Evenimente
Specializări licenţă Ingineria şi Informatica Sistemelor Chimice şi Biochimice Domeniul: Inginerie chimică Limba de predare: română Durata: 4 ani, învăţământ cu frecvenţă
Descrierea programului

Programul de studiu la nivel licenţă IIPCB s-a dezvoltat ca urmare a necesităţii unei exploatări performante a proceselor chimice şi biochimice, obiectiv care poate fi asigurat prin utilizarea instrumentelor de modelare matematică, simulare, conducere evoluată şi optimizare. Programul de învăţământ al acestei specializări îmbină pregătirea fundamentală de chimie (chimie-fizică, organică, anorganică, analitică), urmată de o instruire solidă de inginerie realizată prin cursurile de inginerie chimică (fenomenele de transport şi transfer de masă, impuls şi căldură, asociate ingineriei reacţiilor chimice si tehnologiilor specifice) cu aplicarea instrumentelor ingineriei de proces asistată de calculator, pentru modelarea, simularea, monitorizarea, controlul, proiectarea (integrată) şi optimizarea proceselor chimice şi biochimice.

Competenţele dezvoltate inginerilor chimişti, absolvenţi ai specializării IIPCB, au ca obiectiv însuşirea de cunoştinţe şi abilităti care să satisfacă următoarele cerinţe ale angajatorilor din domeniu:

  • exploatarea, dimensionarea şi proiectarea instalaţiilor industriale din industria (bio)chimică folosind mijloace informatice consacrate cum sunt instrumentele CAD şi simulatoarele de proces,
  • exploatarea, îmbunătăţirea şi integrarea sistemelor de monitorizare şi automatizare, atât cele clasice cât şi cele bazate pe sisteme de calcul, pentru procese (bio)chimice, la nivel industrial, pilot şi de laborator,
  • analiza regimurilor optime de funcţionare şi conducere a proceselor (bio)chimice pe baza principiilor generale ale utilizării modelelor matematice şi a simulatoarelor în ingineria chimică şi de proces.

La baza curriculum-ului programului IIPCB stau Recomandările de organizare a învăţământului de inginerie chimică, elaborate de Federaţia Europeană de Inginerie Chimică, oferind astfel absolvenţilor posibilitatea de avea acces la o gamă larga de locuri de muncă din ţară şi din străinătate.