INOVARE SI CREATIVITATE  

UNITATEA EXECUTIVA
PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI
SUPERIOR, A CERCETARII
DEZVOLTARII SI INOVARII

Contract Nr. 262/5.10.2011
Cod proiect: PN-II-ID-PCE-2011-3-0366
Evaluarea comprehensiva a activitatii redox si a lipofilicitatii aminelor biogene si a compusilor inruditi    Studiile propuse în cadrul acestui proiect de cercetare presupun evaluarea comprehensiva si modelarea activitatii redox (caracter antioxidant/pro-oxidant) şi a lipofilicitatii unor amine biogene si a compusilor inruditi (precursori, metaboliti, medicamente), prin intermediul a diverse metode analitice (cromatografie, spectrfotometrie, voltametrie) si chemometrice. Noi metode analitice vor fi dezvoltate pentru determinarea proprietatilor urmarite. Mai mult, diverse metodologii chemometrice vor fi aplicate pentru procesarea si investigarea cromatogramelor, spectrelor si a rezultatelor finale. Rezultatele experimentale cele mai relevante, ce subliniaza functionalitatea complexa si efetele biologice a compusilor studiati, vor fi identificate si modelate prin intemrediul unui numar foarte larg de descriptori moleculari, calculati folosindu-se diversi algoritmi. Obiectivele ambitioase propuse in cadrul acestui proiect vor constitui un suport real in activitatile de cercetare, acestea urmand sa aiva un curs normal sub diverse aspecte pronind de la identificarea problemei de cercetare, formularea ipotezelor de cercetare, definirea obiectivelor de cercetare, planificarea activitatilor de cercetare, aplicarea metodologiilor adecvate, procesarea si interpretarea datelor şi, nu in ultimult rand, dezvoltarea concluziilor. Acest domeniu (studii QSAR/QSPR ale aminelor biogene si compusi inruditi) este de un interes practic si teoretic considerabil, intrucat lucrurile nu sunt in totalitate descoperite si fundamentalizate. Cercetarea in acest domeniu are potentialul de a conduce la beneficii serioase din punct de vedere practic si teoretic.

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Director de proiect: Prof. Dr. Costel Sârbu
email: csarbu@chem.ubbcluj.ro

Prof. Dr. Costel Sârbu
Departamentul de Chimie
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
Universitatea Babes-Bolyai
Arany Janos Nr. 11
400028, Cluj-Napoca, România
Tel: 00-40-264-593833
Fax: 00-40-264-590818