Titlu PROIECT

Valorificarea Carbonului pentru Producerea Combustibililor Ecologici, Energetic Eficienti

Nr Proiect

PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0058

Durata

10.11.2020- 30.04.2022

Rezumat

Prezentul proiect vizează cinci puncte majore de interes pentru Departamentul de Inginerie Chimică, pentru Centrul de Cercetare în Domeniul Inginerei Chimice Asistate de Calculator precum şi pentru Şcoala Doctorală de Inginiere Chimică din cadrul Universitatii Babes-Bolyai.

Cele cinci puncte majore pot fi rezumate astfel:

  • participarea la diferite evenimente/networking;
  • scrierea unui articol ştiințific;
  • dezvoltarea unei pagină web;
  • depunere de proiecte de cercetare şi
  • dezvoltarea unor noi directii de cercetare.

Aceste activități vor contribui la prestigiul Universitatii Babes-Bolyai atat la nivel național cat si internațional prin obiective clar definite si un plan de realizare strategic.

Obiective

Activitățiile propuse în prezentul proiect vor veni în sprijinul Departamentului de Inginerie Chimică, a Centrului de Cercetare în Domeniul Inginerei Chimice Asistate de Calculator precum şi a Şcolii Doctorale de Inginiere Chimică. Se urmăreşte încurajarea şi sprijinirea persoanelor aparținȃnd unuia dintre cele trei forme de organizare să participe la diferite manifestări ştiințifice naționale şi internaționale, şcoli de vară, traniniguri onsite/online, workshop-uri, schimburi de experiență, etc.

Activitati

Activitati propuse

  • Evenimente/networking
  • Articol stiintific
  • Participarea la depunere de proiecte
  • Pagina web
  • Dezvoltarea de noi directii de cercetare

Parteneri Proiect