Köszöntjük a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Kar magyar tagozatának honlapján!


EGYETEMI HÍREK
FELVÉTELI 2016

A Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Karának 2016-os felvételivel kapcsolatos információi

   Felvételi alapképzésre - bővebb információ megtalálható itt

XIX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciára (ETDK)


A XIX. ETDK díjazottjai

Kémia I. – Biokémia és szerves kémia

I.díj: Albert Katalin - Optikailag aktív N-módosított glicinek és ezen vegyületek etil-észtereinek előállítása (1S,2S)-2-amino-1-aril-propán-1,3-diolokból (aril szerinolok); témavezetők: Mircea Darabantu, Majdik Kornélia
II.díj: Gal Cristian Andrei - A CaL-B lipáz nanorészecskére való rögzítése, valamint alkalmazása, optikailag tiszta aril, heteroaril szekunder alkoholok előállítására; témavezetők: Paizs Csaba, Bencze László Csaba
III.díj: Simó Babette - Fenotiazinil-kalkonok és triaril-pirazolok, -pirazolinok optikai tulajdonságainak vizsgálata; témavezető: Lovász Tamás

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett: Albert Katalin, Gal Cristian Andrei, Simó Babette

Kémia II. – Analitikai, fizikai és szervetlen kémia

I.díj: Szőke Árpád Ferenc - Módosított elektródok dopamin meghatározására; témavezető: King Robert Bruce
II.díj: Szentkirályi Csilla - Kalcium és magnézium szimultán analízise atomemissziós és atomabszorpciós eljárással metán-levegő lángban CCD detektoros mikrospektrométer felhasználásával; témavezető: Darvasi Jenő
III.díj: Fodor Szilvia - Felületmódosított nanokompozitok előállítása, szerkezeti és fotokatalitikus aktivitásának vizsgálata; témavezetők: Csavdári Alexandra, Pap Zsolt
Dicséret: Jákó Szabolcs - A negyedik periódus átmenetifémjeinek dimetáloborán-származékai: nikkel- és kobalt-vegyületek; témavezetők: Lupan Alexandru, Kun Attila Zsolt • King Robert Bruce
Orbán Eszter - TiO2/WO3 kompozit fotokatalizátorok aktivitása különböző modellszennyezők lebontásában; témavezetők: Kovács Gábor, Pap Zsolt
Tóth Zsejke-Réka - Au- és Ag-TiO2 nanokompozitok fotokatalitikus hatékonyságának vizsgálata; témavezetők: Csavdári Alexandra, Pap Zsolt

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett: Szentkirályi Csilla, Szőke Árpád Ferenc

BBTE Szakkollégiumi Nyílt Napok interdiszciplináris konferencia

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézettel közösen 2016. március 18–19. között BBTE Szakkollégiumi Nyílt Napok elnevezésű interdiszciplináris műhelykonferenciát szervez. A konferencia helyszíne a Babeş–Bolyai Tudományegyetem főépülete. A rendezvény szervező partnere a Kolozsvári Magyar Diákszövetség.

Részletek


>
XIX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciára (ETDK)


Tizenkilencedik alkalommal kerül sor 2016. május 19-22. között, Kolozsváron az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciára (ETDK), amelyet az idén 40 szekcióban hirdetnek meg a szervezők.VERSENYVIZSGA

A Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézetben meghírdetett analitika kémia profilú adjunktusi állás versenyvizsgájának eredménye:

1. Muntean Norbert: 8,67
2. Pap Zsolt: 8,55

Versenybizottság:

Elnök: dr. Szabó Gabriella
Tagok: dr. Barabás Réka, dr. Darvasi Jenő, dr, Fórizs Edit, dr. Paizs Csaba


 

Szabályzatok

A BBTE-n belüli választásokra vonatkozó Szenátusi határozat (RO)

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem vezetői tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó általános szabályzat (RO)


RENDEZVÉNYEK

Áltudományos "igazságok" az internetes oldalakon vegyész szemszögből - tudománynépszerűsítő előadás és kerekasztal beszélgetés

Szervező: BBTE, Kémia és Vegyészmérnöki Intézet

Részletek


NYÍLT NAPOK 2015"A kémia összeköt"

Október 24. Nyílt napok a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Karán

Képgaléria

TANÉVNYITÓ 2015

BBTE Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet tanévnyitója


TANÉVNYITÓ 2015

BBTE Tanévnyitó


FELVÉTELI 2015

A Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Karának 2015-ös felvételivel kapcsolatos információi

Események

A Kolozsvár sohasem alszik rendezvénysorozat keretén belül, a Day 15 Plaja Grigorescu eseményen június 20-án kísérletbemutatásokra és beszélgetésekre került sor.

