Magyar tagozatért felelős dékánhelyettes:

Intézetigazgató:

Intézeti tanács tagjai:

Szenátusi tagok:

Kari Tanács tagok: