RO
En

Logo
PROIECT DE CERCETARE
PN-III-P2-2.1-PED-2016-0135

 

DENUMIREA PROIECTULUI

 

 

 

Durata proiectului

 

Sursa de finantare

 

 

 

Metode analitice eco-scală de determinare şi speciere a Hg prin derivatizare UV fotoindusă şi detecţie cu un sistem spectrometric experimental complet miniaturizat (ECOSPEC) PN-III-P2-2.1-PED-2016-0135

 

Data începerii proiectului: 03.01.2017

Data finalizării: 02.07.2018

 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică CNDI–UEFISCDI

 

 

Contact

Telefon: 40-264-593833
Email director proiect:
ftibi@chem.ubbcluj.ro

AOS

Informaţii utile

Corespondenţă:
Universitatea Babeş-Bolyai,
Facultatea de Chimie şi
Inginerie Chimică,
str. Arany János, nr. 11. 
400028 Cluj-Napoca, ROMANIA 

Actualizare

Ultima actualizare:

28 noiembrie, 2017