Felvételi magiszteri képzésre – 2021

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Kara felvételit hirdet a magyar tagozat magiszteri képzéseire:

 • Korszerű technikák a kémiai szintézisben - 2 éves, nappali képzés

 • Nano- és bioanyagok kémiája és technológiája - 2 éves, nappali képzés

 • Kémia didaktikai mesteri - 2 éves, nappali képzés

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem 2021-as felvételi szabályzata megtekinthető itt: LINK, valamint a Kémia és Vegyészmérnöki Kar felvételi szabályzat melléklete megtekinthető itt: LINK.


Beiskolázási számok

 • Korszerű eljárások a kémiai szintézisben
  • Tandíjmentes államilag támogatott helyek: 7
  • Tandíjas helyek: 22
 • Nano- és bioanyagok kémiája és technológiája
  • Tandíjmentes államilag támogatott helyek: 0
  • Tandíjas helyek: 19
 • Kémiai didaktikai mesteri
  • Tandíjmentes államilag támogatott helyek: 7
  • Tandíjas helyek: 6

2021. szeptemberi felvételi naptár


Nap Esemény
szeptember 6-8. a jelentkezők ONLINE beiratkozása
LINK: admitere2021.ubbcluj.ro
szeptember 8.-án a határidő 15.00 óra
szeptember 9. ONLINE felvételi interjú
az eredmények kifüggesztése
szeptember 9-10. a felvételi vizsgával kapcsolatos fellebbezések benyújtása és elbírálása
(elektronikusan a admitere.chem@ubbcluj.ro email címre)
szeptember 10. a felvételi vizsga eredményeinek kifüggesztése a fellebbezések elbírálása után
(bejutott/várólistán lévő/kiesett jelentkezők listája)
szeptember 11-13. a megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása - I. forduló
szeptember 13. az eredmények kifüggesztése a visszaigazolás I. fordulóját követően
szeptember 14. a megmaradt helyek újraosztása a várólistán lévő jelentkezők között,
a helyek elfogadásának visszaigazolása - II. forduló
szeptember 15. az eredmények kifüggesztése a visszaigazolás II. fordulóját követően
szeptember 15. a szeptemberi felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

Beiratkozás

A jelentkezők beiratkozása ONLINE történik. A jelentkezők felelősséggel tartoznak az előírt valamennyi dokumentum megfelelő feltöltéséért/továbbításáért, aláírva (esetenként) és szkennelve. A jelentkezők felelősséget vállalnak a dokumentumok valódiságáért, valamint a digitális/szkennelt és az eredeti dokumentumok tartalmának azonosságáért, amelyeket a jelentkezői dossziéban kell elhelyezni, kézjeggyel ellátott írásos nyilatkozat kíséretében.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. a beiratkozási típusnyomtatvány, valamint a hozzájáruló nyilatkozat (declarație de consimțământ), mindenik oldalon aláírva, mindezt a beiratkozási platform generálja (Anexa 1)
 2. a beiratkozási melléklet, mindkét oldalon aláírva, letölthető itt: PDF (Anexa 3)
 3. az egyetemi oklevél (licensz diploma) egyszerű fénymásolata vagy ezzel egyenértékű okirat (igazolás az alapképzés elvégzéséről), valamint igazolás a tanulmányi helyzetről, amelyből kiderül a záróvizsga átlaga, az egyetemi tanulmányok átlaga - törzskönyvi kivonat (foaia matricolă) egyszerű másolata, VAGY az ezt helyettesítő igazolás
 4. az érettségi oklevél/bizonyítvány/igazolás valamint a törzskönyvi kivonat (foaia matricolă)
 5. a születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) (certificatul de naștere)
 6. a személyazonossági igazolvány (cartea de identitate)
 7. nyelvvizsga-oklevél / bizonyítvány egyszerű fénymásolata
 8. az orvosi igazolás (adeverință medicală tip)
 9. amennyiben esedékes a házassági oklevél, abban az esetben, ha a házasságkötés után a név megváltozott
 10. a felvételi díjak (beiratkozás és adatfeldolgozás) kifizetését igazoló dokumentum

A beiratkozáshoz szükséges iratok nyomtatható változata letölthető innen: PDF


Beiratkozási díjak

A felvételi megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat értelmében a felvételire való jelentkezéshez a következő díjakat kell befizetni (a Kémia és Vegyészmérnöki Karon csak egyetlen díjat szükséges kifizetni, függetlenül a válaszott szakok számától):

 • adatfeldolgozási díj - 50 lej
 • beiratkozási díj - 50 lej

Mindkét összeget (1) ONLINE a Felvételi Platformon keresztül banki átutalással, illetve (2) postán vagy bankon keresztül lehet kifizetni az egyetem folyószámlájára:
RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, CUI-4305849

Kérjük, tüntessék fel a következő szöveget:

 • destinatar: "Universitatea Babeș-Bolyai, pentru Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică"
 • corespondență: "Suma reprezintă taxa de procesare sau/și de admitere"

Felvételi jegy

A végső felvételi átlagot a felvételi interjú minősítése és a diplomavizsga átlagának számtani középarányosa, az alábbi képlet szerint:

FELVÉTELI ÁTLAG = 0,5×(felvételi interjú minősítése) + 0,5×(diplomavizsga átlaga)

A visszaigazoláshoz szükséges dokumentumok

A visszaigazoláshoz szükséges iratok nyomtatható változata letölthető itt: PDF

Tartalom

Beiratkozási időpont

ONLINE szeptember 6-8. között.
LINK: admitere2021.ubbcluj.ro