Magyar tagozatért felelős dékánhelyettes:


Intézetigazgató:


Intézeti tanács tagjai:


Szenátusi tagok:


Kari Tanács tagok: