International Chemical Conference, XVI-th Edition

CHIMCHEM
Cluj-Napoca

 

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Joi, 11 noiembrie 2010:                 sosire, cazarea participanţilor
Vineri, 12 noiembrie 2010:                       dezbateri în plen
                                                           prezentarea lucrărilor pe secţiuni
                                                           deschiderea expoziţiei de specialitate
                                                           prezentarea posterelor
secţiunea postere de tineret
Sâmbătă, 13 noiembrie 2010:      prezentarea lucrărilor pe secţiuni
                                                           prezentarea laboratoarelor facultăţii de chimie
                                                           program de vizitare a oraşului
                                                           coctail
Duminică, 14 noiembrie 2010:     plecarea participanţilor

 

TEMATICI PROPUSE

 • chimie aplicativă şi metodologia predării
 • chimie analitică
 • biochimie şi chimie farmaceutică
 • chimie fizică
 • tehnologie chimică
 • protecţia mediului
 • chimie organică
 • chimie anorganică
 • ştiinţe chimice

 

ACTIVITĂŢI CONEXE ALE MANIFESTĂRII

       Conferinţa Internaţională de Chimie este organizată anual şi prevede următoarele activităţi în scopul valorificării cercetărilor din domeniul chimiei:

 • Organizarea a 5-6 prezentări plenare, cu invitaţi din străinătate şi din ţară, din diferite centre universitare. Prezentările plenare, de 30-40 minute, vizează diferitele domenii noi, de vârf ale chimiei.
 • Organizarea activităţii ştiinţifice pe secţiuni (chimie organică, chimie analitică, chimie-fizică, biochimie) pentru prezentarea unor comunicări orale de 15-20 minute, urmată de discuţii. Secţiunile creează un cadru adecvat pentru cercetătorii din ţară şi străinătate de a prezenta rezultatele proprii originale. Discuţiile şi comentariile ştiinţifice creează premizele umor viitoare colaborări.
 • Pe lângă prezentările orale se va organiza şi o sesiune de postere, în diferitele domenii ale chimiei.
 • În scopul promovării tinerilor, pentru studenţii anilor terminali şi master, se va organiza o secţiune „Poster de tineret”, unde lucrările cele mai valoroase vor fi premiate.
 • Rezultatele ştiinţifice prezentate în cadrul conferinţei (prezentări plenare, orale, poster) vor fi publicate in extenso în revista cotată ISI Studia, aditată de către UBB Cluj, respectiv în revista cotată BDI Műszaki Szemle(Revista tehnica) editată de Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania.
 • În paralel cu aceste activităţi se organizează o expoziţie de specialitate, unde institutele de cercetare şi firmele îşi pot expune produsele finalizate în urma cercetărilor anterioare.
 • Organizarea unei Mese rotunde cu participarea reprezentanţilor universităţilor participante cu tematica: Învăţămînt Bologna la specializarea Inginerie Chimică.
 • În plen sau în secţiuni firmele specializate pot prezenta preocupările, rezultatele şi solicitările privind rezolvarea unor probleme teoretice sau practice în colaborare internă sau internaţională. Această expoziţie ajută mult pe exponanţi să-şi popularizeze produsele exact în rândul celor mai competente persoane din domeniu.

ETAPE ORGANIZATORICE

 • trimiterea primului anunţ al conferinţei în perioada 1 -15 iunie 2010;
 • postarea anunţului anunţului 2 pe pagina web a manifestării: 23-30 august
 •  selectarea pe baza recenzării a lucrărilor trimise de către viitorii participanţi pentru publicarea lucrărilor în volumul conferinţei: septembrie 2010;
 • editarea volumului de lucrări: 20-31 octombrie 2010;
 • organizare conferinţei în perioada 11-14 noiembrie 2010;
 • organizarea unei expoziţii în cadrul conferinţei pt. prezentarea de aparatură şi tehnologii noi şi performante