Informatii generale proiect

Proiect: Sisteme termo-chimice avansate pentru aplicatii flexibile de producere si stocare a energiei cu emisii reduse de dioxid de carbon
Suport financiar: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, CNCS - UEFISCDI
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-0032
Numar contract: 179/2021
Perioada: 2021 - 2023

          

        Tematica energiei si protectia mediului sunt elemente de mare importanta in societatea actuala. In acest sens, cercetarea si dezvoltarea de tehnologii eficiente energetic cu emisii reduse de CO2 este foarte importanta. Acest proiect propune dezvoltarea de tehnologii inovative flexibile de conversie si stocare a energiei cu emisii reduse de CO2 folosind sistemele termo-chimice. Sistemele de tip ciclu chimic vor fi integrate cu tehnologiile de conversie a energiei electrice in vectori energetici pentru dezvoltarea de noi concepte. Diferite surse de energie (fosile sau regenerabile) vor fi folosite pentru proiectarea de sisteme energetice flexibile in timp. Ca si vectori energetici total sau partial decarbonizati se vor considera: energia electrica, hidrogenul, diversi combustibili sintetici. O gama diversa de metode experimentale si numerice se vor folosi pentru evaluarea performantelor. Folosirea unei infrastructuri de cercetare experimentala moderna a sistemelor de tip ciclu chimic va permite evaluarea posibilitatilor de imbunatatire a procesului (de ex. sistemul de reactoare, purtatorii de oxigen / adsorbanti solizi, conditiile de operare). Datele experimentale vor fi utilizate pentru validarea modelelor matematice care apoi vor fi folosite pentru calcularea principalelor performante tehnico-economice si de impact de mediu. Sistemele actuale de conversie a energei vor fi folosite pentru comparatie in scopul evidentierii principalelor avantaje ale conceptelor dezvoltate.

Copyright © Calin-Cristian Cormos. All Rights Reserved.