Cadre didactice


Habil. dr. ing. BARABÁS Réka
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare:
profesor universitar
email: reka.barabas@ubbcluj.ro, cabinet: 43
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Nanobioanyagok, vegyipari műveletek matematikai modellezése, kompozitanyagok előállítása és jellemzése, az IoT (internet of things) alkalmazása a kémiai- és vegyipari folyamatokban
Habil. dr. ing. PAIZS Csaba
Membru extern al Academiei Maghiare de Științe
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare:
profesor universitar
email: csaba.paizs@ubbcluj.ro, cabinet: 54, centru de cercetare: LINK
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Biocataliză: biotransformări stereoselective (lipaze, esteraze, oxidoreductaze, amoniace-liaze și mutaze, transaminaze, decarboxilaze etc.);
Biochimie: mecanisme enzimatice; Studiul stereoselectivității reacțiilor enzimatice la nivel molecular; Proiectarea rațională a enzimelor, Utilizarea instrumentelor de biologie moleculară;
Biotehnologie: Dezvoltarea biocatalizatorilor (imobilizări enzimatice, inginerie proteică, lipaze noi, hidrolaze, enzime MIO-dependente, oxido-reductaze, transaminaze, decarboxilaze, etc.) - Dezvoltarea rețelelor enzimatice, imobilizarea enzimelor, dezvoltarea sistemelor integrate de micro- și minireactoare (multi)-enzimatice -sisteme cu unități în flux, pentru biotransformări stereoselective;
Chimie analitică: separare cromatografică a enantiomerilor și proteinelor;
dr. GÁL Emese
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare:
conferențiar universitar
email: emese.gal@ubbcluj.ro, cabinet: 139, centru de cercetare: LINK
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Heterociklusos vegyületek: fenotiazin, porfirinek, fémorganikus vegyületek. Szintetikus szerves kémia, műszeres analitika (HPLC, GC-MS, GC-FID). Szerkezet vizsgálat (HRMS, MS, NMR, IR, fluoreszcencia, UV-Vis, elemi analízis).
dr. KATONA Gabriel
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare:
conferenţiar universitar
email: gabriel.katona@ubbcluj.ro, cabinet: 213, centru de cercetare: LINK
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Szén nanoszerkezetek előállítása és funkcionalizálása. Gráfelmélet alkalmazása a szerves-kémiában. Kvantitatív szerkezet-hatás (tulajdonság) összefüggések (QSPR, QSAR) tanulmányozása. TEM mikroszkópia felhasználása szerkezet felderítésben
dr. ing. BRÉM Balázs
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare:
lector universitar
email: balazs.brem@ubbcluj.ro, cabinet: 151, centru de cercetare: LINK
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
BODIPY fluoreszcens festékek szintézise. Ferroecén funkcionalizálása. Dipirrometén ligandumok szintézise. Barbiturát származékok szintézise Knovenagel kondenzációval.
dr. DEÁK Noémi
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare:
lector universitar
email: noemi.deak@ubbcluj.ro, cabinet: 101, centru de cercetare: LINK
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Fémkomplexek és p mező elemeit tartalmazó vegyületek előállítása különböző ligandumok felhasználásával; Homogén katalízis; Alternatív oldószerek; Zöld és fenntartható kémia.
dr. ing. KUN Attila Zsolt
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare:
lector universitar
email: attila.kun@ubbcluj.ro, cabinet:
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
dr. LOVÁSZ Tamás
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare:
lector universitar
email: tamas.lovasz@ubbcluj.ro, cabinet: 144A, centru de cercetare: LINK
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
szerveskémia, fémorganikus kémia, heterociklusos vegyületek szintézise és alkalmazásaik: pirazolok, pirazolinok, fenotiazin származékok
dr. MUNTEAN Norbert Thomas
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare:
lector universitar
email: norbert.muntean@ubbcluj.ro, cabinet: 111
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
analitikai kémia, atomspektroszkópia, voltammetria, antioxidáns erősség vizsgálata, természetes anyagok elemi analízise
dr. NAGY Levente Csaba
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare:
lector universitar
email: levente.nagy@ubbcluj.ro, cabinet: 124, centru de cercetare: LINK
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
modelare moleculară, nanostructuri de carbon, teoria grafurilor chimice, andocare moleculară
dr. ing. RÁCZ Csaba Pál
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare:
lector universitar
email: csaba.racz@ubbcluj.ro, cabinet:
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
electrochimie, chimia suprafețelor
dr. SÓGOR Csilla-Zsuzsa
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare:
lector universitar
email: csilla.sogor@ubbcluj.ro, cabinet:
ResearcherID | Google Scholar
műszeres analitika, szervetlen analitika, speciációs analízis
dr. SZABÓ Gabriella Stefánia
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare:
lector universitar
email: gabriella.szabo@ubbcluj.ro, cabinet: 59
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Korróziós vizsgálatok: festékekkel bevont fémfelületek, szol-gél módszerrel előállított vékony rétegek, polimer alapú bevonatok. Briggs-Rauscher reakció mechanizmusának a tanulmányozása, antioxidáns hatás vizsgálata. Reakciók kinetikai jellemzése polarográfiás módszerrel.
dr. ing. SZŐKE Árpád Ferenc
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare:
lector universitar
email: arpad.szoke@ubbcluj.ro, cabinet: 111
ResearcherID | ScopusID
Elektrokémia, szenzorok és polimer-alapú védőbevonatok fejlesztése, módosított polimerek elektrokémiai jellemzése.
dr. TŐTŐS Róbert
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare:
lector universitar
email: robert.totos@ubbcluj.ro, cabinet: 35, centru de cercetare: LINK
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Analitikai kémia, műszeres analízis, HPLC-MS/MS, bioanalízis, analitikai módszerek validálása, áramlásos kémia (flow chemistry).
dr. ing. VARGA Andrea
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare:
lector universitar
email: andrea.varga@ubbcluj.ro, cabinet: 49, 32, centru de cercetare: LINK
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Fehérje termelés és tisztítás; Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása (DNS klonozás, mutagenézis, PCR); Enzim kinetika; Biokatalízis (biokatalizátorok alkalmazása, sztereoszelektiv szintézisek).
dr. ing. VÁRHELYI Csaba
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare:
lector universitar
email: csaba.varhelyi@ubbcluj.ro, cabinet: 213
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Azometin-származékok (oximok, szemi- és tioszemikarbazonok, Schiff-bázisok) szintézise, átmeneti fémekkel képzett komplexeik előállítása, valamint ezek fizikai-kémiai vizsgálata (IR, NMR, MS, ESR, Mossbauer, RX, hőbontás, stb.).
dr. LÁSZLÓ Melinda-Emese
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare:
asistent universitar
email: melinda.laszlo@ubbcluj.ro, cabinet: 213, centru de cercetare: LINK
ResearcherID | ScopusID | Google Scholar
Funcționalizarea și caracterizarea nanostructurilor de carbon; Imobilizarea enzimelor pe diferite suporturi prin metode fizice și chimice (prin adsorbție, legare covalentă, electrospinning), caracterizarea biocatalizatorilor astfel obținuți și testarea activității acestora în procese biocatalitice; Sinteză de chimie organică.

Personal didactic auxiliar

KEGYES Marika
Funcția:
Contact:
tehnician chimist
email: marika.kegyes@ubbcluj.ro


dr. NAGY Katalin
Funcția:
Contact:
Publicații:
Domenii de cercetare: