Főállású oktatók


Habil. dr. PAIZS Csaba, okleveles vegyészmérnök, egyetemi tanár

Email: paizs@chem.ubbcluj.ro
Iroda: 54, Belső telefonszám: +4-0264-593833 / 5757
Curriculum Vitae: CV-HU CV-RO CV-EN
Kutatási területek: szintetikus szerveskémia: biokatalizátorok a sztereoszelektív szintézisben; biokémia/biotechnológia: enzimek izolálása, működésének mechanizmusa; analitikai/preparatív elválasztási technikák: alkalmazás; számítógép használata a fentebb említett körökben
Kutatóazonosító: ResearcherID | ScopusID
dr. BARABÁS Réka, okleveles vegyészmérnök, egyetemi docens

Email: breka@chem.ubbcluj.ro, Honlap:
Iroda: 43, Belső telefonszám: +4-0264-593833 / 5664
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: nanobioanyagok, vegyipari műveletek matematikai modellezése, kompozitanyagok előállítása és jellemzése, az IoT (internet of things) alkalmazása a kémiai- és vegyipari folyamatokban
Kutatóazonosító: ResearcherID
dr. DARVASI Jenő, egyetemi docens

Email: edarvasi@chem.ubbcluj.ro, Honlap: chem.ubbcluj.ro/~edarvasi
Iroda: 111, Belső telefonszám: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: műszeres analitikai eljárások, atom és molekula spektrometriás mérésmódszerek, reflektancia- és színmérés, spektrometriás műszerfejlesztés
Kutatóazonosító: ResearcherID
dr. FÓRIZS Edit, egyetemi docens

Email: eforizs@chem.ubbcluj.ro
Iroda: , Belső telefonszám: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: Benzodiazepin-származékok és purinvázas vegyületek koordinációs kémiája. Átmenetifémionok kölcsönhatása biológiailag aktív ligandumokkal
dr. KATONA Gabriel, egyetemi docens

Email: gabik@chem.ubbcluj.ro
Iroda: 213, Belső telefonszám: +4-0264-593833 / 5669
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: Szén nanoszerkezetek (dendrimerek, fulerének és nano csövek) előállítása és funkcionalizálása. Gráfelmélet alkalmazása a szerves-kémiában. Kvantitatív szerkezet-hatás (tulajdonság) összefüggések (QSPR, QSAR) tanulmányozása. TEM mikroszkópia felhasználása szerkezet felderítésben
Kutatóazonosító: ResearcherID | ScopusID
dr. GÁL Emese, egyetemi adjunktus

Email: emese@chem.ubbcluj.ro
Iroda: 151, Belső telefonszám: +4-0264-593833 / 5754
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: Heterociklusos vegyületek: fenotiazin, porfirinek, fémorganikus vegyületek. Szintetikus szerves kémia, műszeres analitika (HPLC, GC-MS, GC-FID). Szerkezet vizsgálat (HRMS, MS, NMR, IR, fluoreszcencia, UV-Vis, elemi analízis)
Kutatóazonosító: ResearcherID | ScopusID
dr. KUN Attila Zsolt, okleveles vegyészmérnök, egyetemi adjunktus

Email: zak@chem.ubbcluj.ro
Iroda: , Belső telefonszám: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-HU
Kutatási területek:
dr. LOVÁSZ Tamás, egyetemi adjunktus

Email: tlovasz@chem.ubbcluj.ro
Iroda: , Belső telefonszám: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO
Kutatási területek: szerveskémia, fémorganikus kémia, heterociklusos vegyületek szintézise és alkalmazásaik: pirazolok, pirazolinok, fenotiazin származékok
dr. MUNTEAN Norbert, egyetemi adjunktus

Email: mtnorbi@chem.ubbcluj.ro
Iroda: 111, Belső telefonszám: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: analitikai kémia, atomspektroszkópia, voltammetria, antioxidáns erősség vizsgálata, természetes anyagok elemi analízise
dr. NAGY Levente Csaba, egyetemi adjunktus

Email: nc35@chem.ubbcluj.ro, Honlap: chem.ubbcluj.ro/~nc35
Iroda: 124, Belső telefonszám: +4-0264-593833 / 5673
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: szén nanoszerkezetek és funkcionalizált származékaik (hetero és exohedrális) elméleti tanulmányozása, aromás jelleg vizsgálata mágneses és geometriai indexekkel. Molekulák közötti kölcsönhatások biológiai rendszerekben
Kutatóazonosító: ResearcherID | ScopusID
dr. RÁCZ Csaba, okleveles vegyészmérnök, egyetemi adjunktus

Email: cracz@chem.ubbcluj.ro
Iroda: , Belső telefonszám: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: elektrokémia, felületek kémiája
dr. SÓGOR Csilla-Zsuzsa, egyetemi adjunktus

Email: sogor@chem.ubbcluj.ro
Iroda: , Belső telefonszám: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: műszeres analitika, szervetlen analitika, speciációs analízis
dr. SZABÓ Gabriella, egyetemi adjunktus

Email: gszabo@chem.ubbcluj.ro
Iroda: , Belső telefonszám: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO CV-EN
Kutatási területek:
dr. VÁRHELYI Csaba, okleveles vegyészmérnök, egyetemi adjunktus

Email: vcaba@chem.ubbcluj.ro
Iroda: 213, Belső telefonszám: +4-0264-593833 / 5669
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek: azometin-származékok (oximok, szemi- és tioszemikarbazonok, Schiff-bázisok) szintézise, átmeneti fémekkel képzett komplexeik előállítása, valamint ezek fizikai-kémiai vizsgálata (IR, NMR, MS, ESR, Mossbauer, RX, hőbontás, stb.)
dr. BRÉM Balázs, okleveles vegyészmérnök, tanársegéd

Email: bbrem@chem.ubbcluj.ro
Iroda: , Belső telefonszám: +4-0264-593833 /
Curriculum Vitae: CV-RO CV-EN
Kutatási területek: BODIPY fluoreszcens festékek szintézise. Ferroecén funkcionalizálása. Dipirrometén ligandumok szintézise. Barbiturát származékok szintézise Knovenagel kondenzációval.
Kutatóazonosító: ResearcherID | ScopusID
dr. FÜSTÖS Melinda-Emese, tanársegéd

Email: melindaf@chem.ubbcluj.ro
Iroda: 213, Belső telefonszám: +4-0264-593833 / 5669
Curriculum Vitae: CV-RO Közlemények: lista
Kutatási területek:
Kutatóazonosító: ResearcherID | ScopusID

Laboránsok listája

KEGYES Marika, vegyésztechnikus

Email: mkegyes@chem.ubbcluj.ro
Iroda: , Belső telefonszám: +4-0264-593833 /