2024. júliusi felvételi alapképzésre

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Kémia és Vegyészmérnöki Kara felvételit hirdet a magyar tagozat alapképzéseire:

 • Kémia szak - 3 éves, nappali képzés - kémia szakterület
 • Szerves anyagok kémiája és technológiája, kőolaj- és szénkémia - 4 éves, nappali képzés - vegyészmérnöki szakterület

Felvételi szabályzatok

 • A Babeş-Bolyai Tudományegyetem 2024-es felvételi szabályzata megtekinthető itt: LINK
 • A Kémia és Vegyészmérnöki Kar 2024-es felvételi szabályzat melléklete megtekinthető itt: LINK

Beiskolázási számok

A magyar nyelvű alapképzésen meghirdetett helyek száma:

 • Kémia
  • Tandíjmentes államilag támogatott helyek: hamarosan
  • Tandíjas helyek: hamarosan
 • Szerves anyagok kémiája és technológiája, kőolaj- és szénkémia
  • Tandíjmentes államilag támogatott helyek: hamarosan
  • Tandíjas helyek: hamarosan

2024. júliusi felvételi eseménynaptára

Nap Esemény
július 15-21. A jelentkezők ONLINE beiratkozása az admitere.ubbcluj.ro felvételi platformon
július 21.-én az iratkozás határideje déli 12.00 óra.
július 23. Felvételi vizsga - feleletválasztós teszt, 12 órai kezdettel.
Az eredmények kifüggesztése.
július 24. A felvételi vizsgával kapcsolatos fellebbezések benyújtása és elbírálása.
(elektronikusan az admitere.chem@ubbcluj.ro email címre)
július 25. A felvételi vizsga eredményeinek kifüggesztése a fellebbezések elbírálása után.
(a bejutott/a várólistán lévő/a kiesett jelentkezők listája)
július 25-29. A megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása - I. forduló.
július 29. Az eredmények kifüggesztése a visszaigazolás I. fordulóját követően.
július 30. A megmaradt helyek újraosztása a várólistán lévő jelentkezők között,
a helyek elfogadásának visszaigazolása - II. forduló.
július 31. Az eredmények kifüggesztése a visszaigazolás II. fordulóját követően.
július 31. A júliusi felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése.

Beiratkozás

A jelentkezők beiratkozása ONLINE történik az admitere.ubbcluj.ro felvételi platformon.
A jelentkezők felelősséggel tartoznak az előírt valamennyi dokumentum megfelelő feltöltéséért / továbbításáért, aláírva (esetenként) és szkennelve. A jelentkezők felelősséget vállalnak a dokumentumok valódiságáért, valamint a digitális (szkennelt) és az eredeti dokumentumok tartalmának azonosságáért, amelyeket a jelentkezői dossziéban kell elhelyezni.

A felvételire való beiratkozáshoz az alábbi szkennelt iratok feltöltése szükséges:

 1. az aláírt beiratkozási típusnyomtatvány (FISA TIP).
  Ezt a dokumentumot a felvételi platform generálja, az aláírást is a platformon lehet szerkeszteni.
 2. az aláírt beiratkozási melléklet (Anexa 3), letölthető itt: PDF.
 3. az érettségi oklevél, vagy az ezt helyettesítő igazolás amennyiben az oklevelet nem bocsátották ki a beiratkozás időpontjáig.
 4. a középiskola tanulmányi eredményeit (IX-XII osztály kémia átlagot) igazoló törzskönyvi kivonat (foaia matricolă), vagy az ezt helyettesítő igazolás.
 5. a születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) (certificat de naștere).
 6. a személyazonossági igazolvány (carte de identitate).
 7. az orvosi igazolás (adeverință medicală).
 8. a felvételi díjak (beiratkozási és adatfeldolgozási díj) kifizetését igazoló dokumentum.
  Ajánlott a díjakat a felvételi platformon keresztül fizetni, ebben az esetben nem szükséges igazoló dokumentum feltölteni.
 9. az oklevél az elért helyezésről, vagy részvételi oklevél a tantárgyversenyről, azon jelentkezők esetében, akik a versenyzőkre vonatkozó kedvezményekben részesülnek.
 10. azon jelentkezők akik legkevesebb egy tanulmányi évet elvégeztek az egyetemen igazolás / igazolások amelyek tanúsítják a romániai egyetemi rendszerben elvégzett tandíjmentes vagy tandíjas évek számát, és amelyből kiderül, hogy az egyetemi illetékek naprakész befizetése megtörtént.

