Programe Academice

Nivel Master  Examene de finalizare a studiilor: click aici  Alegere opţionale pentru anul I: click aiciPROGRAME DE MASTERAT


Domeniul / Programul

Plan înv
2019-2021
Fişe disc
an univ
2019-2020

Plan înv
2020-2022
Fişe disc
an univ
2020-2021

Plan înv
2021-2023
Fişe disc
an univ
2021-2022

Plan înv
2022-2024
Fişe disc
an univ
2022-2024

Domeniul Chimie
(2 ani, învăţământ de zi)

Chimie avansată, în limba română

linia română - linia română

linia română - linia română

linia română - linia română

linia română - linia română

Chimie clinică, în limba română

linia română - linia română

linia română - linia română

linia română - linia română

linia română - linia română

Chimie criminalistică, în limba română

linia română - linia română

linia română - linia română

linia română - linia română

linia română - linia română

Tehnici moderne de sinteză în chimie, în limba maghiară

linia maghiară - linia maghiară

linia maghiară - linia maghiară

linia maghiară - linia maghiară

linia maghiară - linia maghiară

Modelare moleculară în chimie şi biochimie, în limba engleză

linia engleză -

linia engleză -

linia engleză -

linia engleză -

Domeniul Inginerie Chimică
(2 ani, învăţământ de zi)

Ingineria materialelor şi protecţia mediului, în limba română

linia română - linia română

linia română - linia română

linia română - linia română

linia română - linia română

Ingineria proceselor organice şi biochimice, în limba română

linia română - linia română

linia română - linia română

linia română - linia română

linia română - linia română

Inginerie chimică avansată de proces, în limba română

linia română -

linia română - linia română

linia română - linia română

linia română - linia română

Inginerie chimică avansată de proces, în limba engleză

linia engleză - linia engleză

linia engleză - linia engleză

linia engleză - linia engleză

linia engleză - linia engleză

Chimia şi ingineria nano- şi biomaterialelor, în limba maghiară

linia maghiară - linia maghiară

linia maghiară - linia maghiară

linia maghiară - linia maghiară

linia maghiară - linia maghiară

Procesarea şi controlul alimentelor (interdisciplinar cu Domeniul Chimie), în limba română

linia română -

linia română - linia română

linia română - linia română

linia română - linia română

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei
(2 ani, învăţământ de zi)

Masterat didactic - chimie, în limba română

-

linia română - linia română

linia română -

linia română - linia română

Masterat didactic - chimie, în limba maghiară

-

linia maghiară - linia maghiară

linia maghiară -

linia maghiară - linia maghiară