Evenimente
Prezentare departament

Dezvoltarea societăţii moderne nu poate fi concepută fără aportul Ingineriei Chimice pe umerii căreia se sprijină aplicarea descoperirilor chimiei şi implementarea lor practică în folosul comunităţii umane.

Departamentul de Inginerie Chimică este reprezentatul şi continuatorul tradiţiei de aproape patru decade de învăţămant tehnic superior de inginerie chimică la Alma Mater Napocensis.

Astăzi, producerea marii majorităţi a bunurilor şi serviciilor implică procese de natură chimică. Ingineria chimică cuprinde aplicaţii în domeniul industriei manufacturiere sau a procesării a tot ce este util în viaţa de zi cu zi: producerea apei potabile, celulozei şi hârtiei, medicamentelor, polietilenei, automobilelor, oţelului, acidului sulfuric, producerea energiei, solvenţilor, vopselelor, enzimelor, feromonilor, cimentului, textilelor, băuturilor, procesarea deşeurilor şi valorificarea lor.

Toate aceste procese şi produse chimice trebuie să satisfacă exigenţe în continuă creştere de calitate, de economisire a materiilor prime dar mai ales a energiei dar şi de grijă faţă de mediul în care trăim. Soluţiile la aceste provocări se găsesc în domeniul de cunostinţe şi competenţe al ingineriei chimice, care are atât o mare onoare cât şi o mare responsabilitate de a le descoperi şi le da viaţă.

Grupul de Chimie fizică din cadrul Departamentului de Inginerie chimică păstrează tradiţia excelenţei didactice la nivel licenţă, masterat şi doctorat, iar membrii săi desfăşoară o activitate de cercetare meritorie în cele mai active domenii ale chimiei fizice: termodinamică, cinetică chimică, suprafeţe şi interfeţe, chimie cuantică şi electrochimie.

Colectivul de cadre didactice şi cercetători din cadrul Departamentului de Inginerie Chimică reprezintă factorul determinant al descoperirii răspunsurilor şi soluţiilor la aceste provocări.

Aceasta se realizează prin două căi principale:

  • În primul rând prin asigurarea unui înalt nivel al educaţiei viitorilor specialişti în domeniile ingineriei chimice şi chimiei, la toate nivelele de pregătire universitară: licenţă, masterat şi doctorat.
  • Iar în al doilea rând, prin activitatea de cercetare care serveşte la rezolvarea problemelor practice sau contribuie la dezvoltarea cunoaşterii fundamentale.

Activităţile didactice şi de cercetare, proiectele, realizările şi ofertele de colaborare ale Departamentului de Inginerie Chimică sunt prezentate în acest site.

Prof.dr.ing. Graziella TURDEAN
Directorul Departamentului de Inginerie Chimică