Evenimente
Domenii de cercetare
 • Cinetica reacțiilor chimice și metode cinetice de analiză
 • Realizarea și caracterizarea de electrozi modificați utilizați pentru:
  • senzori/biosenzori electrochimici
  • electrosinteză și electrocataliză
 • Aspecte fundamentale și aplicative privind electrodepunerea metalelor
 • Coroziune și protecție anticorozivă
 • Conversia electrochimică a energiei
 • Filme monomoleculare de biosurfactanți, studiul filmelor subțiri de lichid sub acțiunea gradienților de tensiune superficială - efect Marangoni
 • Chimie cuantică
 • Alternative catalitice, convenționale și neconvenționale, ecologic avantajoase
 • Cercetări fundamentale și aplicative in domeniul proceselor electrocatalitice
 • Studii asupra proceselor ecologice de depoluare chimică și electrochimică a apelor naturale și reziduale
 • Modelarea, simularea, reglarea și optimizarea proceselor chimice industriale (FCCU, Distilare, Bioreactoare, Electroliză, Cuptor de var, Uscarea în industria ceramică, Procesul de calcinare), Poluarea apei și aerului
 • Algoritmi de control. Reglarea predictivă bazată pe model. Aplicații ale inteligenței artificiale (Rețele neuronale, Rețele Fuzzy, Algoritmi genetici) în chimie și inginerie de proces
 • Metode numerice și diagnostic cantitativ pentru curgerea complexă a fluidelor (prognoza neinvazivă a evoluției afecțiunilor hepatice cronice prin analiza parametrilor biologici și de hidrodinamică portală)
 • Sisteme de conversie a energiei, tehnologii curate pe bază de carbune, surse de energie regenerabilă, captarea și stocarea dioxidului de carbon
 • Aplicații multimedia în învățământul asistat de calculator (e-learning)
 • Echilibre de fază
 • Intensificarea proceselor de transfer
 • Studiul sistemelor solid-fluid pentru procesele necatalitice
 • Proiectarea instalațiilor chimice
 • Separarea sistemelor eterogene (Filtrare, Adsorbție, Sedimentare, Extracție, Cristalizare și absorbție) cu aplicații în procesele de protecția mediului (Purificarea aerului și tratarea apelor)
 • Studii reologice pentru fluidele Newtoniene și ne-Newtoniene
 • Minerale argiloase - materii prime pentru ceramică
 • Ceramici electrice
 • Bariere de adsorbție pentru metale grele
 • Micro și nanostructuri de materii prime și produse
 • Glazuri și straturi subțiri, sticle pentru temperaturi joase
 • Mortare uscate, betoane de rezistență și betoane ușoare
 • Agregate ușoare, agregate ușoare din deșeuri argiloase
 • Reologia sistemelor disperse
 • Nanomateriale
 • Studiul experimental (Tensometrie electrică rezistivă, fotoelasticimetrie), și analitic a stărilor de tensiuni și deformații în piesele de rezistență. Metode numerice. Metoda elementelor de frontieră. Metoda elementelor finite
 • Metode analitice, probabilistice și de inteligență artificială pentru echipamentele de proces. Siguranța structurală
 • Evaluarea riscului și siguranța sistemelor industriale prin metode probabilistice și de inteligență artificială