2023. júliusi felvételi alapképzésre

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Kara felvételit hirdet a magyar tagozat alapképzéseire:

Kémia szakterület
 • Kémia szak - 3 éves, nappali képzés
Vegyészmérnöki szakterület
 • Szerves anyagok kémiája és technológiája, kőolaj- és szénkémia - 4 éves, nappali képzés

Felvételi szabályzatok

 • A Babeş-Bolyai Tudományegyetem 2023-es felvételi szabályzata megtekinthető itt: LINK
 • A Kémia és Vegyészmérnöki Kar 2023-es felvételi szabályzat melléklete megtekinthető itt: LINK

Beiskolázási számok

A magyar nyelvű alapképzésen meghirdetett helyek száma:

 • Kémia
  • Tandíjmentes államilag támogatott helyek: hamarosan
  • Tandíjas helyek: hamarosan
 • Szerves anyagok kémiája és technológiája, kőolaj- és szénkémia
  • Tandíjmentes államilag támogatott helyek: hamarosan
  • Tandíjas helyek: hamarosan

2023. júlusi felvételi eseménynaptára


Nap Esemény
július 10–19. A jelentkezők ONLINE beiratkozása. LiNK: admitere2023.ubbcluj.ro
Július 19.-én az iratkozás határideje déli 12.00 óra.
július 20.
?? óra
Felvételi vizsga - feleletválasztós teszt.
Az eredmények kifüggesztése.
július 21. A felvételi vizsgával kapcsolatos fellebbezések benyújtása és elbírálása.
(elektronikusan a admitere.chem@ubbcluj.ro email címre)
július 21. A felvételi vizsga eredményeinek kifüggesztése a fellebbezések elbírálása után.
(a bejutott/a várólistán lévő/a kiesett jelentkezők listája)
július 22-26. A megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása - I. forduló.
július 26.-án a visszaigazolás határideje déli 14.00 óra
július 26. Az eredmények kifüggesztése a visszaigazolás I. fordulóját követően.
július 27. A megmaradt helyek újraosztása a várólistán lévő jelentkezők között,
a helyek elfogadásának visszaigazolása - II. forduló.
július 27. Az eredmények kifüggesztése a visszaigazolás II. fordulóját követően.
július 27. A júliusi felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése.

Beiratkozás

A jelentkezők beiratkozása ONLINE történik. A jelentkezők felelősséggel tartoznak az előírt valamennyi dokumentum megfelelő feltöltéséért/továbbításáért, aláírva (esetenként) és szkennelve. A jelentkezők felelősséget vállalnak a dokumentumok valódiságáért, valamint a digitális/szkennelt és az eredeti dokumentumok tartalmának azonosságáért, amelyeket a jelentkezői dossziéban kell elhelyezni, kézjeggyel ellátott írásos nyilatkozat kíséretében.

Beiratkozási LINK: admitere2023.ubbcluj.ro

A felvételire való beiratkozáshoz az alábbi szkennelt iratok szükségesek:

 1. a beiratkozási típusnyomtatvány (FISA TIP) mindenik oldalon aláírva. Ezt a dokumentumot a Felvételi Platform generálja;
 2. a beiratkozási melléklet (Anexa 3) mindkét oldalon aláírva, letölthető itt: PDF;
 3. az érettségi oklevél, vagy az ezt helyettesítő igazolás amennyiben az oklevelet nem bocsátották ki a beiratkozás időpontjáig;
 4. a középiskola tanulmányi eredményeit (IX-XII osztály kémia átlagot) igazoló törzskönyvi kivonat (foaia matricolă), vagy az ezt helyettesítő igazolás;
 5. a születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) (certificatul de naștere);
 6. a személyazonossági igazolvány (cartea de identitate);
 7. az orvosi igazolás (adeverință medicală tip);
 8. a felvételi díjak (beiratkozás és adatfeldolgozás) kifizetését igazoló dokumentum. Ha a díjak a Felvételi Platformon keresztül vannak fizetve akkor ez nem szükséges;
 9. oklevél az elért helyezésről, vagy részvételi oklevél a tantárgyversenyről, azon jelentkezők esetében, akik a versenyzőkre vonatkozó kedvezményekben részesülnek
 10. igazolás/igazolások amelyek tanúsítják a romániai egyetemi rendszerben elvégzett tandíjmentes vagy tandíjas évek számát, és amelyből/amelyekből kiderül, hogy az egyetemi illetékek naprakész befizetése megtörtént.

A beiratkozáshoz szükséges iratok nyomtatható változata letölthető itt: PDF

Beiratkozási díjak

A felvételi megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat értelmében a felvételire való jelentkezéshez a következő díjakat kell befizetni:

 • adatfeldolgozási díj - 50 lej
 • beiratkozási díj - 50 lej

A Kémia és Vegyészmérnöki Karon csak egyetlen díjat szükséges kifizetni, függetlenül a válaszott szakok számától.

A beiratkozási díj kifizetése alól mentesülnek az aktív vagy nyugdíjazott oktatószemélyzet és adminisztratív személyzet gyermekei.

Mindkét díj kifizetése alól mentesülnek a mindkét szülőre árvák és az állami gondozásból kikerült jelentkezők.