A beiratkozáshoz szükséges iratok nyomtatható változata letölthető itt: PDF

Beiratkozási díjak

A felvételi megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat értelmében a felvételire való jelentkezéshez a következő díjakat kell befizetni:

 • beiratkozási díj - 100 lej
 • adatfeldolgozási díj - 100 lej

A Kémia és Vegyészmérnöki Karon csak egyetlen díjat szükséges kifizetni, függetlenül a válaszott szakok számától.

A beiratkozási díj (100 lej) kifizetése alól mentesülnek az oktatási rendszerben aktív vagy nyugdíjazott oktatószemélyzet és adminisztratív személyzet gyermekei.

Mindkét díj kifizetése alól mentesülnek a mindkét szülőre árvák és az állami gondozásból kikerült jelentkezők.

Ajánlott, hogy mindkét összeg ONLINE a Felvételi Platformon banki átutalással kerüljön kifizetésre.


Lehetséges ugyanakkor postán vagy internetbankon keresztül kifizetni az egyetem folyószámlájára:
RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, CUI-4305849

Ez esetben kérjük, hogy az átutalásnl tüntessék fel a következő szöveget:

 • a destinatar résznél: "Universitatea Babeș-Bolyai, pentru Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică"
 • a corespondență résznél: "Suma reprezintă taxa de procesare și de admitere"

Felvételi jegy. Kiválasztási szempontok

A bejutott jelentkezők elosztása a felvételi átlaguk csökkenő sorrendjében történik, betartva a beiratkozáskor megjelölt szakok prioritását, a legelső opciótól indulva. A Karra felvételt csak azok a jelentkezők nyerhetnek, akik elérték legalább az 5,0-ös (öt) felvételi átlagjegyet.

A felvételi átlag meghatározásár az alábbi alternatívák egyike vonatkozik :

 • a felvételi vizsgán megszerzett jegy és az érettségin elért eredmény (media generală la examenul de bacalaureat) súlyozott átlaga, kiszámítása a következő képlet alapján történik:
 • FELVÉTELI ÁTLAG =
  0,2 × (felvételi vizsgateszt jegy) + 0,8 × (érettségi átlag)
 • „CANDIN LITEANU” kémiaversenyen elért jegy: a jelentkező kérésére (a beiratkozási formanyomtatványon, 2 oldal, 4 alpont) helyettesítheti a végső felvételi átlagot, azzal a feltétellel, hogy a felvételiző érettségi diplomával rendelkezzen.
 • A középiskolai évek alatt valamely tantárgyversen elért eredmény: az elfogadott versenyek, helyezések részletes leírása a kari felvételi tájékoztató részeiben (A.3. alpont, negyedik oldal) olvasható.

Azonos átlagjegy esetében a rangsorolási szempontok a következők:

 1. kritérium: az érettségi jegy átlaga
 2. kritérium: a jelentkező választása alapján, a IX ÷ XII. osztály egyikében elért kémia tantárgy átlaga

Felvételi vizsga

 • A felvételi vizsga jelenléti, a Kémia és Vegyészmérnöki Kar épületében lesz lebonyolítva.
 • A felvételi vizsga időtartama 1 óra 30 perc.
 • A teszt 9 kérdést tartalmaz, mindegyik kérdés esetében a válaszok közül csak az egyik helyes.
 • Mindegyik helyes válasz 1 pontot ér, valamint 1 pont jár hivatalból (összesen 10 pont).
 • A vizsgalapot a beadása után, a bizottság a felvételiző jelenlétében javítja ki, a felvételiző aláírással tudomásul veszi az elért pontszámot.
 • A felvételi teszt a jelentkezők egyéni választása szerint lehet:
  1. Szervetlen kémiából
  2. Szerves kémiából
  3. Matematika Algebrából
 • A felvételi vizsgán megszerzett jegy a végső felvételi átlag 20%-át jelenti.
 • A beiratkozási űrlapon a jelentkezőknek meg kell jelölniük a felvételi vizsga nyelvét (magyar vagy román).

