METODOLOGIE
Privind acordarea burselor la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
valabilă începând cu anul universitar 2019-2020:
pdf file
Regulamentul UBB privind acordarea de burse pentru studenţi în 2019-2020 detalii

OMEN 3392 din 27.02.2017 privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi detalii

STUDENŢI

Burse


Burse speciale pentru activitatea stiintifica 2023-2024

Ierarhizare burse speciale pentru activitatea stiintifica detalii

Anunt privind competitia pentru Bursele speciale pentru activitatea stiintifica 2023-2024 detalii

Model cerere bursa speciala pentru activitatea stiintifica detalii

Studentii inscrisi in competitia pentru obtinerea bursei de performanta stiintifica detalii


Burse de performanta categoriile I, II si de ajutor social

Cerere tip solicitare bursa de performnanta categoria I sau II detalii

Anexa 7 - Cerere tip solicitare bursa sociala detalii

Anexa 8 - Declaratie venituri bursa sociala detalii

Anexa 9 - Declaratie depunere dosar social prin mijloace electronice detalii

Anexa 10 - Verificare conformitate dosar social-venituri mici detalii

Anexa 11 - Verificare conformitate dosar social-caz medical detalii

Anexa 12 - Acord student prelucrare date personale-dosar social detalii

Anexa 13 - Acord membri majori familie student prelucrare date personale-dosar social detalii

Salariul minim net burse sociale detalii

Calendar acordare burse la UBB detalii

Metodologia FCIC de acordarea burselor detalii

Salar minim net burse detalii

Hotarare fond burse din fond extrabugetar UBB detalii


Burse WFS 2023-2024

Anunţ burse WFS 2023-2024: detalii
APPL-WFS: detalii
National Scholarship Programme: detalii
Basic Rules: detalii
Emergencies: detaliiAjutor UBB pentru achiziţia unui computer - 2020

Lista finală acordare ajutor financiar UBB: detalii

Liste preliminare acordare ajutor financiar UBB: detalii
Centralizator solicitări sprijin financiar UBB: detalii
Hotărâre Comisie FCIC acordare sprijin financiar UBB: detalii

Hotărâre privind luarea unor măsuri de sprijinire a studenţilor - detalii
Norme aplicare HCA 5479 - detalii
Completări Norme aplicare HCA 5479 - detalii

Model Cerere - detalii
Programul Euro 200 - 2023 Termen transmitere dosare la Rectorat: 22 mai 2023, ora 16

Anunţ Euro 200 2023 - click aici
Adresa ME Euro 200 2023 - click aici
HG 395/2023


 

Studenţii facultăţii beneficiează de burse acordate din fonduri bugetare, precum şi de burse acordate din resurse proprii ale Universităţii. Acordarea burselor se face la cererea studenţilor, sub semnătură proprie, în regim competiţional. Categoriile de bursă acordate la facultate sunt:

  • burse de performanţă
  • burse de merit
  • burse de studiu
  • burse de ajutor social

Detalii se găsesc în Regulamentul privind acordarea burselor de pe site-ul UBB.