Mindkét összeget (1) ONLINE a Felvételi Platformon keresztül banki átutalással, illetve (2) postán vagy internetbankon keresztül lehet kifizetni az egyetem folyószámlájára:
RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, CUI-4305849

Kérjük, tüntessék fel a következő szöveget:

 • destinatar: "Universitatea Babeș-Bolyai, pentru Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică"
 • corespondență: "Suma reprezintă taxa de procesare și de admitere"

Felvételi jegy. Kiválasztási szempontok

A bejutott jelentkezők elosztása a felvételi átlaguk csökkenő sorrendjében történik, szigorúan betartva a beiratkozáskor megjelölt szakok prioritását, a legelső opciótól indulva. A Karra felvételt csak azok a jelentkezők nyerhetnek, akik elérték legalább az 5,00-ös (öt) felvételi átlagjegyet.

Az alábbi alternatívák egyike vonatkozik a felvételi átlag meghatározására:

 • a felvételi vizsgán megszerzett jegy (20%) és az érettségin elért eredmény (80%) súlyozott átlaga, kiszámítása a következő képlet alapján történik:
 • FELVÉTELI ÁTLAG =
  0,2×(felvételi vizsgateszt jegye) + 0,8×(érettségi jegyek átlaga)
 • „CANDIN LITEANU” kémiaversenyen elért jegy: a jelentkező kérésére (a beiratkozási formanyomtatványon, 2 oldal, 4 alpont) helyettesítheti a végső felvételi átlagot, azzal a feltétellel, hogy a felvételiző érettségi diplomával rendelkezzen.
 • A középiskolai évek alatt valamely tantárgyversen elért eredmény: az elfogadott versenyek, helyezések részletes leírása a kari felvételi tájékoztató részeiben (A.3. alpont, negyedik oldal) olvasható.

Azonos átlagjegy esetében a rangsorolási szempontok a következők:

 1. kritérium: az érettségi jegy átlaga
 2. kritérium: a jelentkező választása alapján, a IX ÷ XII. osztály egyikében elért kémia tantárgy átlaga

Felvételi vizsga

 • A felvételi vizsga a chem-ubb.hypertalk.net ONLINE platformon lesz lebonyolítva, a felvételizők a beiratkozásnál megadott emailben kapják meg a hozzáférési felhasználónevet és a jelszót.
 • A felvételi vizsga időtartama 1 óra 30 perc.
 • A teszt 9 kérdést fog tartalmaz, mindegyik kérdés esetében a válaszok közül csak az egyik helyes.
 • Mindegyik helyes válasz 1 pontot ér, valamint 1 pont jár hivatalból (összesen 10 pont).
 • A felvételi teszt a jelentkezők egyéni választása szerint lehet:
  1. Szervetlen kémiából
  2. Szerves kémiából
  3. Matematika Algebrából
 • A kérdéseket egy 50-es kérdéssorból választjuk ki (lásd tételminták).
 • A felvételi vizsgán megszerzett jegy a végső felvételi átlag 20%-át jelenti.
 • A beiratkozási űrlapon a jelentkezőknek meg kell jelölniük a felvételi vizsga nyelvét (magyar vagy román).

FIGYELEM! A vizsga platform a felvételi vizsga alatt a csalás kiiktatása végett a webkamerán keresztül rögzít, ugyanakkor képernyőképet is készít. A felvételizőnek gondoskodnia kell arról, hogy felvételire használt laptopon/számítógépen a webkamera működőképes.

Fellebbezések online benyújtására az eredményhirdetéstől számított 48 órán belül van lehetőség a admitere.chem@ubbcluj.ro e-mail címen. A beérkezett fellebbezéseket egyetemi szintű bizottság bírálja el.

A felvételi tematikája és tételminták

 • Felvételi témakörök:
  • általános és szervetlen kémia: LINK
  • szerves kémia: LINK
  • matematika: LINK
 • Tételminták:
  • általános és szervetlen kémia: LINK
  • szerves kémia: LINK
  • matematika: LINK

Visszaigazolás

FIGYELEM! A megszerzett hely visszaigazolásának elmulasztása a kijelölt időpontig a megszerzett hely elvesztésével jár.

A helyek visszaigazolása a tanulmányi szerződések aláírásával és elektronikus beküldésével történik (a beiratkozási ONLINE platformra vagy a admitere.chem@ubbcluj.ro e-mail címre).

Amennyiben a hallgató tandíjas helyre jutott be, a hely visszaigazolásakor igazolnia kell a tandíj befizetését is.

A visszaigazoláshoz szükséges iratok nyomtatható változata letölthető itt: PDF

Pedagógiai modul a kémia tanári pályára készülőknek

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézete (DPPD – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) a végzős hallgatóknak tanári alapképzést biztosít, feljogosítván őket arra, hogy az oktatási rendszerben dolgozhassanak a közoktatás, valamint az egyetemi oktatás terén.

 • az I-es pedagógiai modulra való beiratkozás a Tanárképző Intézet, Sindicatelor utca 7 szám alatt zajlik
 • a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
  • keresztlevél hitelesített másolata
  • személyazonossági igazolvány fénymásolata
  • motivációs esszé
  • két példányban kitöltött és aláírt I-es szintű tanulmányi szerződés
  • irattartó fólia

Bővebben itt: admitere.ubbcluj.ro/hu/licenta/modul_pedagogic/