Aktuális

Eredmények - megtekinthetők itt: LINK.

Napi program - megtekinthető itt: LINK.

Beiratkozott versenyzők - a névsor megtekinthető itt: LINK.

Teremekbe való beosztás - megtekinthető itt: LINK.


„CANDIN LITEANU” Kémiaverseny – 2019

A „CANDIN LITEANU” kémiaverseny lehetőséget nyújt a jelentkezőknek a kémiai ismereteik ellenőrzésére, de ugyanakkor egy alternatív kiválasztási kritérium is a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Karának felvételi versenyén.

A jelentkező kérésére a „CANDIN LITEANU” kémiaversenyen elért jegy helyettesítheti a 2019-es felvételin a felvételi átlagot, azzal a feltétellel, hogy a felvételiző személy érettségi diplomával rendelkezzen.


Helyszín, időpont

 • A versenyt a kolozsvári Kémia és Vegyészmérnöki Kar székhelyén, Arany János utca 11. szám, rendezik.
 • A verseny 2019. március 30.-án, 10 órakor kezdődik.
 • A versenyzők 8.45 és 9.45 óra közt mehetnek be a beosztás szerinti vizsgatermekbe. A névsor szerinti beosztás megtekintető itt: LINK

Kik jelentkezhetnek?

A „CANDIN LITEANU” kémiaversenyen a XI–XII. osztályos középiskolás diákok, valamint érettségivel rendelkező személyek vehetnek részt.


Beiratkozás

A versenyre való beiratkozás a következő módon történhet:

 1. online beiratkozás itt: LINK
  határidő: 2019. március 22.
 2. postán, elküldve a kitöltött beiratkozási ürlapot a következő címre:
  Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Str. Arany János nr. 11, RO - 400028, Cluj-Napoca
  a borítékra kérjük írják rá: "Pentru concursul profesional de chimie Candin Liteanu"
  határidő: 2019. március 15. - postabélyegző dátuma
 3. személyesen, beadva a kitöltött beiratkozási ürlapot a Kémia Kar titkárságán, munkanapokon 9.00 és 12.00 óra közt
  határidő: 2019. március 22.

A beiratkozási űrlap letölthető itt: LINK

A versenyen való részvétel valamint a versenyre való beiratkozás ingyenes.


Vizsga

 • A verseny 3 órás írásbeli rácsteszt (40 kérdést tartalmaz) típusú vizsgából áll
 • A kérdések/feladatok az alábbi tematika alapján lesznek összeállítva
 • A termekbe való belépéshez szükséges a személyazonosító igazolvány (Carte de identitate)
 • A versenyen a számológépek, illetve a mobiltelefonok használata nem engedélyezett!
 • A jelentkezők a teszt típusokat megtalálhatják itt: LINK

Eredményhirdetés

 • Eredmény hirdetésre és a nyertesek díjazására a verseny napján kerül sor. Az eredményeket kifüggesztik úgy a verseny színhelyén, Arany János utca 11 szám, mint a verseny honlapján.
 • A felvételi bizottság rácstesztet helyben javítja a versenyző jelenlétébe
 • A 2019 verseny eredményei megtekinthetők itt: eredmények PDF

Tematika

 • Az atom szerkezete
  • Elektronkonfigurációk
  • Az elemek helye a periódusos rendszerben
  • Az elemek periódikus tulajdonságai

 • Kémiai kötések
  • Az ionos kötés
  • A kovalens kötés
  • A koordinációs kötés
  • Intermolekuláris kölcsönhatások

 • Oldatok
  • Oldódás - fizikai-kémiai folyamat
  • Oldékonyság
  • Az oldatok koncentrációjának kifejezésére szolgáló módszerek (százalékos koncentráció, moláros koncentráció)
  • Kristáyhidrátok

 • Gáztörvények
  • Ideális gáz. Állapotjelzők
  • Moláris térfogat
  • Az ideális gáz állapotegyenlete
  • Gázok sűrűsége

 • Oxidációs és redukciós folyamatok
  • Oxidációs szám
  • Oxidációs és redukciós reakciók
  • Az együtthatók meghatározása a redox reakciókban
  • Oxidálószerek és redukálószerek

 • Bevezetés a szerves kémiába
  • A szerves kémia tárgya. Organogén elemek
  • Kémiai kötések a szerves kémiában. A szén atom
  • Százalékos, bruttó, molekuláris képletek
  • A szerves vegyületek osztályozása

 • Szénhidrogének
  • Szerkezet. Fizikai tulajdonságok
  • Izoméria
  • Kémiai tulajdonságok
  • Alkalmazások

Tartalom

Friss hírek

Eredmények: PDF
Termekbe beosztás: LINK
Napi program: LINK

Beiratkozási határidő

Online és személyesen:

 • 2019. március 22.
Postán:
 • 2019. március 15.

Online beiratkozás »

Plakát