Képes összeállítás

Ballagás
A Magyar Tagozat mesteris hallgatóinak ballagási ünnepségét június 10.-én 16 órától tartjuk a BBTE Auditorium Maximum termében. Az ünnepi előadást András István, a Római Katolikus Teológiai Kar oktatója tartja, A posztmodern identitás címmel.

Reál- és humántudományi ETDK 2015

 


A XVIII. ETDK

Az idén május 21. és 24. között kerül sor a XVIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciára. Minden romániai felsőoktatási intézmény (alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő) hallgatójának joga van az ETDK bármely szekciójában dolgozatot vagy posztert bemutatni, ha a jelentkezési feltételeket teljesíti. A külföldi felsőoktatási intézmények hallgatói versenyen kívül mutathatják be tudományos munkájukat, a többi résztvevővel azonos feltételek mellett.

A dolgozatnak vagy poszternek a következő általános feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:

  • maximum öt szerzője lehet;
  • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője;
  • egy szerző több dolgozatot vagy posztert is bemutathat; egy adott dolgozat vagy poszter csak egy szekcióban mutatható be;
  • a dolgozat vagy poszter feleljen meg a korszerű tudományos kritériumoknak;
  • megközelítésében és megírásában legyen eredeti;
  • nem lehet a tantervben előírt valamely feladat megoldása, szemináriumi dolgozat, országos vagy nemzetközi szintű konferenciákon már bemutatott dolgozat/poszter, már megvédett szakdolgozat vagy államvizsga-dolgozat;
  • lehet helyi (intézményi) szintű konferencián már bemutatott dolgozat/poszter.

A kivonat és a dolgozat/poszter szövege magyar nyelvű. Az ETDK szekcióinak munkálatai (beleértve a dolgozatok előadását) szintén magyar nyelven folynak. (Kivételt képeznek az idegen nyelvű szekciók.) Egyes szekciók bírálói plusz feltételeket szabhatnak ki.

RÉSZLETEK

KMDSZ Diáknapok

A 22. KMDSZ Diáknapok (május 6-10): 54 csapatba szerveződve 1870 diák vesz részt rajta, akikhez még 200 szervező csatlakozik, illetve több ezer diák látogat el a versenyekre. Részletek

Aktuális események

- A Candin Liteanu verseny eredményei doc file

- Az Iskola másként program keretén belül számos érdekes rendezvényen vehettek részt az érdeklődők. doc file

XXXII. OTDK


 

Diákjaink sikeres részvétele a XXXII. OTDK rendezvényein

 

Résztvevők listája

Díjazottak

Reál- és humántudományi ETDK 2014

ETDK

A XVII. ETDK díjazottjai

Kémia I.: Biokémia és szerves kémia

dicséret: Elek Szabolcs Zoltán, Várhelyi Melinda
III. díj: Dorner Norbert
II. díj: Mihálydeákpál Zsolt
I. díj: Sentes Zsombor-István

Kémia II.: Analitikai, fizikai és szervetlen kémia

dicséret: Bálint Júlia, Fodor Szilvia, Hampel Boglárka, Tóth Zsejke-Réka, Ţurcaş Ramona
III. díj: Székely István
II. díj: Szőke Árpád Ferenc
I. díj: Kedves Endre-Zsolt, Saszet Kata

 

NYÍLT NAPOK 2013

Képek a Nyíltnapokról

Video a Nyíltnapokról

Nyíltnapok2013l
 
Reál- és humántudományi ETDK 2013

 

 


Díjazottak

Vegyészmérnöki és fizikai kémia szekció: 

Különdíj és dicséret: Simon Ábel 
3. díj: Szabó László-Zsolt, Rácz Levente-Zsolt 
2. díj: Silai Elisabeta Ileana 
1. díj: Szilágyi Botond 

A XXXII. OTDK-ra részvételi jogot szerzett: Rácz Levente-Zsolt, Silai Elisabeta Ileana, Szabó László-Zsolt, Szilágyi Botond 

Kémia szekció: 

Dicséret: Bod Emese-Zsuzsánna | László Noémi 
3. díj: Fodor Kinga-Judit 
2. díj: Mihály Réka 
1. díj: Molnár Éva Andrea 

A XXXII. OTDK-ra részvételi jogot szerzett: Fodor Kinga-Judit, Mihály Réka, Molnár Éva Andrea