémiai vizsgálata (IR, NMR, MS, ESR, Mossbauer, RX, hőbontás, stb.).
BNagy Brém Balázs
Tanársegéd dr.

Email: bbrem@chem.ubbcluj.ro
Web:

Szakmai önéletrajz doc file publikáció doc file

Kutatási területek:
  Gal Emese Gál Emese
Tanársegéd dr.

Email: emese@chem.ubbcluj.ro
http://chem.ubbcluj.ro/~hetorgmet

Szakmai önéletrajz doc file publikáció doc file

Kutatási területek: Heterociklusos vegyületek: fenotiazin, porfirinek, fémorganikus vegyületek. Szintetikus szerveskémia, műszeres analitika (HPLC, GC-MS, GC-FID). Szerkezet vizsgálat (HRMS, MS, NMR, IR, fluoreszcencia, UV-Vis, elemi analizis).
  Sogor Sógor Csilla-Zsuzsa
Tanársegéd dr.

Email: sogor@chem.ubbcluj.ro
Web:

Szakmai önéletrajz doc file publikáció doc file

Kutatási területek: műszeres analitika, szervetlen analitika, speciációs analízis.

Laboránsok listája

  Kegyes Kegyes Marika
Email: mkegyes@chem.ubbcluj.ro
Vegyésztechnikus (I. szakképesítési fokozat)