Aktuális

Eredményhírdetés (szeptember 20.) - őszi felvételi eredmények: PDF

Eredményhírdetés (szeptember 20.) - nyári felvételi eredmények: PDFSzeptemberi felvételi alapképzésre – 2019

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Kara felvételit hirdet a magyar tagozat alapképzéseire:

 • Kémia szakterület - 3 éves, nappali képzés
  • Kémia szak
 • Vegyészmérnöki szakterület - 4 éves, nappali képzés
  • Szerves anyagok kémiája és technológiája, kőolaj- és szénkémia

Felvételi szabályzatok

 • A Babeş-Bolyai Tudományegyetem 2019-es felvételi szabályzata megtekinthető itt: LINK
 • A Kémia és Vegyészmérnöki Kar 2019-es felvételi szabályzat melléklete megtekinthető itt: LINK

Beiskolázási számok

A magyar nyelvű alapképzésen meghirdetett helyek száma:

 • Kémia
  • Tandíjmentes államilag támogatott helyek: 3
  • Tandíjas helyek: 31
 • Szerves anyagok kémiája és technológiája, kőolaj- és szénkémia
  • Tandíjmentes államilag támogatott helyek: 0
  • Tandíjas helyek: 2

Helyszín

 • A felvételi a Kémia és Vegyészmérnöki Kar székhelyén, az Arany János utca 11. szám alatt zajlik.
 • A beiratkozás és visszaigazolás a 133-as teremben (második emelet) történik.
 • A felvételi versenyre kijelölt termek a verseny előtti nap lesznek kifüggesztve.

2019. szeptemberi felvételi eseménynaptára


Nap Időpont Esemény
11–12. 9 - 16 óra a jelentkezők beiratkozása
13. 12:00 óra írásbeli felvételi vizsga - feleletválasztós teszt
(a termek elfoglalása 11:00 órakor kezdődik)
13. 16:00 óra az eredmények kifüggesztése
14-15. 9 - 15 óra az írásbeli vizsgával kapcsolatos fellebbezések benyújtása és elbírálása
16. 10:00 óra a felvételi vizsga eredményeinek kifüggesztése a fellebbezések elbírálása után
16-17. 9 - 15 óra a megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása - I. forduló
17. 16:00 óra az eredmények kifüggesztése a visszaigazolás I. fordulóját követően
18. 9 - 15 óra a megmaradt helyek újraosztása a várólistán lévő jelentkezők között
helyek elfogadásának visszaigazolása - II. forduló
18. 16:00 óra az eredmények kifüggesztése a visszaigazolás II. fordulóját követően
20. a szeptemberi felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

Beiratkozás

A beiratkozás csak Kolozsváron, a Kémia és Vegyészmérnöki Kar székhelyén bonyolítható le személyesen, vagy közjegyzői felhatalmazással rendelkező hozzátartozó által.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. az érettségi oklevél egyszerű fénymásolata és a középiskola tanulmányi eredményeit igazoló törzskönyvi kivonat (foaia matricolă) egyszerű fénymásolata, VAGY az ezt helyettesítő igazolás
 2. személyazonossági igazolvány egyszerű fénymásolata
 3. az iratkezelési (50 lej) és beiratkozási (50 lej) díj (chitanţă taxă de procesare, chitanţă taxă de înscriere) - jelentkezéskor, helyben is ki lehet fizetni a Felvételi Bizottságnál
 4. aláírt beiratkozási formanyomtatvány - igényelhető a helyszínen vagy letölthető itt: PDF
 5. irattartó fólia

A beiratkozáshoz szükséges iratok nyomtatható változata letölthető itt: PDF

FIGYELEM! Az adatok ellenőrizhetősége érdekében szükséges az eredeti dokumentumok, vagy ezek hitelesített másolatának a felmutatása.

Javasoljuk a jelentkezők on-line előiratkozását.


On-line előiratkozás

Egyetemünk on-line előiratkozási lehetőséget biztosít az AcademicInfo alkalmazással, ahol a jelentkezők kitölthetik személyes adataikat és bejelölhetik a választott szakot is:
https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Az online regisztráció NEM helyettesíti a felvételi iratkozást a kar székhelyén!


Felvételi vizsga

 • A felvételi vizsga időtartama 1 óra 30 perc
 • A vizsga egy helyes válaszos teszt, amely 9 kérdést fog tartalmazni
 • Mindegyik helyes válasz 1 pontot ér, valamint 1 pont jár hivatalból
 • A vizsgalapot a bizottság a felvételiző jelenlétében javítja ki
 • A felvételire jelentkezők egyéni választása szerint lehet:
  1. Szervetlen kémiából
  2. Szerves kémiából
  3. Matematika Algebrából
 • A kérdéseket egy 50-es kérdéssorból választjuk ki (lásd tételminták)
 • A felvételi vizsgán megszerzett jegy a végső felvételi átlag 20%-át jelenti
 • A beiratkozási űrlapon a jelentkezőknek meg kell jelölniük a felvételi vizsga nyelvét (magyar vagy román)
 • FONTOS! A termekbe való belépéshez szükséges a:
  1. személyi kártya (Carte de identitate)
  2. felvételi igazolvány (Legitimație de concurs)

TILOS! a felvételi vizsga alatt számológép, mobiltelefon, illetve periódusos rendszer használata!


