Școala doctorală de Ingineria Chimică a Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca are ca scop educarea specialiștilor în chimia și ingineria proceselor pe baza cercetării aplicate în domenii prioritare:
  • Proiectarea instalațiilor chimice, modelarea, optimizarea și controlul acestora, ingineria reactoarelor chimice, procesele de transfer în industria chimică;
  • Proiectarea și integrarea termică a proceselor, sisteme de conversie a energiei; tehnologii de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon; surse de energie regenerabilă; evaluarea tehnico-economică și de mediu a proceselor industriale;
  • Conducerea evoluată a proceselor chimice; utilizarea inteligenței artificiale pentru modelarea matematică, controlul și optimizarea aplicațiilor de inginerie chimică;
  • Ingineria electrochimică, electrosinteza, electrometalurgia și aplicațiile ingineriei electrochimice în protecția mediului, tehnologii nepoluante de reciclare a deșeurilor și generarea și regenerarea energiei;
  • Sinteza și caracterizarea de materiale și bio-materiale cu proprietăți redox sau electrocatalitice, bio-compatibilitatea materialelor redox, materiale pentru eliberarea controlată a medicamentelor și tehnici electrochimice de investigare;
  • Epurarea apelor uzate și recuperarea resurselor din acestea, utilizând instrumente specifice tehnologiei informației; modelarea și controlul proceselor de propagare a poluanților în apele curgătoare.
Școala doctorală de Inginerie Chimică își desfășoară activitatea în baza următoareloe regulamente: