International Chemical Conference, XVI-th Edition

CHIMCHEM
Cluj-Napoca

 

Comitetul Stiintific:

Dr. NOVÁK Lajos, prof. Universitatea Tehnică din Budapesta, Fac. de Inginerie Chimică, şef Catedra de Chimie Organică, Ungaria

Dr. KILÁR Ferenc, prof. Universitatea din Pécs, Fac. de Medicină Generală, Ungaria

Dr. ZSUGA Miklós, Universitatea din Debrecen, Fac. de Chimie Aplicată, Ungaria

Dr. DIBÓ Gábor, Universitatea Eötvös Loránd, Fac. de Chimie Organică, Budapesta, Ungaria

Dr. BOLLA Csaba, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Dr. MAJDIK Cornelia, decan, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, România – preşedinte

 

Comitetul de organizare:

Dr. MAJDIK Cornelia, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, decanul Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică – preşedinte

Dr. BOLLA Csaba, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

PAP Tünde, coordonator program

HORVATH Erika, responsabil probleme administartive

PROKOP Zoltán, technoredactor volum lucrări

PAP Zsuzsa, SMTST Cluj