Note: The information on this page is available in Romanian only.

Detalii suplimentare cu privire la calendarul admiterii, condițiile și taxele de înscriere, actele necesare înscrierii la concursul de admitere și orarul pentru înscrieri puteți găsi la acest link. Inscrierea candidaților se va face on-line. Pentru detalii accesați acest link .


Tematica* pentru Admiterea la studii doctorale poate fi consultată la acest link.


Programarea concursului de admitere la studii doctorale poate fi consultată la acest link.


Comisiile de admitere la studii doctorale pot fi consultate la acest link.


Distribuția locurilor pe conducători de doctorat ai Şcolii Doctorală de Chimie poate fi consultată la acest link.


Planul de învățământ 2020 - 2021 poate fi consultat la acest link.


Anexa la Regulamentul de admitere al Şcolii Doctorale de Chimie din cadrul Facultății de Chimie și Inginerie Chimică poate fi consultată la acest link.


Rezultatele concursului de Admitere 2020 pot fi consultate la acest link.
* În cazul în care conducătorul de doctorat nu figurează în documentul de la link-ul indicat, vă rugăm să îl contactați pentru tematică. Adresele de e-mail le puteți găsi pe site-ul Departamentului de Chimie.