A fellebbezések online benyújtására az eredményhirdetéstől számított 24 órán belül van lehetőség az admitere.chem@ubbcluj.ro e-mail címen. A beérkezett fellebbezéseket egyetemi szintű bizottság bírálja el.

A felvételi tematikája és tételminták

 • Felvételi témakörök:
  • általános és szervetlen kémia: LINK
  • szerves kémia: LINK
  • matematika: LINK
 • Tételminták:
  • általános és szervetlen kémia: LINK
  • szerves kémia: LINK
  • matematika: LINK

Visszaigazolás

FIGYELEM! A megszerzett hely visszaigazolásának elmulasztása a kijelölt időpontig a megszerzett hely elvesztésével jár.

A helyek visszaigazolása a tanulmányi szerződés (contract de studii universitare) aláírásával, valamint ennek a beiratkozási platformon (admitere.ubbcluj.ro) való feltöltésével történik.

Amennyiben a hallgató tandíjas helyre jutott be, a hely visszaigazolásakor kötelező a tandíj első részletének (1000 lej) a befizetése.

A visszaigazoláshoz szükséges iratok nyomtatható változata megtalálható a felvételi szabályzat mellékletében (LINK) a 7 és 8-ik oldalon.

A beiratkozási szándék megerősítéséhez, 2024. augusztus 31.-ig az alábbi dokumentumokat kötelező eljuttatni a Kémia és Vegyészmérnöki Karra:

A tandíjmentes államilag támogatott helyre bejutott jelentkezők esetében:

 1. az eredeti érettségi oklevél;
 2. a középiskola tanulmányi eredményeit igazoló eredeti törzskönyvi kivonat (foaia matricolă);
 3. a beiratkozásnál feltöltött orvosi igazolás eredeti példánya;
 4. két ¾-es méretű fénykép (kérjük a hátoldalára írja fel a nevét);
 5. a születési anyakönyvi kivonat (certificat de nastere) egyszerű fénymásolata (*);
 6. a személyazonossági igazolvány (carte de identitate) egyszerű fénymásolata (*);
 7. amennyiben esedékes a házassági oklevél egyszerű fénymásolata (*), abban az esetben, ha a házasságkötés után a név megváltozott

A tandíjas helyre bejutott jelentkezők esetében az eredeti oklevelek helyett elegendő:

 1. az érettségi oklevél egyszerű fénymásolata (*)
 2. a középiskola tanulmányi eredményeit igazoló törzskönyvi kivonat (foaia matricolă) egyszerű fénymásolata (*)
 3. az első iskolázási részlet (1000 lej) kifizetése
 4. amennyiben máshol is diák, igazolás a másik egyetemről, illetve második egyetem esetében a licensz diploma

(*) MEGJEGYZÉS Az eredeti oklevél egyszerű fénymásolatát a Kémia Karon hitelesítik, ennek érdekében szükséges a dokumentum eredeti példányának a felmutatása.

Pedagógiai modul a kémia tanári pályára készülőknek

Amennyiben tanári pályát szeretnél választani, el kell végezned a pszichopedagógiai képzési programot (pedagógiai modul) is.

Az I-es szintű pszichopedagógiai programra (alapképzés) való felvételire kizárólag online kerül sor a felvételi időszakban, a helyek visszaigazolásakor.

A jelentkezők pszichopedagógiai képzésére (I-es szint) való beiratkozása egy motivációs esszé alapján történik. A motivációs esszét a választott pszichopedagógiai program nyelvén kell megfogalmazni.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteni:

 1. motivációs esszé, amelynek szerkesztési és tartalmi követelményeit lásd az alábbi weboldalon:
  admitere.ubbcluj.ro/hu/licenta/modul_pedagogic
 2. családorvosi igazolás;
 3. I-es szintű tanulmányi szerződés, amelyet kötelező módon román nyelven kell kitölteni.

Részletes információk: admitere.ubbcluj.ro/hu/licenta/modul_pedagogic

Tartalom

Beiratkozás

2024. július 15-21. között:
admitere.ubbcluj.ro

Eredményhirdetés

2023. júliusi felvételi eredményei: LINK