Școala doctorală de Ingineria Chimică a Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca are ca scop educarea specialiștilor în chimia și ingineria proceselor pe baza cercetării aplicate în domenii prioritare:
  • Proiectarea instalațiilor chimice, modelarea, optimizarea și controlul, ingineria reactoarelor chimice, procesele de transfer în industria chimică;
  • Ingineria electrochimică, electrosinteza, electrometalurgia și aplicațiile ingineriei electrochimice în protecția mediului, tehnologii nepoluante de reciclare a deșeurilor și generarea și regenerarea energiei;
  • Proiectarea și integrarea termică a proceselor, sisteme de conversie a energiei; tehnologii de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon; surse de energie regenerabilă; evaluarea tehnico-economică și de mediu a proceselor industriale;
  • Sinteza și caracterizarea de materiale și bio-materiale cu proprietăți redox sau electrocatalitice, bio-compatibilitatea materialelor redox, materiale pentru eliberarea controlată a medicamentelor și tehnici electrochimice de investigare.
Școala doctorală de Inginerie Chimică își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de funcționare al acesteia.