Felvételi jegy

A végső felvételi átlag: a felvételi vizsgán megszerzett jegy és az érettségin elért eredmény súlyozott átlagaként számoljuk ki, az alábbi képlet segítségével:

FELVÉTELI ÁTLAG =
0,2×(felvételi vizsgateszt jegye) + 0,8×(érettségi jegyek átlaga)

„CANDIN LITEANU” kémiaversenyen elért jegy: a jelentkező kérésére (a beiratkozási formanyomtatványon, 2 oldal, 4 alpont) helyettesítheti a végső felvételi átlagot, azzal a feltétellel, hogy a felvételiző érettségi diplomával rendelkezzen.

A középiskolai évek alatt valamely tantárgyversen elért eredmény: az elfogadott versenyek, helyezések részletes leírása a kari felvételi tájékoztató részeiben (A.3. alpont, második oldal) olvasható.


A felvételi tematikája és tételminták

 • Felvételi témakörök:
  • általános és szervetlen kémia: LINK
  • szerves kémia: LINK
  • matematika: LINK
 • Tételminták:
  • általános és szervetlen kémia: LINK
  • szerves kémia: LINK
  • matematika: LINK

Visszaigazolás

FIGYELEM! A megszerzett hely visszaigazolásának elmulasztása a kijelölt időpontig a megszerzett hely elvesztésével jár.

A beiratkozási szándék megerősítéséhez (confirmarea locului de admitere) szükséges dokumentumok:

 • a tandíjmentes államilag támogatott helyre bejutott jelentkezők esetében:
  1. az eredeti érettségi oklevél
  2. a középiskola tanulmányi eredményeit igazoló eredeti törzskönyvi kivonat (foaia matricolă)
 • a tandíjas helyre bejutott jelentkezők esetében:
  1. az érettségi oklevél egyszerű fénymásolata (*)
  2. a középiskola tanulmányi eredményeit igazoló törzskönyvi kivonat (foaia matricolă) egyszerű fénymásolata (*)
 • születési anyakönyvi kivonat (certificat de nastere) egyszerű fénymásolata (*)
 • amennyiben esedékes a házassági oklevél egyszerű fénymásolata (*), abban az esetben, ha a házasságkötés után a név megváltozott
 • orvosi igazolás (eredeti példány), amelyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a megpályázott szakterületre
 • két ¾-es méretű fénykép (kérjük a hátoldalára írja fel a jelentkező nevét)
 • helyben kitöltött újraosztási formanyomtatvány (formular de redistribuire)
 • amennyiben máshol is diák, igazolás a másik egyetemről, illetve második egyetem esetében a licensz diploma - bővebben lásd az alábbi letölthető dokumentumot
 • CSAK a tandíjas helyre bejutott jelentkezők esetében:
  1. a kitöltött és aláírt tanulmányi szerződés (a dokumentumot helyben kell kitölteni)
  2. az első iskolázási részlet (750 lej) kifizetése

(*) MEGJEGYZÉS Az eredeti oklevél egyszerű fénymásolatát a Kémia Karon helyben készítik, ennek érdekében szükséges a dokumentum eredeti példánya. Ennek hiányában szükséges az oklevél (oklevelek) hitelesített másolata.

A visszaigazoláshoz szükséges iratok nyomtatható változata letölthető itt: PDF


Pedagógiai modul a kémia tanári pályára készülőknek

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézete (DPPD – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) a végzős hallgatóknak tanári alapképzést biztosít, feljogosítván őket arra, hogy az oktatási rendszerben dolgozhassanak a közoktatás, valamint az egyetemi oktatás terén.

 • az I-es pedagógiai modulra való beiratkozás a Tanárképző Intézet, Sindicatelor utca 7 szám alatt zajlik
 • a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
  • keresztlevél hitelesített másolata
  • személyazonossági igazolvány fénymásolata
  • motivációs esszé
  • két példányban kitöltött és aláírt I-es szintű tanulmányi szerződés
  • irattartó fólia

Bővebben itt: admitere.ubbcluj.ro/hu/licenta/modul_pedagogic/


Szálláslehetőség a felvételi idején

Az egyetemi felvételi idejére a Babeş–Bolyai Tudományegyetem szálláslehetőséget biztosít a jelentkező diákok számára a Hașdeu (Kőkert) utcai diáknegyedben lévő III. számú bentlakásban. Az egyetem által biztosított szállásokat azok igényelhetik, akik Kolozsváron vagy a Kolozsvártól legtöbb 20 km-re eső körzetben nem rendelkeznek állandó lakhellyel.

Bővebben itt: admitere.ubbcluj.ro/hu/licenta/cazare

Tartalom

Beiratkozási időpont

Kémia és Vegyészmérnöki Kar székhelyén, Arany J. utca 11 szám, 133 terem, szeptember 11–12., 9:00 és 16:00 óra között.

Online előiratkozás »

Felvételi szórólap