start

Modalități de înscriere

Înscriere online

Se poate face prin completarea formularului de la următorul link  .
Termenul limită pentru înscriere online este 22 martie 2019.

Înscriere prin poștă

Se trimite formularul de înscriere completat și semnat la adresa: Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Str. Arany Janos, Nr. 11, 400028, Cluj-Napoca, cu mențiunea Pentru concursul profesional de chimie „Candin Liteanu”.
Formularul poate fi descărcat de la acest link  .
Termenul limită pentru înscriere este 15 martie 2019 (data poștei).

La sediul Facultății de Chimie și Inginerie Chimică

Personal, la Secretariatul Facultății de Chimie și Inginerie Chimică în fiecare zi lucrătoare, între orele 9:00 și 12:00.
Termenul limită pentru înscriere este 22 martie 2019.

Regulament

 1. Concursul profesional de chimie „Candin Liteanu” oferă candidaților posibilitatea verificării cunoștințelor de chimie, dar și un criteriu alternativ de selecție la Concursul de admitere 2019 la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Nota obținută la Concursul profesional de chimie „Candin Liteanu” poate înlocui (la cerere) media de admitere din cadrul Concursului de Admitere 2019, cu condiția ca persoana în cauză să dețină o diplomă de bacalaureat.

 2. Candidații eligibili pentru a participa la Concursul profesional de chimie „Candin Liteanu” sunt elevii, aflați la data concursului într-una din ultimele două clase de liceu, sau absolvenții de liceu.

 3. Rezultatul obținut la ediția 2019 al Concursului „Candin Liteanu” poate fi folosit ca și criteriu alternativ de selecție la Concursurile ulterioare de Admitere la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, în condițiile prevăzute la primul punct, câtă vreme actele normative emise de Ministerul Educației Naționale nu împiedică acest lucru.

 4. Concursul se organizează la sediul Facultății de Chimie și Inginerie Chimică din Cluj-Napoca, Str. Arany János, Nr. 11. Ediția 2019 se va desfășura în data de 30 martie 2019, începând cu ora 10:00.

 5. Nu se percep taxe de înscriere sau de participare la concurs.

 6. Pentru a participa la concurs, este obligatorie înscrierea candidaților, prin una din următoarele căi:
  - online, de pe site-ul concursului http://www.chem.ubbcluj.ro/candin_liteanu/ (data limită 22 martie 2019);
  - prin poștă, până la data de 15 martie 2019 (data poștei) pe adresa: Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Str. Arany János, Nr. 11, 400028, Cluj-Napoca; cu mențiunea Pentru concursul „Candin Liteanu”. Formularul de înscriere poate fi descărcat de la adresa http://www.chem.ubbcluj.ro/candin_liteanu/ și va fi completat și semnat.
  - la secretariatul facultății până la data de 22 martie 2019 inclusiv, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9:00 și 12:00;

 7. Concursul constă dintr-o probă scrisă de tip grilă, cu o durată de trei ore, pe baza tematicii anunțate la adresa: http://www.chem.ubbcluj.ro/candin_liteanu/tematica.html. Candidații vor răspunde la 40 de întrebări, de tipul celor afișate la adresa http://www.chem.ubbcluj.ro/candin_liteanu/teste.html.

 8. Accesul în sălile de concurs are loc în ziua concursului, pe baza Cărții de identitate, între orele 08:45 - 09:45.

 9. În timpul examenului nu este permisă utilizarea calculatoarelor științifice.

 10. Comunicarea rezultatelor și premierea câștigătorilor vor avea loc în ziua concursului. Rezultatele se afișează atât la sediul facultății, cât și pe site-ul concursului.

Tematică

  Structura atomului
 • Configurații electronice
 • Poziția elementelor în sistemul periodic
 • Proprietăți periodice ale elementelor
  Legături chimice
 • Legătura ionică
 • Legătura covalentă
 • Legătura coordinativă
 • Interacțiuni intermoleculare
  Soluții
 • Dizolvarea – proces fizico-chimic
 • Solubilitatea
 • Modalități de exprimare a concentrației soluțiilor (concentrația procentuală, concentrația molară)
 • Cristalohidrați
  Legile gazelor
 • Gazul ideal. Parametrii de stare
 • Volum molar
 • Ecuația de stare a gazelor ideale
 • Densitatea gazelor
  Procese de oxidare și reducere
 • Număr de oxidare
 • Reacții de oxidare și de reducere
 • Stabilirea coeficienților în reacțiile redox
 • Agenți oxidanți și agenți reducători
  Introducere în chimia organică
 • Obiectul chimiei organice. Elemente organogene
 • Legături chimice în chimia organică. Atomi de carbon
 • Formule procentuale, brute, moleculare
 • Clasificarea compușilor organici
  Hidrocarburi
 • Structură. Proprietăți fizice
 • Izomerie
 • Proprietăți chimice
 • Aplicații

Modele de subiecte

Modele de subiecte în limba română CCL 2019

Pentru fiecare item sunt propuse 5 variante de răspuns (A-E), dintre care una singură este corectă. Varianta E se va alege numai în cazul în care niciuna dintre variantele A, B, C, sau D nu sunt corecte. în cazul problemelor de calcul, rezultatul se va considera corect dacă doar ultima zecimală diferă de valoarea obținută prin calcul. Valorile rotunjite ale maselor atomice și ale unor constante necesare pentru rezolvarea problemelor se găsesc la sfârșitul testului.

Descarcă fișierul .

Modele de subiecte în limba maghiară CCL 2019

A kérdések összeállítása a honlapon közölt tematika alapján, valamint a IX.-es, X.-es, XI.-es és XII.-es tankönyvek figyelembe vételével történt. Minden kérdésre 5 lehetséges választ adtunk meg (A−E), amelyek közül csak egy helyes. Az E választ akkor választjuk, ha az A, B, C vagy D válaszok közül egyik sem felel meg. A számpéldák esetén helyesnek fogadjuk el azokat az eredményeket amelyek csak az utolsó számjegyben (tizedesben) különböznek a megadott értékektől. A megoldáshoz szükséges, felkerekített, atomtömegek és konstansok értékei a tesztek végén találhatóak.

Fájl letöltése .

Contact

Cum ajungi?

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică este situată în centrul istoric al orașului Cluj-Napoca, în imediata vecinătate a Parcului Central, la 400 m de Primăria Municipiului Cluj.

De la Autogară la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică se poate ajunge fie cu autobuzul urmând traseul Autogară 2 - Horea II (linia 39), apoi pe jos până la Stația Dacia cu preluare traseu Dacia - Dragalina II (linia CORA ), fie cu taxi-ul (durata 10 min., preț aproximativ 10 lei).

De la Gara CFR la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică se poate ajunge fie cu tramvaiul, urmând traseul P-ta Garii 2 TRV - Baritiu 2 (linia 102), fie cu taxi-ul (durata 5 min., preț aproximativ 10 lei).

Coordonate GPS:
46°46'14.1"N 23°34'56.6"E
46.770570, 23.582388

Materiale promoționale