Informaţii generale proiect

Proiect: REciclarea bateriilor Li-ion uzate şi a panourilor fotovoltaice scoase din uz: De la dezvoltarea proceselor de recuperare a metalelor până la implementarea unui START-up
Suport financiar: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării - UEFISCDI
Comisia Europeană prin programul LEAP-RE
Cod proiect: COFUND-LEAP-RE-RESTART
Număr contract: 291/2022
Perioda: 2022 - 2025

       Bateriile litiu-ion (LiBs) devin tehnologia de ultimă oră de stocare a energiei pentru viitor şi sunt din ce în ce mai aplicate în industria auto, precum şi pentru stocarea energiei regenerabile. Dimensiunea pieţei globale a bateriilor Li-ion, luând în considerare numai vehiculele electrice, se estimează că va creşte de la 27,3 miliarde USD în 2021 la 67,2 miliarde USD până în 2025. De asemenea, a existat o creştere continuă din 2000 încoace pentru integrarea surselor de energie regenerabilă, cum ar fi producţia uriaşă de module fotovoltaice (PV); capacitatea cumulată totală instalată a atins 627 GW în 2019.

       Aceste tehnologii emergente vor avea ca rezultat două probleme majore în viitor:
 • Problema de aprovizionare: Nevoia tot mai mare de materiale critice, în special cobalt, siliciu, nichel, aluminiu, galiu, telur, germaniu, litiu, mangan;
 • Problema de mediu: LiB-urile şi panourile fotovoltaice uzate (considerate drept deşeuri periculoase) conţin şi componente nocive care dăunează sănătăţii şi resurselor de apă, chiar provocând incendii spontane.
 •        Prin urmare, obiectivul principal al Proiectului RESTART este de a implementa un lanţ valoric complet pentru reciclarea LiB şi PV uzate, prin trecerea de la economia liniară la economia circulară, reducând astfel cantitatea deşeurilor, precum şi minimizând dependenţa de materiale primare importante. Aspectele majore ce vor fi acoperite:
 • Colectarea, dezasamblarea şi caracterizarea LiBs şi PV uzate;
 • Dezvoltarea tehnologiei şi extinderea proceselor de recuperare a metalelor;
 • Demonstrarea producerii de baterii noi din elementele chimice recuperate;
 • Sustenabilitate: Evaluarea ciclului de viaţă şi a protocoalelor de colectare respectiv de manipulare a modulelor;
 • Plan de afaceri în cazul celor mai performante procese de reciclare;
 • Diseminarea activităţilor proiectului pentru informarea şi identificarea părţilor interesate;
 • Implementarea unui Start-up.
 •        Crearea de locuri de muncă (prin consolidarea capacităţilor şi inovărilor) prin valorificarea rezultatelor din proiectul RESTART respectiv implementarea economiei circulare reale vor servi drept model pentru numeroasele ţări africane prin parteneriatul ştiinţific şi economic existent.
        RESTART implementează o abordare interdisciplinară facilitată de consorţiul său, care aduce expertiză complementară din partea instituţiilor de cercetare de nivel înalt din UE şi Africa pentru a acoperi întregul lanţ valoric al reciclării. Acesta va respecta cu stricteţe toate legislaţiile naţionale, AU şi UE, în materie de confidenţialitate şi protecţie a datelor. Orice proprietate intelectuală generată în acest proiect va fi guvernată de regulile DPI descrise în acordul final de consorţiu. În plus, proiectul RESTART, care implică 7 femei/20 de membri, va aborda nevoia de egalitate de gen în dezvoltarea capacităţilor pentru a se asigura că femeile sunt reprezentate şi implicate în toate aspectele proiectului.

         Metodologia constă în:
 • Screening-ul şi dezvoltarea de soluţii avansate şi inovatoare pentru procesarea PV şi bateriilor uzate (WP2, UM6P-UCA).
 • Caracterizarea metalelor utilizate pentru a selecta strategia de recuperare adecvată. Acest lucru necesită o analiză continuă a purităţii elementelor chimice recuperate pentru a stabili echilibrul între: Randament - Puritatea produselor - Cost şi pentru a compara cu compoziţia LiB-urilor şi PV uzate, înainte de a începe extracţia chimică (WP1, CEREGE & Aalto).
 • Dezvoltarea de materialele termoelectrice şi baterii noi pornind de la metale recuperate (Catod: Co, Ni, Mn, Al & Anod: Si) iar performanţa acestora va fi comparată cu bateriile comerciale (WP3, UCA-KSIU).
 • Strategia de proiectare şi ridicare la scara a reactorului va fi dezvoltată pentru cel mai eficient proces (WP4, UM6P) combinând evaluarea tehno-economică (UBB, WP5), evaluarea ciclului de viaţă şi a proceselor de manipulare a materialelor (Aalto, WP6).
 • Dezvoltarea unui model de afaceri detaliat de la colectarea deşeurilor electronice până la valorificarea produselor finale. Implementarea unui Start-up în GEP va servi drept model pentru ţările africane (WP7, GEP).
 • Parteneri

  Parteneri din Africa

 • Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco (UCA) - coordonator proiect
       https://www.uca.ma/
 • Mohammed VI Polytechnic University, Benguerir, Morocco (UM6P)
       https://www.um6p.ma/en
 • Green Energy Park, Benguerir, Morocco (GPE)
       https://www.greenenergypark.ma/#Contact
 • King Salman International University, Rad Sudr, Egypt (KSIU)
       https://ksiu.edu.eg/


 • Parteneri din Europa

 • Centre Européen de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement, Aix en Provence, France (CEREGE)
       https://www.cerege.fr/en
 • Universitatea Babes-Bolyai, Romania (UBB)
       https://www.ubbcluj.ro/en/
 • Aalto University, Otaniemi, Finland (AALTO)
       https://www.aalto.fi/en