Reglementări ale UBB privind cazarea Ón căminele studenţeşti
detalii

STUDENŢI

Cazare şi Masă

 

Studenţii Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică care nu au domiciliul stabil în limita a 20 km de municipiul Cluj-Napoca pot beneficia, la cerere, pe bază de competiţie, de un loc în căminele studenţeşti ale UBB. Numărul locurilor din cămine se repartizează facultăţii de către Comisia de Cazare din Universitatea Babeş-Bolyai în funcţie de numărul de studenţi cursanţi de la cursurile de zi. Cazarea se face la tarifele aprobate de către Senatul Universităţii Babeş-Bolyai care depind de gradul de confort al căminului. Gradul de confort variază în limite largi, de la camere cu cinci locatari până la camere tip garsonieră.

În complexul de cămine studenţeşti există o cantină studenţească iar în incinta facultăţii există un restaurant ce oferă un meniu la preţurile din cantina studenţească.


CAZARE anul universitar 2023-2024

Anunt depuneri cereri de cazare

Acte necesare pentru cazare sociala 2023-2024

Formularul tip pentru cererile de cazare studenti 2023-2024

Formularul tip pentru cererile de cazare doctoranzi 2023-2024

Formular declarare venituri pentru cazare sociala 2023-2024

Venitul minim net

Criterii de cazare specifice Facultatii de Chimie si Inginerie Chimica

Locuri de cazare atribuite facultatii

Lista finala cazare nivel Licenta si Master 2023-2024

Lista finala cazare nivel Doctorat 2023-2024

Raspuns contestatii

Program distribuire locuri cazare

Subventie cazare anul universitar 2023-2024 - documente:

Cerere pentru obtinere subventie cazare

Conditii obtinere subventie cazare

Ordonanta de Urgenta subventie cazare


Aici puteţi consulta:

REGULAMENTUL pentru cazare.

Spatiile de cazare

Tarifele de cazare