Prodecan responsabil de specializările în limba maghiară:


Director de departament:


Membri în consiliul departamentului:


Membri în senatul universității:


Membri în consiliul facultăţii: