Centrul de Cercetări în Electrochimie și Materiale Neconvenționale (CCEMN)
Adresa: Centrul de Cercetări în Electrochimie şi Materiale Neconvenţionale
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
Str. Arany János 11, RO-400028 Cluj-Napoca
ROMANIA
Director: Prof.dr. Liana MUREŞAN
Tel.: +40-264.59.38.33/ext. 5710
E-mail: liana.muresan@ubbcluj.ro

Director adjunct: Prof.dr. Ionel Cătălin POPESCU
Tel.: +40-264.59.38.33/ext. 5692
E-mail: cpopescu@chem.ubbcluj.ro

Prof.dr.ing. Graziella Liana TURDEAN
Tel.: +40-264.59.38.33
E-mail: graziella.turdean@ubbcluj.ro

Acreditat de Universitatea "Babeş-Bolyai" în 2016Statul de funcții al
Centrului de Cercetări în Electrochimie și Materiale Neconvenționale (CCEMN)
Research Center in Electrochemistry and Non-conventional Materials

Nr.
crt.
Numele și prenumele Titlul științific/echivalent Poziția/perioada
(Titular/asociat)
Adresa e-mail
1 MUREŞAN Liana Maria Prof.dr./CP I titular liana.muresan@ubbcluj.ro
2 POPESCU Ionel Cătălin Prof.dr./CP I asociat cpopescu@chem.ubbcluj.ro
3 ILEA Petru Prof.dr.ing./CP I titular petru.ilea@ubbcluj.ro
4 TURDEAN Graziella Liana Prof.dr.habil.ing./CP I titular graziella.turdean@ubbcluj.ro
5 MARIAN Iuliu Ovidu Conf.dr/CP II asociat iomar@chem.ubbcluj.ro
6 DORNEANU Sorin Conf.dr./CP II titular sorin.dorneanu@ubbcluj.ro
7 NICOARĂ Adrian Conf.dr.ing./CP II titular adrian.nicoara@ubbcluj.ro
8 SZABO Gabriella Lect.dr./CP III titular gabriella.szabo@ubbcluj.ro
9 CHELARU Daniela Lect.dr.ing./CP III titular julieta.chelaru@ubbcluj.ro
10 COTOLAN Nicoleta Asist.dr./asist.cerc. titular nicoleta.cotolan@ubbcluj.ro
11 SZŐKE Árpád Asist.dr./asist.cerc. titular arpad.szoke@ubbcluj.ro
12 DANCIU Virginia CP II, dr. titular vdanciu@chem.ubbcluj.ro
13 COȘOVEANU Veronica CP III, dr. titular vcosov@chem.ubbcluj.ro
14 COTEȚ Cosmin CP III, dr. titular cosmin.cotet@ubbcluj.ro
15 FORT Ioana CP III, dr. titular carmen.fort@ubbcluj.ro
16 MUREȘAN Laura Elena CP III, dr. titular laura_muresan2003@yahoo.com
17 PERHAITA Ioana CS, dr. titular imperhaita@gmail.com
18 CADIS Adrian Ionuț CS, dr. titular
19 OVARI Tamara Rita drd. titular (2018-2021) tamara.ovari@ubbcluj.ro
20 BOTH Julia Katalin drd. titular (2019-2021)
21 BUIER Regina Henrietta drd. titular (2020-) regina.buier@ubbcluj.ro
22 ANDRONIC Vera drd. titular (2017-2020) vera_andronic@yahoo.com
23 FARKAS Noemi drd. titular (2020-) farkasnoemi@yahoo.ro

Domenii de cercetare
 1. Materiale de electrod (electrozi modificați, aerogeluri organice și anorganice) cu proprietăţi electrocatalitice și foto(electro)catalitice (Prof. I.C.Popescu, Prof. L.Mureşan, Prof. G.Turdean, CP III dr. C.Cotet)
 2. Senzori/biosenzori electrochimici (Prof. L.Muresan, Prof. G.Turdean, Asist. N.Cotolan, CS III dr. I.Fort)
 3. Electrodepunerea metalelor şi compozitelor (aspecte teoretice și practice) (Prof. L.Mureşan, Prof. P.Ilea, Conf. A.Nicoară, Asist. N.Cotolan)
 4. Coroziune şi protecţie anticorozivă (Prof. L.Mureşan, Prof. P.Ilea, Lect. G.Szabo, Lect. D.Chelaru, Asist. N.Cotolan, Asist. A.Szoke)
 5. (Bio)compozite nanostructurate cu aplicaţii in medicină (Prof. L.Muresan, Prof. G.Turdean)
 6. Procese de depoluare și fotodepoluare a mediului (CS II V.Danciu, CS III dr. C.Coteţ, CS III dr. I.Fort)
 7. Metode electrochimice pentru investigarea proceselor de electrod (Conf. A.Nicoară, Conf. S.Dorneanu)
 8. Achizitia și tratarea datelor experimentale (Conf. S.Dorneanu)
 9. Sinteze de noi compuși anorganici (CP III L.Mureșan, CS ing. I.Perhaita, CS A.Cadis).
Colaborări științifice
 • LEOPR, University "Joseph Fourier" Grenoble, France
 • LISE, University Pierre et Marie Curie, Paris, France
 • Dept. of Analytical Chemistry, University of Lund, Sweden
 • Dept. of Chemistry, Clarkson University, New York, USA
 • Dept. of Analytical Chemistry, University Alcala de Henares, Spain
 • University Tor Vergata, Rome, Italy
 • Université Franche-Comté de Besançon, France
 • University of Zagreb, Croatia
 • Josef Stefan Institute Ljubljana, Slovenia
 • University of Pannonia, Veszprem, Hungary
 • Technische Universität Ilmenau, Gemany
 • University of L’Aquila, Italy
 • University of Technology and Economics, Faculty of Chemical Technology and Biotechnology, Budapest, Hungary
 • Universita degli Studi di Udine, Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente, Italy
 • Universita degli Studi di Cagliari, Dept.of Chemical&Geological Sciences, Italy
 • Universitat Politecnica de Catalunya, Depart Chemical Engineering, Barcelona, Spain
 • Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
 • Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam
Servicii oferite către comunitate
 • Investigarea/caracterizarea unor noi materiale prin metode electrochimice (voltametrie, spectroscopie de impedanță, electrod disc rotitor, microbalanță de cuarț)
 • Monitorizarea proceselor de coroziune și de protecție anticorozivă prin metode electrochimice
 • Analize fizico-chimice: compoziţie oxidică pentru materiale calcaroase şi alumino-silicoase, analize electrochimice de mediu (pH, conductivitate, oxigen dizolvat), determinarea conţinutului de metale din probe lichide şi biologice prin FAAS şi GFAAS
 • Analize de suprafețe specifice, volume specifice şi distribuții de pori
 • Analize elementale de C, O, N, S
Proiecte de cercetare în derulare (2015-prezent)
 • "Tehnologii inovative pentru recuperarea avansată a materialelor din deseuri de echipamente informatice si de telecomunicatii (TRADE-IT), PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0652", 2018-2020, coordonator: Conf.dr.ing. M.Purcar (UTCN), responsabil Partener UBB: Prof.dr.ing. P.Ilea.

 • "Electrode materials based on carbon porous structures, Bi-Fe and/or TiO2, with analytical applications", PN-II-RU-TE-2014-4-1194, 2015-2017, Grant TE, UEFISCDI, Buget de cca. 120.000 Euro, responsabil UBB: CP III dr. Cosmin Coteț, (http://www.chem.ubbcluj.ro/~ccosmin/TE2015/).
Brevete obțínute în 2017-prezent
 • de la OSIM: No. 1034154/29.09.2017
  Titlul: Procedeu de obținere prin exfoliere chimică a unor materiale pe bază de grafen (oxid de grafen și oxid de grafen redus) de suprafețe foarte mari
  autori: L.C.Cotet, L.G.Baia, V.Danciu
  deținător: Universitatea Babeș-Bolyai (România).

 • de la OSIM: No. 1037524/23.10.2017
  Titlul: "Obtaining process of resorcinol-formaldehide xerogel/ceramic and carbon xerogel/ceramic composites"
  autori: L.C.Cotet, C.I.Fort, V.Danciu
  drepturi: Univeristatea Babeș-Bolyai (România).
Cereri de brevete în 2017-prezent
 • la OSIM: UBB No. 16502/04.09.2017
  Titlul: "Material composite obtaining process of nanoporous carbon/graphene/bismuth and iron nanoparticles/titanium dioxide with analytical and photodegradation properties"
  autori: L.C.Cotet, L.G.Baia, C.I.Fort, L.C.Pop, M.Rusu
  drepturi: Universitatea Babes-Bolyai (Romania)

 • la Spanish Office of Patents and Marks: CSIC No. 201830553/07.06.2018.
  Titlul: "Obtaining process of a flexible electrod" (Procedimiento de obtención de un electrodo flexible)
  Autori: A. Perez Del Pino, A.Y. Chuquitarqui Valladares, L.C. Cotet.
  drepturi: Consejo superior de investigaciones científicas (CSIC, Spania) (67 %) si Universitatea Babes-Bolyai (33 %, Romania).
Premii (2018-prezent)
 • MEDALIE DE AUR la PROINVENT 2018, Cluj-Napoca, Romania pentru brevetul Nr. 1037524/23.10.2017, Titlul: "Obtaining process of resorcinol formaldehide xerogel/ceramic and carbon xerogel/ceramic composites". Autori: L.C.Cotet, C.I.Fort, V.Danciu. Owner: Babes-Bolyai University (Romania).
 • PREMIUL SPECIAL pentru Environmental Protection of National Institute of Research and Development in Environmental Protection at PROINVENT 2018, Cluj-Napoca, Romania.
 • MEDALIE DE ARGINT la EUROINVENT 2018, Iasi, Romania pentru brevetul Nr. 1037524/23.10.2017, Titlul: "Obtaining process of resorcinol formaldehide xerogel/ceramic and carbon xerogel/ceramic composites". Autori: L.C.Cotet, C.I.Fort, V.Danciu. Owner: Babes-Bolyai University (Romania).
 • MEDALIE DE BRONZ la EUROINVENT 2018, Iasi, Romania pentru brevetul Nr. 1034154/29.09.2017, Title: "Chemical exfoliation obtaining process of large area graphene based materials (graphene oxide and reduced graphene oxide)" Autori: L.C.Cotet, L.G.Baia, V.Danciu Owner: Babes-Bolyai University (Romania).
 • DIPLOMA DE EXCELENȚĂ și PREMIUL SPECIAL of Banat’s University Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Michael I of Romania" from Timisoara at EUROINVENT 2018, Iasi, Romania.
 • DIPLOMA DE EXCELENȚĂ și MEDALIE DE AUR la PROINVENT, Ed. XVIII, 18-20 nov.2020, Cluj-Napoca, Titlu: "Procedeu de obtinere de electrozi flexibili", Autori: L.C. Cotet, A.Y. Chuquitarqui Valladares, A. Perez del Pino Perez
 • DIPLOMA DE EXCELENȚĂ și MEDALIE DE AUR la PROINVENT, Ed. XVIII, 18-20 nov.2020, Cluj-Napoca, Titlu: "Procedeu de obtinere a materialelor compozite de tip carbune nanoporos/grafen/nanoparticule de bismut si fier/oxid de titan cu proprietati analitice si de fotodegradare", Autori: L.C. Cotet, L.G. Baia, C.I. Fort, L.C. Pop, M. Rusu
 • DIPLOMA DE EXCELENȚĂ și MEDALIE DE AUR la PROINVENT, Ed. XVIII, 18-20 nov.2020, Cluj-Napoca, Titlu: "Procedeu de obtinere prin exfoliere chimica a unor materiale pe baza de grafen (oxid de grafen si oxid de grafen redus) de suprafete foarte mari)", Autori: L.C. Cotet, L.G. Baia, V. Danciu
Contribuții științifice reprezentative pentru CCEMN (2016-prezent, selecție)
 • Cadis A.I., Muresan L.E., Perhaita I., et al., Studies regarding ZnS:Mn nanopowders prepared from single source molecular precursor using microwave-assisted decomposition, Mat. Res. Bull., 2016, 84, 57-64. (IF = 2.435, Q2)
 • Fodor Sz., Kovács G., Hernádi K., Danciu V., Pap Zs., Shape tailored Pd nanoparticles’ effect on the photocatalytic activity of commercial TiO2, Catalysis Today, 2017, 284, 137-145.
 • Samide A., Ilea P., Vladu A.-C., Metronidazole Performance as Corrosion Inhibitor for Carbon Steel, 304L Stainless Steel and Aluminum in Hydrochloric Acid Solution, International Journal of Electrochemical Sciences, 2017, 12(7), 5964-5983.
 • Gîlcă E., Măicăneanu A., Imre-Lucaci Á., Ilea P., ZnCl4 Sorption on Amberlite IRA410 Resin Using Taguchi's Methodology for Design of Experiments, Chemical Engineering Communications, 2017, 204, 382-387.
 • Popescu I. A., Varga T., Egedy A., Fogarasi S., Ilea P., Experimental study and mathematical modeling of metals dissolution from LCD boards in Na2S2O8 environment, Chemical Engineering Communications, 2017, 204, 122-133.
 • Sacara A.M., Nairi V., Salis A., Turdean G.L., Muresan L.M., Silica-Modified Electrodes for electrochemical detection of Malachite Green, Electroanalysis, 2017, 29, 2602-2609.
 • Morar C., Turdean G.L., Bende A., Lameiras P., Antheaume C., Muresan L.M., Darabantu M., New p-aminophenol-based dendritic melamines. Iterative synthesis, structure, and electrochemical characterisation, Comptes Rendus Chimie, 2017, 20(4), 402-414.
 • Deac A.R., Muresan L.M., Cotet L.C., Baia L., Turdean G.L., Hybrid composite material based on graphene and polyhemin for electrochemical detection of hydrogen peroxide, J. Electroanalytical Chem., 2017, 802, 40-47.
 • Cadar C., Cotet L.C., Baia L., Barbu-Tudoran L., Ardelean I., Probing into the mesoporous structure of carbon xerogels via the lowfield, NMR relaxometry of water and cyclohexane molecules, Microp. Mesop. Mater. 2017, 251, 19-25.
 • Cotet L.C., Magyari K., Todea M., Dudescu M.C., Danciu V., Baia L., Versatile self-assembled graphene oxide membranes obtained in ambient conditions by using a water-ethanol suspension, J.Mater.Chem. A, 2017, 5, 2132-2142.
 • Scarisoreanu M., Fleaca C., Morjan I., Niculescu A.-M., Luculescu C., Dutu E., Ilie A., Morjan I., Florescu L.G., Vasile E., Fort C.I., High photoactive TiO2/SnO2 nanocomposites prepared by laser pyrolysis, Applied Surface Science, 2017, 418, 491-498.
 • Rusu M.M., Wahyuono R.A, Fort C.I., Dellith A, Dellith J., Ignaszak A., Vulpoi A., Danciu V., Dietzek B, Baia L., Impact of drying procedure on the morphology and structure of TiO2 xerogels and the performance of dye sensitized solar cells, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2017, 81(3), 693-703.
 • Pleşa Chicinaş R., Coteţ L.C., Măicăneanu A., Vasilescu M., Vulpoi A., Preparation, characterization, and testing of metal-doped carbon xerogels as catalyst for phenol CWAO, Environ.Sci.Pollut.Res., 2017, 24, 2980.
 • Bostan R., Varvara S., Găină L., Petrisor jr. T., Mureşan L.M., Investigation of the protective effect of inhibitor-containing nitrocellulose lacquer on artificial bronze patinas, Prog.Org.Coat, 2017, 111, 416–427.
 • Sacara A.M., Cristea C., Muresan L.M., Electrochemical detection of Malachite Green using glassy carbon electrodes modified with CeO2 nanoparticles and Nafion, J.Electroanal.Chem., 2017, 792, 23–30.
 • Rusu M.M., Fort C.I., Cotet L.C., Vulpoi A., Todea M., Turdean G.L., Danciu V., Popescu I.C., Baia L., Insights into the morphological and structural particularities of highly sensitive porous bismuthcarbon nanocomposites based electrochemical sensors, Sensors&Actuators: B. Chemical, 2018, 628, 398-410.
 • Cotolan N., Cotet L.C., Marconi D., Muresan L.M., Influence of graphene oxides produced by different processing techniques on the corrosion resistance of electrodeposited Zn-graphene composite coatings, Rev.Roum.Chim., 2018, 64(1), 55-63.
 • Dorneanu S.A., Avram A.A., Marincaş A.H., Cotolan N., Frenţiu T., Ilea P., Influence of the composition evolution of waste computer motherboards on their recycling strategy, Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, Seria Chimia, LXIII, 2018, 4, 147-158.
 • Muresan L.E., Perhaita I., Prodan D., Borodi G., Studies on terbium doped apatite phosphors prepared by precipitation under microwave conditions, Alloys Compd., 2018, 755, 135-146 (IF = 4.175, Q1)
 • Szabó G., Albert E., Both J., Kócs L., Sáfrán Gy., Szöke A., Hórvölgyi Z., Mureşan L.M., Influence of embedded inhibitors on the corrosion resistance of zinc coated with mesoporous silica layers, Surfaces and Interfaces, 2019, 15, 216–223, doi.org/10.1016/j.surfin.2019.03.007 (IF=3,724, Q1)
 • Mot, A.C. Puşcaş C,. Dorneanu S.A., Silaghi-Dumitrescu R., EPR detection of sulfanyl radical during sulfhemoglobin formation - Influence of catalase, Free Radical Biology and Medicine, 2019, 137, 110-115. (IF= 6,170, Q1)
 • Szőke Á.F., Szabó G.S., Hórvölgyi Z., Albert E., Gaina L., Muresan L.M., Eco-friendly indigo carmine-loaded chitosan coatings for improved anti-corrosion protection of zinc substrates, Carbohydrate Polymers, 2019, 215, 63-72.
 • Sacara A.-M., Pitzalis F., Salis A., Turdean G.L., Muresan L.M., Glassy carbon electrodes modified with ordered mesoporous silica for cadmium ions electrochemical detection, ACS Omega, 2019, 4(1), 1410-1415.
 • Săcară A-M., Indolean C. L., Cristea V.M., Mureşan L.M., Application of adaptive neuro-fuzzy interference system on biosorption of malachite green using fir (Abies nordmanniana) cones biomass, Chem.Eng.Commun., 2019, DOI: 10.1080/00986445.2018.1555531.
 • Pinyou P., Muresan L.M., Noguer T., Blay V., Enzyme-modified Electrodes for Biosensors and Biofuel Cells, Materials Horizons, 2019, 6 (7), 1336-1358. (IF = 12.319, Q1)
 • Varvara S., Dorneanu S.A., Okos A., Muresan L.M., Bostan R., Popa M., Marconi D., Ilea P., Dissolution of Metals in Different Bromide-Based Systems: Electrochemical Measurements and Spectroscopic Investigations, Materials, 2020, 13, 3630; doi:10.3390/ma13163630, (IF = 3,13, Q2)
 • Perhaita I., Muresan L.E., Nicoara A., Tudoran L.B., Borodi G., Muresan L.M., Morpho-structural and electrical characterization of Bi-doped apatite-type lanthanum silicates prepared by gel-combustion, Applied Physics A, 2020, 126 (8), 1-11. (IF=1.801; Q2)
Infrastructura de cercetare

Infrastructura de cercetare existentă în cadrul CCEMN cuprinde aparate, instrumente și toate materialele necesare desfășurării activităților de cercetare propuse. Infrastructura a fost intens dezvoltată în ultimii ani prin achiziții logistice folosind resursele financiare ale membrilor echipei de cercetare, toate obținute prin competiții de proiecte. Aparatura poate să fie utilizată de toți membrii CCEMN, precum și de toți cercetătorii interesați în investigarea prin metode electrochimice a diferitelor sisteme. Până în prezent aparatura a fost utilizată în direcții de cercetare strategice atât pe plan național (granturi UBB, granturi CNCSIS), cât și internațional (granturi bilaterale).

REGULAMENTUL DE UTILIZARE A APARATURII DISPONIBILE ÎN CCEMN

Combina electrochimică PGSTAT302, Metrohm Autolab, Olanda


Descriere tehnică: 01_Autolab-PGStat302_User-Manual.pdf

Orarul de acces: în funcție de solicitare
Condițiile de utilizare: cu programare prealabilă la responsabilul de utilizare
Modalitatea de contact: programare prin e-mail: graziella.turdean@ubbcluj.ro
Persoana responsabilă de infrastructură: Conf.dr.ing. Adrian Nicoară (e-mail: adrian.nicoara@ubbcluj.ro) și Prof.dr.ing. Graziella Liana Turdean (e-mail: graziella.turdean@ubbcluj.ro)

Combină electrochimică PGStat 10, Metrohm Autolab, Olanda


Descriere tehnică: 01_Autolab-PGStat302_User-Manual.pdf

Orarul de acces: în funcție de solicitare
Condițiile de utilizare: cu programare prealabilă la responsabilul de utilizare
Modalitatea de contact: programare prin e-mail: graziella.turdean@ubbcluj.ro
Persoana responsabilă de infrastructură: Conf.dr.ing. Adrian Nicoară (e-mail: adrian.nicoara@ubbcluj.ro) și Prof.dr.ing. Graziella Liana Turdean (e-mail: graziella.turdean@ubbcluj.ro)

Combină electrochimică PAR 2273, Princeton Applied Research, SUA


Descriere tehnică: 02_PARStat-2273_User-Manual.pdf

Orarul de acces: în funcție de solicitare
Condițiile de utilizare: cu programare prealabilă la responsabilul de utilizare
Modalitatea de contact: programare prin e-mail: graziella.turdean@ubbcluj.ro
Persoana responsabilă de infrastructură: Conf.dr.ing. Adrian Nicoară (e-mail: adrian.nicoara@ubbcluj.ro) și Prof.dr.ing. Graziella Liana Turdean (e-mail: graziella.turdean@ubbcluj.ro)

Combină electrochimică SP-150, BioLogic, Franța


Descriere tehnică: 03_BioLogic-SP150_User-Manual.pdf

Orarul de acces: în funcție de solicitare
Condițiile de utilizare: cu programare prealabilă la responsabilul de utilizare
Modalitatea de contact: programare prin e-mail: graziella.turdean@ubbcluj.ro
Persoana responsabilă de infrastructură: Conf.dr.ing. Adrian Nicoară (e-mail: adrian.nicoara@ubbcluj.ro) și Prof.dr.ing. Graziella Liana Turdean (e-mail: graziella.turdean@ubbcluj.ro)

Combină electrochimică VoltaLab PGP201, Radiometer Analytical, Franța


Descriere tehnică: 04_VoltaLab-PGP201_User-Manual.pdf

Orarul de acces: în funcție de solicitare
Condițiile de utilizare: cu programare prealabilă la responsabilul de utilizare
Modalitatea de contact: programare prin e-mail: graziella.turdean@ubbcluj.ro
Persoana responsabilă de infrastructură: Conf.dr.ing. Adrian Nicoară (e-mail: adrian.nicoara@ubbcluj.ro) și Prof.dr.ing. Graziella Liana Turdean (e-mail: graziella.turdean@ubbcluj.ro)

Combină electrochimică AUTOLAB PGSTAT 12, Echochemie, Olanda


Descriere tehnică: Autolab-PGSTAT12_User-Manual.pdf

Orarul de acces: în funcție de solicitare
Condițiile de utilizare: cu programare prealabilă la responsabilul de utilizare
Modalitatea de contact: programare prin e-mail: graziella.turdean@ubbcluj.ro
Persoana responsabilă de infrastructură: Conf.dr.ing. Adrian Nicoară (e-mail: adrian.nicoara@ubbcluj.ro) și Prof.dr.ing. Graziella Liana Turdean (e-mail: graziella.turdean@ubbcluj.ro)

Combină electrochimică BAS 100B, Bioanalytical Systems, SUA


Descriere tehnică: BAS 100B_W manual 2.3.pdf

Orarul de acces: în funcție de solicitare
Condițiile de utilizare: cu programare prealabilă la responsabilul de utilizare
Modalitatea de contact: programare prin e-mail: graziella.turdean@ubbcluj.ro
Persoana responsabilă de infrastructură: Conf.dr.ing. Adrian Nicoară (e-mail: adrian.nicoara@ubbcluj.ro) și Prof.dr.ing. Graziella Liana Turdean (e-mail: graziella.turdean@ubbcluj.ro)
 • Sistem de analiza prin injectie in flux pilotat de computer (FIALab 2500, USA)
 • Electrod disc si electrod disc-inel rotitor (Radiometer Analytical, Denmark, 10000 rpm)
 • Microbalanta cu cristal de cuart (Radiometer Analytical, France)
 • Module de spectroscopie de impedanta electrochimica (PGStat 12 - Ecochemie, The Netherlands; PARStat 2273, Princeton Applied Research-USA)
 • Reactor electrochimic cu electrozi plan-paraleli
 • Instalatie de uscare supercritica
 • Instalatie de fotodegradare cu radiatie UV
 • Aparat pentru determinarea suprafetelor specifice, distributiei de pori si volumului porilor (BET THERMO-SORPTOMATIC)
 • Analizor elemental
 • Cuptor tubular
 • Spectrofotometru de absorbţie atomică în flacără si cuprot de grafit AVANTA PM + GF 3000 (GBC, Australia)
 • Balante, etuve, agitatoare, termostate, etc.
octombrie 2022