METODOLOGIE
Privind acordarea burselor la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
valabilă începând cu anul universitar 2015-2016:
pdf file
Regulamentul UBB privind acordarea de burse pentru studenţi în 2015-2016 detalii

HG-558-1998 privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi detalii

STUDENŢI

Burse


Burse WFS 2016-2017: click aici


Burse Coreea de Sud 2016: click aici

Burse NKU SUA 2016: informaţii generale  descriere proiect  calendar  formular înscriere


Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2017-2018

Anunţ privind competiţia pentru Bursele speciale pentru activitatea ştiinţifică 2017-2018
Model cerere bursă specială pentru activitatea ştiinţifică

Criterii specifice FCIC de evaluare a dosarelor de bursă specială pentru activitatea ştiinţifică
Regulament Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2017-2018
Regulament Institut Studii Avansate în Ştiinţă şi TehnologieAnunţ depuneri cereri pentru bursele de performanţă, merit şi pentru cazuri sociale sem. I: click aici

Cerere tip solicitare bursă de performanţă sau merit
Cerere tip solicitare bursă socială

Formular verificare conformitate dosar burse sociale - cazuri medicale
Formular verificare conformitate dosar burse sociale
Declaraţie tip, pe proprie răspundere, pentru bursa socială
Salariul minim net burse

Programul Euro 200 - 2017
Anunţ - click aici
Precizări MEN Euro200 2017 - click aici
Model Cerere - click aici
Declaraţie bunuri - click aici


 

Studenţii facultăţii beneficiează de burse acordate din fonduri bugetare, precum şi de burse acordate din resurse proprii ale Universităţii. Acordarea burselor se face la cererea studenţilor, sub semnătură proprie, în regim competiţional. Categoriile de bursă acordate la facultate sunt:

  • burse de performanţă
  • burse de merit
  • burse de studiu
  • burse de ajutor social

Detalii se găsesc în Regulamentul privind acordarea burselor de pe site-ul UBB.